ஞாயிறு, 28 ஆகஸ்ட், 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரதம் வினா விடை 20

ஶ்ரீ மஹா பாரதம் வினா விடை

ஆரண்ய பர்வம்

வினா 115 முதல் 125 வரை

வினா 115.- இங்கு ஸுகமாய்‌ வஸிக்குங்கால்‌ இவர்களுக்கு என்ன ஆபத்து வந்தது?

விடை... பாண்டவர்கள்‌ ரிஷிகளது காவலில்‌ திரெளபதியை வைத்துவிட்டு வேட்டையாடி பிராம்மணர்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களைத்‌ தினம்‌ கொண்டுவரப்‌ போவது வழக்கம்‌. அப்படிப்‌ போயிருக்கும்‌ ஒரு நாளில்‌ அங்கு பாண்டவர்களது தங்கை துச்சலையின்‌ புருஷனாகிய ஜயத்‌ரதன்‌ என்ற ஸிந்துதேசாதிபதி வர, தனியே யிருக்கும்‌ திரெளபதியைக்‌ கண்டு அவன்‌ மோஹித்தான்‌. தன்னாலியன்ற மட்டும்‌ திரெளபதியைத்‌ தன்பெண்சாதியாகும்படி கேட்டுக்கொண்ட போதிலும்‌, அவள்‌ இசையாதது கண்டு, அவளை ஜயத்ரதன்‌ பலவந்தமாய்‌ தனது இரதத்தில்‌ ஏற்றிவைத்துக்கொண்டு தன்‌ இராஜ்யத்தை நோக்கிச்‌ சென்றான்‌. இவனைத்‌ தடுக்க முடியாமல்‌ தெளம்யர்‌ முதலிய பிராம்மணர்கள்‌ தத்தளித்தார்கள்‌.

வினா 116.- திரெளபதியை யார்‌ எவ்வாறு மீட்டுக்கொண்டு வந்தது? ஜயத்ரதன்‌ கதி என்னமாயிற்று?

விடை... பாண்டவர்கள்‌ வந்ததும்‌ தெளம்யர்‌ முதலியவர்கள்‌ நடந்த ஸங்கதியைச்‌ சொல்ல, அவர்கள்‌ உடனே ஜயத்ரதன்‌ போனவழியை நோக்கிப்போனார்கள்‌. அங்கு ஜயத்ரதன்‌ திளெபதியைக்‌ கொண்டுபோவதைக்‌ கண்டு, அவனைத்தோற்கடிக்க, அவன்‌ ஓடத்தலைப்பட்டான்‌. உடனே அவனைப்‌ பீமன்‌ சென்று பிடித்துவந்து மூர்ச்சை போகும்படி அடித்து, ஐந்து குடுமிவைத்துப்‌ பாண்டவர்களது அடிமை யென்று அவனைச்‌ சொல்லும்படி செய்து, தர்மபுத்திரரது காலில்‌ விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கும்படி செய்தான்‌. தர்மபுத்திரர்‌ சுத்த மனதோடு அவனை உடனே விடுவித்து "இம்மாதிரி காரியம்‌ இனிமேல்‌ செய்யாதே” என்று புத்திமதிகூறி அனுப்பிவிட்டார்‌

வினா 117.- அவமானப்பட்ட ஜயத்ரதன்‌ என்ன செய்தான்‌?

விடை.- விடுபட்டதும்‌ இவன்‌ கங்கோத்தரை சென்று பரமசிவனைக்குறித்துத்‌ தபஸுசெய்தான்‌. அவர்‌ பிரத்யக்ஷமாகி "என்னவரம்‌ வேண்டும்‌" என்று கேட்க, இவன்‌ "எனக்குப்‌ பாண்டவர்களை ஜயிக்கும்‌ சக்தி வேண்டும்‌" என, பரமசிவன்‌ அந்தச்சக்தி ஒருவருக்கும்‌ வராது என்றும்‌, அவர்கள்‌ பரம்பொருளாகி லோகபாலனார்த்தம்‌ அநேக திவ்ய அவதாரங்கள்‌ செய்தருளிய கிருஷ்ணபகவானது அருள்‌ பெற்றவர்கள்‌ என்றும்‌ எடுத்துக்காட்டி, "உனக்கு அவர்களை ஒருநாள்‌ தடுக்கும்‌ சக்தி வரட்டும்‌” என்று அனுக்கிரஹித்துப்‌ போனார்‌. இதைப்‌ பெற்றுக்‌ கொண்டு இக்கொடியவன்‌ தனது இராஜ்யத்தை அடைந்தான்‌.

வினா 118.- திரெளபதிக்கு வந்த ஆபத்தால்‌ துக்கமடைந்திருந்த பாண்டவர்களை யார்‌ எவ்வாறு தேற்றினார்‌.

விடை.- அப்பொழுது தர்மபுத்திரரைப்‌ பார்க்க மார்க்கண்டேயமஹாமுனி வர, அவரிடம்‌ தமக்குவந்த ஆபத்தை எடுத்துரைத்து வெகுவாகத்‌ தர்மபுத்திரர்‌ துக்கித்தார்‌. அவர்‌ இராமர்‌ ஸீதையை இழந்து, பட்டபாடுகள்‌ அடங்கிய இராமாயணக்‌ கதையைச்‌ சுருக்கி சொல்லி, தர்மபுத்திரரது துக்கத்தை மாற்றினார்‌.

வினா 119.- இராமாயண கதையின்‌ சுருக்க மென்ன?

விடை.- ஸூர்யவம்சத்தரசராகிய தசரதர்செய்த புத்திரகாமேஷ்டிமூலமாய்‌ பரம்பொருள்‌ இராம, பரத, லக்ஷ்மண, சத்ருக்கினராய்‌ அவதரித்ததும்‌, இராம லக்ஷ்மணர்கள்‌ விசுவாமித்திரர்‌ பின்சென்று வில்வித்தை கற்று, தாடகை முதலிய இராக்ஷஸ குலத்தவரைக்கொன்றதும்‌, இராமர்‌ சிவதனுஸை ஒடித்து ஸீதையைக்‌ கல்யாணம்‌ செய்து கொண்டதும்‌, பிதிர்வாக்கிய பரிபாலனத்திற்காக அவர்‌ ஆரண்யம்‌ சென்றதும்‌, ஸஹோதர வாஞ்சையோடுவந்த பரதனுக்கு அவர்‌ தமது பாதுகைகளைக்‌ கொடுத்ததும்‌, பின்பு பஞ்சவடியில்‌ இருக்குங்கால்‌ அவர்‌ மாயமாய்‌ வந்த மானைப்பிடிக்கப்‌ போய் ஸீதையை இழந்து பரிதபித்ததும்‌, குற்றுயிராய்‌ இருந்த ஜடாயுவிடமிருந்து அவர்‌ ஸீதைபோன வழியை அறிந்து ஸுக்ரீவனோடு ஸ்நேகம்‌ செய்து வாலியை மறைந்து பாணம்‌ விட்டுக்‌ கொன்றதும்‌, பின்பு ஹனுமார்‌ விஸ்தாரமான ஸமுத்திரத்தைத்‌ தாண்டி ஸீதை இராவணனது அசோகவனத்தில்‌ கஷ்டப்படுவதை அறிந்துவந்து ஸ்ரீராமரிடம்‌ சொன்னதும்‌, வானர ஸேனையோடு இராமர் ஸேதுக்கரை வந்ததும்‌, இராவணன்‌ தம்பியாகிய விபீஷணர்‌ என்கிற பகவத்‌ பக்தர்‌ இராமரைச்‌ சரணமடைந்ததும்‌, நளன்‌ என்ற வானரம்‌ இராமரது ஏற்பாட்டின்பேரில்‌ ஸேதுபந்தம்‌ செய்ய வானரர்கள்‌ இலங்கை சேர்ந்ததும்‌, அங்கதன்‌ இராவணனிடம்‌ தூது சென்றதும்‌, இராவண ஸேனையோடு வானரஸேனைகள்‌ விசித்திரயுத்தம்‌ செய்ததும்‌, லக்ஷ்மணர்‌ இந்திரஜித்தையும்‌, இராமர்‌ இராவணனையும்‌ கொன்ற விசித்திரமும்‌, ஸீதை தனது பரிசுத்த நிலையைப்‌ பலர்‌ அறிய அக்கினிப்‌ பிரவேசம்‌ செய்ததும்‌, யுத்தத்திலிறந்த வானரர்கள்‌ பிழைத்தெழுந்ததும்‌, விபீஷணருக்கு இலங்கையைக்‌ கொடுத்ததும்‌, இராமர்‌ அயோத்திக்குத்‌ திரும்பிவந்து பட்டாபிஷேகம்‌ செய்து கொண்டதுமே இராமாயண கதையின்‌ சுருக்கம்‌. (இக்கதையின்‌ விஸ்தாரத்தை இராமாயண வினா விடையில்‌ காண்க.)

வினா 120.- இந்த இராமாயணத்தைச்‌ சொல்லிய பின்னர்‌ மார்க்கண்டேயர்‌ எந்த விஷயத்தைக்‌ குறித்து என்ன சொன்னார்‌?

விடை... திரெளபதியைப்‌ போன்ற கஷ்டகாலங்களிலும்‌ தப்பிவந்து மேன்மை யடைந்த பதிவிருதைகள்‌ யாரையாவது கேட்டதுண்டா என்று கேட்ட யுதிஷ்டிரருக்கு மார்க்கண்டேயர்‌, ஸாவித்திரி தனது கணவனான ஸத்யவானை யமனிடம்‌ இருந்து மீட்டுவந்து எவ்வாறு மேன்மை யடைந்தாள்‌ என்ற விஷயத்தை விஸ்தாரமாய்ச்‌ சொன்னார்‌.

வினா 121.- இந்த ஸாவித்திரி யார்‌? இவள்‌ கல்யாண விஷயத்தில்‌ என்ன தடை ஏற்பட்டது? அப்பொழுது இவள்‌ என்ன செய்தாள்‌?

விடை... மத்திர ஸேனாதிபதியாகிய அசுவபதி என்பவருக்கு இவள்‌ ஸரஸ்வதியின்‌ அனுக்கிரகத்தால்‌ பிறந்த பெண்‌. இவளுக்குப்‌ பருவம்‌ வந்து தகுந்த நாயகன்‌ அகப்படாததுகண்டு, அவளைச்சில பரிவாரங்களோடு நாயகனைத்‌ தேடிவரும்படி அரசன்‌ அனுப்பினான்‌. இவள்‌ போய்த்‌ திரும்பி வந்ததும்‌, அரசன்‌ ஸபைக்கு நாரதர்‌ வந்து ஸாவித்திரிக்குத்‌ தக்க நாயகன்‌ யார்‌ என்று விசாரித்தார்‌. அப்பொழுது லாவித்திரி, தான்‌ காட்டில்‌ இராஜ்யமுமிழந்து, கண்களுமிழந்து கஷ்டப்படும்‌ துயமத்ஸேனர்‌ என்ற ஒர்‌ அரசனிருக்கிறார்‌ என்றும்‌, அவரது புத்திரராகிய ஸத்யவானே தனக்குத்‌ தகுந்த நாயகன்‌ என்றும்‌ மறுமொழி கூறினாள்‌. நாரதர்‌ "ஸத்யவானுக்குக்‌ காலம்‌ சீக்கிரத்தில்‌ முடியப்போகிறது, ஆகையால்‌ வேறு நாயகனைத்‌ தேடிக்கொள்‌" என்று எவ்வளவோ சொல்லிப்பார்த்தும்‌ ஸாவித்ரி மனம்‌ மாறவில்லை. இதைக்கண்டு நாரதர்‌ ஸாவித்ரியின்‌ மன உறுதியை மெச்சிக்‌ கொண்டு விவாஹத்திற்கு உத்தரவு கொடுத்து மறைந்தார்‌. உடனே கூடிய சீக்கிரத்தில்‌ விவாஹமும்‌ நடந்தேறியது.

வினா 122.- ஸத்யவானுக்கு முடிவுகாலம்‌ எவ்வாறு வந்தது? ஸாவித்ரி இதற்கு என்ன ஏற்பாடுகள்‌ செய்துகொண்டிருந்தாள்‌?

விடை. கல்யாணம்‌ முடிந்ததும்‌ ஸாவித்ரியும்‌ ஸத்யவானும்‌ கொஞ்சகாலம்‌ ஸுகித்து வருகையில்‌ ஸத்யவானது முடிவுநாள்‌ வந்து விட்டது. அதற்கு முன்‌ நான்கு நாள்‌ முதல்கொண்டே, ஸாவித்திரிபட்டினி இருந்து மஹாசுத்தியாய்‌ இருந்தாள்‌. அந்த முடிவு நாள்‌ இரவு தனது விரதத்தை முடிப்பதாக இவள்‌ எல்லாரிடத்தும்‌ சொல்லியிருந்தாள்‌. அன்று மாலை ஸத்யவான்‌ வழக்கம்போலவே கைக்‌ கோடரியை எடுத்துக்கொண்டு ஸமித்து வெட்டக் காட்டிற்குப்‌ புறப்பட்டான்‌. ஸாவித்திரியும்‌ தனது புருஷன்‌ மாமனார்‌ மாமியார்‌ முதலியவர்களிடம்‌ விடை பெற்று, ஸத்யவானோடு அன்று காட்டிற்குப்‌ போனாள்‌. காட்டிற்சென்று வெகுநாழிகை வெலைசெய்த பின்னர்‌ ஸத்யவானுக்கு ஒரு மாதிரியான தலைவலி வர, அவன்‌ வந்து ஸாவித்ரியின்‌ மடியில்‌ தலைவைத்துப்‌ படுத்துக்‌ கொண்டான்‌. கொஞ்ச நாழிகைக்கெல்லாம்‌ ஒரு கறுத்த மேனியையும்‌, சிவந்த கண்ணையும்‌, கையில்‌ பாசக்கயிற்றையும்‌ உடையவனாக ஒரு புருஷன்‌ ஸாவித்ரி கண்ணில்பட, அவள்‌ எழுந்து அவனுக்கு வந்தனம்‌ செய்து நின்றாள்‌. வந்தவன்‌, தான்‌ யமன்‌ என்று சொல்லி ஸத்யவானது உயிரைக்‌ கவர்ந்து கொண்டு ஸாவித்ரிக்குத்‌ தேறுதல்‌ சொல்லித்‌ திரும்பிப்போகச்‌ சொல்லிவிட்டு தான்‌ யமபட்டணம்‌ நோக்கிப்‌ புறப்பட்டான்‌.

வினா 123.- இவ்வாறு தனது கணவனது உயிரைக்‌ கவர்ந்துசென்ற யமன்‌ செல்ல ஸாவித்ரி என்ன செய்தாள்‌? இவள்‌ பிரயத்தனம்‌ எவ்வாறு முடிவு பெற்றது?

விடை.- ஸாவித்திரி யமனை விடாது தொடர்ந்து செல்ல, அவளது பாதிவிருத்தியத்திற்கு மகிழ்ந்து, கணவனது உயிரைத்‌ தவிரவேறு எதையும்‌ கேட்டுக்கொள்ள யமன்‌ அனுமதி கொடுத்தான்‌. உடனே அவள்‌ வரிசையாய்‌ தன்‌ மாமனார்‌ குருட்டுத்தனம்‌ நீங்கி இராஜ்யம்‌ பெறவேண்டும்‌ என்பதுபோன்ற ஸாதாரணமான வரங்களை முதலில்‌ கேட்டாள்‌. யமன்‌ இவைகளைக்‌ கொடுத்த போதிலும்‌, ஸாவித்ரி அவனைப்‌ பின்னும்‌ தொடர்ந்து சென்று தனது பிதாவுக்கு அனேகம்‌ பிள்ளை உண்டாக வேண்டுமென்று கேட்டாள்‌. தனக்குத்‌ தன்‌ கணவன்‌ அருகிலிருக்கிறவரை கஷ்டம்‌ தோன்றாது என்று சொல்லிக்கொண்டே யமனை விடாது பின்‌ தொடர்ந்து, அவனைத்‌ துதித்து, அரிய சாஸ்திர விஷயங்களை எடுத்துச்சொல்லி கடைசியில்‌ தனக்கு அனேகம்‌ பிள்ளைகள்‌ உண்டாக வேண்டுமென்றும்‌ ஸாவித்ரி கேட்க, யமன்‌ தான்‌ கொடுக்கும்‌ வரத்தின்‌ ஸ்வரூபத்தை அறியாது கொடுத்துவிட்டான்‌. பின்பு ஸாவித்ரி ஸத்யவானது உயிரை யாஜித்து, அதை யுக்தி பூர்வகமாய்த் தர்க்கித்து யமனிடம்‌ இருந்து பெற்றுக்‌ கொண்டு ஸத்யவான்‌ தேகம்‌ இருக்கும்‌ இடம்வரவே, அவன்‌ உயிர்த்து எழுந்தான்‌. ஸத்யவானைக்‌ கூட்டிக்கொண்டு வெகு மெதுவாய்‌ ஸாவித்ரி தன்‌ ஆசிரமம்‌ வந்து சேர்ந்தாள்‌.

வினா 124.- ஆசிரமம்‌ வந்ததும்‌ அவள்‌ அங்கு என்ன வினோதத்தைக்‌ கண்டாள்‌? எல்லாரும்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை.- இவள்‌ வந்ததும்‌ மாமனாருக்குக்‌ கண்‌ தெரிவதைக்‌ கண்டாள்‌. அங்குள்ள ரிஷிகள்‌ இந்த விசித்திரங்களுக்கு என்ன காரணம்‌ என்று ஸாவித்ரியைக்‌ கேட்க அவள்‌ நடந்த விஷயங்கள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ சொன்னாள்‌. இந்த ஸ்திரீ தனது நாயகன்‌, மாமனார்‌, தகப்பனார்‌ ஆகிய இவர்களுக்கு ஏக காலத்தில்‌ செய்த உபகாரத்தைக்கண்டு ஸகல ரிஷிகளும்‌ அவளை வியந்து பேசினர்‌.

வினா 125.- இவ்விரு கதையையும்‌ சொல்லி முடித்த பின்பு மார்க்கண்டேயர் எவ்வாறு பாண்டவர்களைத்‌ தேற்றினார்‌?

விடை... இராமருக்கு ஆபத்து வந்து அது எவ்வாறு மங்களமாய்‌ முடிவுபெற்றதோ, அதுபோலப்‌ பாண்டவர்களுக்கு வந்த ஆபத்து அவர்களுக்கு நன்மையாகவே முடியும்‌ என்றும்‌, திரெளபதியைப்‌ போன்ற பதிவிரதா சிரோமணிகளது மேன்மை (ஸீதையின்‌ மேன்மைபோல்‌) எந்நாளும்‌ மாறாதிருக்கும்‌ என்றும்‌, அவர்கள்‌ தமது நாயகன்‌ முதலிய தம்மைச்‌ சேர்ந்தவர்களுக்கு ஸாவித்ரியைப்‌ போல்‌ நன்மை புரிவார்கள்‌ என்றும்‌ சொல்லிப்‌ பாண்டவர்களை மார்க்கண்டேயர்‌ தேற்றினார்‌.

சனி, 27 ஆகஸ்ட், 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரதம் வினா விடை 19

ஶ்ரீ மஹா பாரதம் வினா விடை

முதல் பாகம்

ஆரண்ய பர்வம்

வினா 102 முதல் வினா 114 வரை

வினா 102.- இந்த திவ்ய கதையைச்‌ சொன்னதும்‌ மார்க்கண்டேயர்‌ மற்றெந்த திவ்ய கதையைச்‌ சொன்னார்‌?

விடை... ஸ்கந்தர்‌ எவ்வாறு பரமசிவனிடம்‌ உண்டாகி அக்கினியில்‌ ஸம்பந்தப்பட்டு கங்கையில்‌ முளைத்திருந்த சரவணத்தில்‌ கிருத்திகா நக்ஷத்திரங்களால்‌ வளர்ந்தார்‌ என்றும்‌, அவர்‌ எவ்வாறு தேவஸேனாதிப் பட்டம்‌ பெற்று சூரபத்மா முதலிய அஸுசிரேஷ்டர்களை ஸம்ஹரித்தார்‌ என்றும்‌, பின்பு அவருக்கு எவ்வாறு விவாஹம்‌ நடந்தது என்றும்‌ சொல்லி மார்க்கண்டேயர்‌ கடைசியில்‌ ஸ்கந்த ஸ்தோத்திரத்தைச்‌ சொல்ல, ஸகலரும்‌ எழுந்து அது முடிந்ததும்‌ தமது ஆஸனங்களில்‌ உட்கார்ந்தார்கள்‌.

வினா 103.- இதன்‌ பின்பு என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது? பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எங்கு சென்றார்கள்‌?

விடை... இவ்வாறு புருஷர்கள்‌ எல்லாரும்‌ ஸத்கதா சிரவணம்‌ செய்து வருகையில்‌ மஹாகர்வங்கொண்ட ஸத்தியபாமை திரெளபதியை நோக்கி “அம்மா, நீ எவ்வாறு உனது ஐந்து புருஷர்களையும்‌ திருப்திப்படுத்தி அவர்களை வசப்படுத்தியிருக்கிறாய்‌. என்னால்‌ ஆனமட்டும்‌ கிருஷ்ணனை வசப்படுத்தப்‌ பார்த்தும்‌, என்னால்‌ முடியவில்லை. சில ஸமயங்களில்‌ நான்‌ வசப்படுத்தி விட்டேன்‌ என்று எண்ணிக்‌ கர்வப்‌ பட்டால்‌ அதற்குப்‌ பங்கம்‌ உடனே வந்து விடுகிறதே" என்று கேட்டாள்‌. அதற்கு திரெளபதி பதிவிருதா ஸ்திரீகள்‌ எவ்வாறு வீடு முதலியவைகளை மேல்பார்வை பார்த்துக்கொண்டு, கணவன்‌ யாருக்கிட்ட வேலையையும்‌ தாமே செய்துகொண்டு வந்தால்‌ அவர்களுக்குப்‌ புருஷர்கள்‌ அனுகூலமாய்‌ இருப்பார்கள்‌ என்றும்‌, மருந்து, மாயம்‌, நகை போட்டுக்கொண்டு அழகுகாட்டி மயக்கல்‌, கோபம்‌ முதலிய அமார்க்கங்களால்‌ கணவனை வசப்படுத்த எண்ணுதல்‌ தீராத்‌ துக்கத்திற்கு இடமாகும்‌ என்றும்‌, விஸ்தாரமாக ஸ்திரீ தர்மத்தை ஸத்தியபாமைக்கு எடுத்து வெளியிட்டுத்‌ தனது மனோ தர்மத்தை ஸத்தியபாமா நன்றாய்‌ அறியும்படி திரெளபதி காட்டினாள்‌. இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ காம்யகவனம்‌ விட்டு துவைதவனம்‌ சென்று அங்கு ஒரு ஏரிக்கரையில்‌ வஸிக்கத்‌ தொடங்கினார்கள்‌.

வினா 104.- இவர்கள்‌ இருக்கும்‌ நிலை திருதிராஷ்டிரனுக்கு எவ்வாறு தெரியவந்தது? அவன்‌ என்ன செய்தான்‌?

விடை... பாண்டவர்கள்‌ துவைதவனத்தில்‌ வஸிக்குங்கால்‌ அவர்கள்‌ காற்று, மழை, வெயில்‌ முதலியவைகளில்‌ அடிபட்டு மெலிந்து கஷ்டப்பட்டுக்‌ கொண்டிருந்தார்கள்‌. இதை அங்கு வந்திருந்த சில பிராம்மணர்கள்‌ அறிந்து தாம் போகும்வழியில்‌ திருதிராஷ்டிரராஜனிடம்‌ தெரிவித்தார்கள்‌. அவன்‌ இதைக்கேட்டு ஸபையில் மிகுந்த வருத்தமடைந்து பிரலாபித்தான்‌.

வினா 105.- இதைத்‌ துர்யோதனாதியர்‌ கேட்டதும்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை.- பாண்டவர்களறு நிலையைக்‌ கேள்விப்பட்டதும்‌ துர்யோதனாதியருக்கு மிகுந்த ஸந்தோஷ முண்டாயிற்று. அவர்களது துக்கத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டுமென்ற எண்ணம்‌ அவர்களுக்கு வர, எல்லாரும்‌ அவ்வாறு செய்யத்தக்க உபாயத்தை ஆலோசித்தார்கள்‌. கடைசியில்‌ தாம்‌ எல்லாரும்‌ தமது பெண்‌சாதிகளோடு துவைதவனத்திலிருக்கும்‌ ஏரிக்குப் போய்‌ அங்கு ஜலக்கிரீடை முதலியவைகளைச்‌ செய்து விலையுயர்ந்த ஆடை யாபரணங்களை அணிந்து சுகமாயிருந்தால்‌ அருகிலிருக்கும்‌ பாண்டவர்களுக்குக்‌ கஷ்ட மதிகமாகும்‌ என்றும்‌, அங்கு போவதற்கு அங்கு அப்பொழுது மேய்ந்துகொண்டிருக்கும்‌ தமது பசுக்கூட்டங்‌களை மேல்பார்வையிடப்‌ போகிறோம்‌ என்ற வியாஜத்தை வைத்துக்கொண்டு புறப்‌பட்டால்‌ அரசன்‌ சீக்கிரத்தில்‌ அனுமதிகொடுப்பான்‌ என்றும்‌ தீர்மானித்தார்கள்‌. இதன்படி அரசனிடம்‌ விடைபெற்று யாவரும்‌ துவைத வனம்‌ வந்து ஸுகிக்கத்‌ தொடங்கினார்கள்‌.

வினா 106.- கெட்ட எண்ணத்தோடு வனம்‌ வந்த துர்யோதனாதியருக்கு யாது காரணத்தால்‌ என்ன கேடு விளைந்தது?

விடை... இவர்கள்‌ பசுக்கூட்டங்களை நன்றாய்ப்பார்த்து ஆனந்தித்து விட்டு பாண்டவர்கள்‌ தங்கி இருக்கும்‌ ஏரிக்கரை யண்டை வந்து ஜலக்கிரீடை முதலியவைகள்‌ செய்து காலங் கழித்துப்‌ பாண்டவர்களது துக்கத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டுமென்கிற எண்ணத்துடன்‌ வர, அங்கு இவர்களுக்கு முன்னமேயே குபேர பட்டணத்திலிருந்து சித்திரஸேனன்‌ என்ற ஒரு கந்தர்வராஜன்‌ ஜலக்கிரீடைக்காக வந்திருந்தான்‌. இதனால்‌ கந்தர்வர்களுக்கும்‌ துர்யோதனாதி யருக்கும்‌ யுத்தம்நேரிட, அதில்‌ கந்தர்வர்கள்‌ தூர்யோதனாதியர்களை தோல்வியடையும்படி செய்து அவர்களோடு வந்த பெண்களையும்‌ ஒழுங்கின்றிப்‌ பரபுருஷர்களோடு வரிந்துகட்டி, அவர்கள்‌ எல்லாரையும்‌ சிறைபிடித்துக்கொண்டு போனார்கள்‌.

வினா 107.- இவர்களை யார்‌ இந்நிலையிலிருந்து எவ்வாறு காப்பாற்றியது? பின்பு இவர்கள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை... இவ்வாறு முக்கியமானவர்களைச்‌ சித்திரஸேனன்‌ சிறைப்படுத்திக்‌ கொண்டு போனதும்‌, துர்யோதனாதியரது ஸேவகர்கள்‌ அருகிலிருந்த தர்மபுத்திரரிடம்‌ வந்து முறையிட, அவர்‌ கருணாநிதியாகையால்‌ துர்யோதனாதியரைச்‌ சிறைமீட்டு அழைத்துவரும்படி பீமார்ச்சுனர்களுக்குக்‌ கட்டளையிட்டார்‌. அவர்கள்‌ முதலில்‌ துர்யோதனாதியருக்கு ஸகாயம்‌ செய்ய இசையாதது கண்டு தர்மபுத்திரர்‌ “நம்முள்‌ சண்டைவருமாயின்‌ நாம்‌ ஐந்துபேரும்‌ 100-பேர்களுமாகப்‌ பிரியலாம்‌, வெளியிலிருந்து ஒருவன்‌ நம்மோடு சண்டைக்கு வருவானாயின்‌ நாம்‌ 105-பேர்களாகத்தான்‌ இருக்கவேண்டும்‌” என்று புத்திமதி கூறினார்‌. உடனே பீமார்ஜுனர்கள்‌ சீக்கிரத்தில்‌ சென்று கந்தர்வர்களோடு சண்டையிட்டு துர்யோதனாதியரை விடுவித்து தர்மபுத்திரர்‌ முன்பு கொண்டுவந்து நிறுத்தினார்கள்‌. அவர்கள்‌ வெட்கத்தால்‌ தலை குனிந்தவராய்‌ தர்மபுத்திரரது நயவாக்கியங்களைக்‌ கேட்டுக்‌ கொண்டு மிகுந்த துக்கத்தோடும்‌ அவமானத்தோடும்‌ ஹஸ்தினாபுரியை அடைந்தனர்‌.

வினா 108.- ஹஸ்தினாபுரம்‌ சென்றதும்‌ துர்யோதனன்‌ நிலை என்னமாய்‌ இருந்தது? அதை எவ்வாறு அவனது ஸ்நேகிதர்கள் மாற்றத்‌ தலைப்பட்டார்கள்‌?

விடை... துர்யோதனனுக்கு அடங்காத்‌ துக்கம்வர, அவன்‌ சாப்பிடாது ஆகாரமின்றி இறப்பதாகத்‌ தீர்மானித்து வெகு துக்கத்தோடு ஓர்‌ இடத்தில்‌ உட்கார்ந்தான்‌. உடனே கர்ணன்‌, தான்‌ ஸகல இராஜாக்களையும்‌ ஜயித்து வருவதாகவும்‌, அதன்பின்பு அவனுக்கு இராஜஸூய யாகத்தை நடத்திவைப்பதாகவும்‌ சொல்லி, திக்கு விஜயத்திற்குப்‌ புறப்பட்டு ஸகல இராஜாக்களையும்‌ வென்று, கர்ணன்‌ துர்யோதனனிடம்‌ திரும்பி வந்தான்‌. இந்த வேலைகளாலும்‌ இராஜஸுூய யாகம்‌ செய்யப்‌ போகிறோம்‌ என்ற எண்ணத்தாலும்‌ துர்யோதனன்‌ ஒருவாறு தனது துக்கத்தை மறந்திருந்தான்‌.

வினா 109.- இராஜஸுய யஜ்ஞம்‌ நடந்ததா இல்லையா? வேறு என்ன நடந்தது?

விடை- துர்யோதனன்‌ பிராமணர்களைக்‌ கூப்பிட்டு யோஜிக்குங்‌கால்‌ அவர்கள்‌, தகப்பனாராவது, தமையனாராவது இருக்கிற அரசர்கள்‌ அதைச்‌ செய்யக்கூடாதென்று சொல்லி அதற்கு ஸமானமாகிய வைஷ்ணவ யாகம்‌ ஒன்றைச் செய்யும்படி சொல்ல, இந்த யாகம்‌தான்‌ நடந்தது. இதற்குத்‌ துர்யோதனன்‌ பாண்டவர்களை அழைக்கத்‌ தூதனை அனுப்புவித்திருந்தான்‌. பாண்டவர்கள்‌ தமது பிரதிக்கினையைக்‌ காப்பாற்றுவதற்காக யாகத்திற்கு வரவில்லை. யாகம்‌ நன்றாய்‌ நடந்தது.

வினா 110.- இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எங்கு சென்றார்கள்‌? ஏன்‌?

விடை.- துவைத வனத்திலிருந்து பாண்டவர்கள்‌ காம்யகவனத்திற்குப்‌ போனார்கள்‌. இதற்குக்‌ காரணம்‌ பின்வருமாறு: ஒரு நாள்‌ தர்மபுத்திரர்‌ தூங்கிக்கொண்டிருக்கையில்‌ துவைத வனத்து மான்களில்‌ சில அவரது ஸ்வப்னத்தில்‌ வந்து தமது குடும்பம்‌ குறுகிப்போய்‌ விட்டதென்றும்‌, அதற்காகத்‌ தம்மை வேட்டையாடாது வேறு காட்டிற்குப்‌ பாண்டவர்கள்‌ சென்றால்‌ நலம்‌ என்றும்‌ பிரார்த்தித்தன. தர்மபுத்திரர்‌ எழுந்தவுடன்‌ கூடிய சீக்கிரத்தில்‌ காம்யகவனத்திற்குப்‌ போகப்‌ புறப்பட்டார்‌.

வினா 111- இங்கு யார்‌ பாண்டவர்களைப்‌ பார்க்க வந்து எந்த அரிய விஷயத்தைப்பற்றி எவ்வாறு பேசினார்கள்‌?

விடை.- இராஜ்யமிழந்து 11-வருஷ காலமாய்‌ கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்‌ தர்மபுத்திரரைக்‌ காம்யகவனத்தில்‌ வியாஸர்‌ பார்க்க வந்தார்‌. வந்தவர்‌ தர்மபுத்திரைத்‌ தேற்றுவதற்காகச்‌ சுத்த மனதோடு தானம்‌ செய்தால்‌ சிறந்த பதவி கிடைக்குமென்ற விஷயத்தில்‌, முத்கலரிஷி உஞ்சவிருத்தியி லிருந்தபோதிலும்‌ அதிதிகளை ஒழுங்காய்‌ சுத்த மனதோடு பூஜித்து வந்தார்‌ என்றும்‌, அவரைத்‌ துர்வாஸ மஹரிஷி அநேகம்தரம்‌ திடீரேன்று அதிதியாக வந்து பரிசோதித்து அவரது சாந்த நிலையை வெளிப்படுத்தினார்‌ என்றும்‌, அவரை ஸ்வர்க்கம்‌ அழைத்துப்போவதற்கு வந்த தேவதூதரிடமிருந்து ஸ்வர்க்க ஸுகங்கள்‌, அங்கிருந்து புண்யம்‌ குறைந்த காலத்தில்‌ கீழேவிழுதல்‌, ஆகிய ஸ்வர்க்கத்தின்‌ நிஜஸ்வரூபத்தை, அறிந்து,அவர்‌ அதை வேண்டாது மேலான மோக்ஷமாகிய பரமபதத்தை அடைந்தார்‌ என்றும்‌, கதையை விஸ்தாரமாக எடுத்துரைத்தார்‌. அதன்‌ பின்பு கூடிய சீக்கிரத்தில்‌ இராஜ்யம்‌ வந்து அவர்கள்‌ ஸுகமடைவார்கள்‌ என்று பாண்டவர்களைத்‌ தேற்றிவிட்டு, வியாஸர்‌ தமது இருப்பிடம்‌ சென்றார்‌.

வினா 112.- இதன்‌ பின்பு என்ன காரியமாக யார்‌ பாண்டவர்களைப்‌ பார்க்கவந்தது? ஏன்‌?

விடை.- தூர்வாஸ மஹரிஷி தமது சிஷ்யக்‌ கூட்டங்களோடு, திரெளபதி சாப்பிட்டுவிட்டு அக்ஷயபாத்திரத்தைக்‌ கவிழ்த்த பின்பு, போஜனார்த்தம்‌ பாண்டவர்களிடம்‌ வந்து சேர்ந்தார்‌. இவர்‌ ஒருநாள்‌ துர்யோதனன்‌ விட்டிற்குப்‌ போக, அங்கு துர்யோதனனைப்‌ படுத்தாத பாடெல்லாம்‌ படுத்தினார்‌. துர்யோதனன்‌ பொறுமையோடு அவருக்கு மரியாதை செய்து வர அவர்‌ திருப்தி யடைந்து, துர்யோதனனுக்கு வேண்டிய வரனைக்‌ கொடுப்பதாகச்‌ சொன்னார்‌. துர்யோதனனுக்‌குப்‌ பாண்டவர்களை அழிக்க வேண்டும்‌ என்ற எண்ணமிருந்ததால்‌ முன்‌ காட்டியபடி பாண்டவரிடம்‌ அதிதியாகப்‌ போகவேண்டும்‌ என்று அவன்‌ கேட்டுக்கொள்ள தூர்வாஸ மஹரிஷியும்‌ அவ்வாறே செய்தார்‌.

வினா 113- பாண்டவர்கள்‌ எவ்வாறு அந்த அகாலவேளையில்‌ இவர்களுக்குப்‌ போஜன மிட்டார்கள்‌?

விடை.- ரிஷியையும்‌, சிஷ்யக்‌ கூட்டங்களையும்‌ கண்டதும்‌ தர்மபுத்திரர்‌ அவர்களை அருகிலிருந்த நதியில்‌ நீராடி வரும்படி அனுப்பிவிட்டார்‌. திரெளபதிக்கு இவர்களுக்குச்‌ சோறிடும்‌ வகை தோன்றவில்லை. அப்பொழுது கிருஷ்ணபரமாத்மாவாகிய பரம்பொருளைத்‌ தியானித்தாள்‌. உடனே அவர்‌ வெகு பசியோடு வருவதுபோல்‌ அங்குவந்து, தமக்குப்‌ புஜிக்க அன்னம்‌ வேண்டுமென்று திரெளபதியைக்‌ கேட்டார்‌. சோறுண்டாக்கும்‌ வகையறியாத திரெளபதி மனங்கலங்கித்‌ தான்‌ இருக்கும்‌ கஷ்டஸ்திதியைச்‌ சொல்ல, பகவான்‌ அக்ஷய பாத்திரத்தை உடனே கொண்டு வரச்சொல்லி அதில்‌ ஒரு கீரையும்‌, சோறும்‌ ஒட்டிக் கொண்டிருப்பதைக்‌ கண்டு அவைகளை எடுத்துக்‌ கொஞ்சம்‌ ஜலத்தோடு சேர்த்து 'ஸர்வாந்தர்யாமியாகிய கடவுள்‌ திருப்தியடையட்டும்‌' என்று சொல்லிக் கொண்டு குடித்து விட்டார்‌. உடனே ஆற்றில்‌ நீராடி எழுந்திருக்கும்‌ ரிஷியும்‌, ரிஷி சிஷ்யர்களும்‌, பூர்ண திருப்தியை அடைய, வயிறு நிரம்பி யிருந்ததால்‌ நடந்து கரையேற முடியாது தத்தளித்தனர்‌.

வினா 114.- இந்த ரிஷி முதலியவர்களது கதி என்னமாயிற்று பாண்டவர்கள்‌ பின்பு என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை... இப்படித்‌ திடீரென்று தமது வயிறு நிரம்பி இருப்பதைக்‌ கண்ணுற்ற ரிஷிக்கு 'அநியாயமாய்த்‌ தர்மபுத்திரரைப்‌ போஜனம்‌ சித்தம்‌ செய்யும்படி சொல்லி வந்து விட்டோமே. இவர்‌ நமக்காக எவ்வளவு நஷ்டத்தையடையப்போகிறார்‌ என்று வருத்தமுற்று யோஜனை செய்தார்‌. அதன்‌ பின்பு தர்மபுத்திரர்‌ கிருஷ்ண பக்தர்‌ என்ற ஞாபகம்வர, மிகவும்‌ பயந்து தமது சிஷ்யர்களோடு ஓடிப்போய்விட்டார்‌. ஆகையால்‌ கிருஷ்ண பகவானது வேண்டுகோளின்படி இவர்களை அழைக்க வந்த ஸகாதேவன்‌, இவர்களை எங்குதேடியும்‌ காணாது திரும்பி வந்து தர்மபுத்திரரிடம்‌ ஸங்கதியைச்‌ சொல்லிவிட்டான்‌. பாண்டவர்கள்‌ தூர்வாஸரால்‌ கேடுவருமே என்ற பயம்‌ நீங்கி ஸுகமாய்‌ அங்கு வஸித்திருந்தார்கள்‌.

வியாழன், 18 ஆகஸ்ட், 2022

Sankalpa Suryodhayam Drama.pdf

Sankalpa Suryodhayam Drama.pdf

ஸ்வாமி தேசிகன் அருளிய ஸங்கல்ப சூர்யோதயம் முதலில் பார்த்தபோது -- சம்ஸ்க்ருதம் தெரியாததால் அப்படியே நூலை மூடி வைத்துவிட்டேன். பின்னர் ஶ்ரீரங்கநாத பாதுகாவில் ஒப்பிலியப்பன்கோவில் ஸ்வாமி மிக எளிய தமிழில் தொடராக எழுதியபோது படித்து அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதன்பின் கிடைத்ததும் சேட்லூர் ஶ்ரீ ந்ருஸிம்மாச்சாரியார் அவரது வழக்கத்துக்கு மாறாக கிரந்தம் கலக்காமல் மூல நூலை எளிய தமிழில் மொழிபெயர்த்திருப்பதுமான நூலைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.  இப்போது கையில் கிடைத்திருப்பதோ, அந்த நாளில் இதை நாடகமாக நடிக்கத் தோதான வகையில் சுருக்கி எழுதப்பட்ட 110 பக்கங்கே உள்ள நூல். இதுவும் மதுரை ஶ்ரீ GSR ஸ்வாமி கொடுத்து உதவியிருப்பது. அந்த நாள் வழக்கப்படி நெருக்கமாக பைண்ட் செய்யப்பட்ட புத்தகம். முடிந்த மட்டும் தெளிவாக வருடி சேமித்திருக்கிறேன். சில பக்கங்களில் வரிகளின் கடைசி எழுத்து விடுபட்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் தமிழ் என்பதால் ஊகித்துப் படிக்க முடியும். விரும்புவோர் நகலிறக்க
https://www.mediafire.com/file/6lsyjm9q9tbceuk/Sankalpa_Suryodhayam_Drama.pdf/file

செவ்வாய், 16 ஆகஸ்ட், 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரத வினா விடை 18

ஶ்ரீ மஹாபாரத வினா விடை

முதல் பாகம்

ஆரண்ய காண்டம்

வினா 83 முதல் 101 வரை

 

வினா 83.- அர்ஜுனன்‌ இவ்வாறு வந்து சேர்ந்த பின்பு பாண்டவர்கள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை.- நான்கு வருஷம்‌ அர்ஜுனனோடு பாண்டவர்கள்‌ குபேரனது உத்தியான வனங்களில்‌ கிரீடித்துக்கொண்டு வந்தார்கள்‌. இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ கந்தமாதன பர்வதத்தைவிட்டுக்‌ கீழே இறங்க யத்தனிக்கையில்‌ லோமசர்‌ அவர்களுக்கு வேண்டிய புத்திமதிகளைச்‌ சொல்லிவிட்டு ஸ்வர்க்கத்தை நோக்கிச் சென்றனர்‌. வருகிற வழியில்‌ அனேக இடங்களைத்‌ தரிசித்துக்கொண்டு பாண்டவர்கள்‌ யமுனா நதிக்‌ கரையில்‌ உள்ள ஒரு மலையருகில்‌ வந்து சேர்ந்தார்கள்‌.

வினா 84.- அங்கு என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது? அது எவ்வாறு முடிந்தது?

விடை... அங்கு பீமன்‌ காட்டுவழியாய்‌ விளையாடிக்கொண்டு வெகு உல்லாஸமாய்‌ வருகையில்‌ ஒரு பெரிய மலைப்பாம்பைக்‌ கண்டு அதைப்‌ பிடிக்க அருகே போனான்‌. அப்பொழுது அந்தப்‌ பாம்பிற்கு முன்னமே இருந்த அனுக்கிரஹப்படி, இவன்‌ அதன்‌ சுற்றில்‌ அகப்பட்டு உடனே மூர்ச்சைபோய்‌ தனது பலம்‌ முழுவதையும்‌ இழந்து விட்டான்‌.

வினா 85.- இந்தப்‌ பாம்பு யார்‌? இவர்‌ ஏன்‌ பாம்பானார்‌? யார்‌ இவருக்கு இவ்வாறு அநுக்கிரஹித்தது?

விடை... இந்தப்‌ பாம்புதான்‌ பாண்டவரது மூதாதைகளுள்‌ ஒருவராகிய நகுஷராஜா. இவர்‌ 100-அசுவமேதயாகம்‌ செய்து இந்திரபதவிக்குத்‌ தகுந்தவராக, இவருக்கு இந்திரப்பட்டம்‌ கிடைத்தது. அங்கு சென்றும்‌ இவருக்குக்‌ காமம்‌ தீராதிருந்ததால்‌ உடனே இந்திராணியைப்‌ பெண்டாளவேண்டும்‌ என்ற கெட்ட எண்ணம் வர, வழக்கப்படி ஸப்தரிஷிகள்‌ சிவிகை தூக்க நகுஷன்‌ இந்திராணி வீடு நோக்கிச்‌ சென்றான்‌. போகும்பொழுது அவன்‌ “ஸர்ப்ப ஸர்ப்ப" (வேகமாய்ப்‌ போகட்டும்‌) என்று ஸப்தரிஷிகளை மதியாது அதட்ட, அவர்களுள்‌ அகஸ்தியருக்குக்‌ கோபம்‌ வந்தது. அவர்‌ “நீ மலைப்பாம்பாய்ப்‌ போகக்கடவாய்‌” என்று சபித்தார்‌. அப்பொழுது நகுஷன்‌ அகஸ்தியருக்குத்‌ தயவு வரும்படியாய்‌ நடந்து கொண்டபடியால்‌ அவர்‌ “நீ இந்த மலைப்பாம்புருவில்‌ எதைப்‌ பிடித்த போதிலும்‌ அதற்கு உள்ள பலம்‌ எல்லாம்‌ போய்விடட்டும்‌. கடைசியில்‌ ஒரு மஹானிடமிருந்து ஆத்மஞான விஷயங்களை நீ அறிந்து சாபத்தினின்றும்‌ நீங்குவாய்‌” என்று அனுக்கிரஹித்தார்‌.

வினா 86.- இவ்வாறு பலமிழந்து தத்தளிக்கும்‌ பீமனை யார்‌ எவ்வாறு விடுவித்தது? பாம்பின்‌ கதி என்னவாயிற்று?

விடை.- இவ்வாறு கஷ்டப்படும்‌ பீமனை தர்மபுத்திரர்‌ தாம்‌ தேடிக்‌ கொண்டுவரும்‌ வழியில்‌ கண்டார்‌. உடனே பாம்பை நோக்கிப்‌ பீமனை விட்டுவிடவேண்டும்‌ என்று கேட்க அது ஆத்மஞான விஷயமாய்‌ அனேகம்‌ கேள்விகள்‌ கேட்டது. அப்பொழுது தர்மபுத்திரர்‌ எல்லாவற்றிற்கும்‌ தகுந்த விடைகொடுக்க உடனே பாம்பு பீமனை விட்டுவிட்டு நகுஷரூபந்தரித்து ஸ்வர்க்க லோகம்‌ சென்றது.

வினா 87.- நகுஷனாகிய மலைப்பாம்பு தர்மபுத்திரரைக்‌ கேட்ட முக்கிய கேள்விகளும்‌ அதற்கு அவர்‌ கொடுத்த விடைகளும்‌ என்ன? அதன்‌ பின்பு என்ன நடந்தது?

விடை.- பிராம்மணன்‌ யார்‌? ஸத்யம்‌, தர்மம்‌, தயை, தபஸ்‌ முதலிய நற்குணங்கள்‌ வாய்ந்தவன்‌ சூத்திரனாகிலும்‌, அவனே பிராமணன்‌. நாம்‌ அவசியம்‌ அறிய வேண்டியதென்ன? ஸுகதுக்கரகிதமாய் தம்மை அடைந்தவருக்குத்‌ துக்கநிவர்த்தி செய்யும்‌ தன்மை வாய்ந்த பரம்பொருளே நாம்‌ அவசியம்‌ அறியவேண்டிய வஸ்து. இதன்பின்பு தர்மபுத்திரர்‌ நகுஷனை அநேக கேள்விகள்‌ கேட்டு தனக்கிருந்த ஸந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்துகொண்டார்‌. இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ வனத்தை அடைந்து அங்கு சிலகாலம்‌ வஸித்துக்‌ கடைசியில்‌ காம்யக வனத்தில்‌ பிரவேசித்தார்கள்‌.

வினா 88.- அங்கு யார்‌ பாண்டவர்களைப் பார்க்க வந்தது? அப்பொழுது என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது?

விடை.- கிருஷ்ணபகவான்‌ தமது பட்டஸ்திரீகள்‌, ஸுபத்திரை, அபிமன்யு ஆகிய இவர்களோடு பாண்டவர்களைப்‌ பார்க்க வந்தார்‌. அதன்‌ பின்பு மார்க்கண்டேய மஹாமுனியும்‌ அங்கு தற்செயலாய்‌ வந்து சேர, அவரை அரிய விஷயங்களைப்‌ பற்றிப்‌ பேசும்படியாக யாவரும்‌ வேண்டிக்கொண்டார்கள்‌.

வினா 89.- மார்க்கண்டேயர்‌ முதலில்‌ எவ்வெவ்‌ விஷயங்களைப்பற்றிச்‌ சுருக்கமாய்‌ எடுத்துரைத்தார்‌?

விடை.- ஸுகம்‌ மனிதனது புத்தியை மயக்கி உண்மை அதில்‌ படாதவண்ணம்‌ செய்யும்‌ தன்மை உடையது, துக்கமோ அவ்வாறின்றி மனிதனது அஞ்ஞானம்‌, துரபிமானம்‌ முதலிய கெட்டகுணங்களை வேறோடு அறுத்து மனத்தைச் சுத்தி செய்யும்‌ தன்மையையுடையது. உள்ளத்துறவுடையவர்களுக்கு அஸாத்தியமானது ஒன்றுமில்லை. வைவஸ்வதமனுவின்‌ சரித்திரம்‌, யுகங்களின்‌ ஸ்வபாவங்கள்‌, யுகப்‌ பிரளயம்‌, அதில்‌ தாம்‌ வடபத்திர சாயியான பகவானது வயிற்றில்‌ 14 லோகங்களையும்‌ கண்ட அற்புதக்‌ காட்சி, அப்பொழுது பகவான்‌ தமது ஸ்வரூபத்தை வெளியிட்ட வைபவம்‌, கலியுக தர்மம்‌, அதன்பின்‌ கிருத யுகம்‌ வரும் விதம்‌, இராஜதர்மம்‌ ஆகிய இவ்விஷயங்களைப்பற்றி மார்க்கண்டேய மஹாமுனி விஸ்தாரமாய்த்‌ தர்மபுத்திரருக்கு எடுத்துரைத்தார்‌.

வினா 90.- இதன்‌ பின்பு எந்த அரிய விஷயத்தைப்பற்றி மார்க்கண்டேயர்‌ எவ்வாறு பேசினார்‌?

விடை.- உள்ளபடி தானம்‌ செய்தல்‌ எவ்வாறிருக்க வேண்டும்‌ என்பதை நாரதருக்கும்‌ யயாதியின்‌ பேரர்களாகிய அஷ்டகர்‌ முதலியவருக்கும்‌ நடந்த ஸம்வாதமூலமாய்‌ நன்கு விளக்கினார்‌.

வினா 91.- எந்த ஸந்தர்ப்பத்தில்‌ நாரதருக்கும்‌ யயாதி பேரர்களுக்கும்‌ ஸம்வாதம்‌ ஏற்பட்டது?

விடை.- விசுவாமித்திர வம்சத்தில்‌ பிறந்த யயாதி பேரனாகிய அஷ்டகன்‌ ஒரு அசுவமேதயாகம்‌ செய்தான்‌. அதைப்‌ பார்க்க யயாதியின்‌ மற்றப்பேரப்‌ பிள்ளைகளாகிய பிரதர்த்தனன்‌, வஸுமனஸ்‌, சிபி என்பவர்கள்‌ வந்திருந்தார்கள்‌. யாகத்தின்‌ முடிவில்‌ நால்வரும்‌ ஒரு இரதத்தில்‌ எறிக்கொண்டு போகையில்‌ எதிரே நாரதர்வரக்கண்டு அவரையும்‌ தமது இரதத்தில்‌ ஏற்றிக்‌ கொண்டார்கள்‌. இக்காலத்‌தில்‌ தான்‌ நாரதருக்கும்‌, இவர்களுக்கும்‌ ஸம்வாதம்‌ உண்டாயிற்று.

வினா 92.- "நாங்கள்‌ நால்வரும்‌ புண்ணிய விசேஷத்தால்‌ ஸ்வர்க்க மடையப்‌ போகிறோம்‌. யார்‌ எங்களுள்‌ புண்யம்‌ குறைந்து முதலில்‌ பூமியில்‌ விழப்போகிறார்‌கள்‌?” என்று கேட்ட யயாதி பேரனுக்கு நாரதர்‌ என்ன மறுமொழி சொன்னார்‌? இதனால்‌ நாம்‌ என்ன தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது?

விடை... 'அஷ்டகன்‌ முதலில்‌ விழுவான்‌. ஏனெனில்‌, இவன்‌ ஒரு காலத்தில்‌ என்னை ஊருக்கு வெளியில்‌ இரதத்தில்‌ ஏற்றிக்கொண்டு போகையில்‌ நான்‌ அனேகவர்ண பேதங்களையுடைய பசுக்களைக்‌ கண்டேன்‌. அப்பொழுது இவன், இவைகள்‌ தான்‌ தானங்கொடுத்த பசுக்கள்‌ என்று பெருமை பாராட்டினான்‌. ஆகையால்‌ இவன்‌ முதலில்‌ ஸ்வர்க்கத்திலிருந்து விழுவான்‌ என்றார்‌. இதனால்‌, நாம்‌ தானம்‌ செய்யுங்கால்‌ அதைப்பற்றிக்‌ கர்வமடையாதிருக்கவேண்டும்‌ என்பது விளங்கும்‌.

வினா 93.- மீதி இருக்கும்‌ மூவரில்‌ எவன்‌ முதலில்‌ கீழே விழுவான்‌ என்ற பேரனுக்கு நாரதர்‌ என்ன மறுமொழி சொன்னார்‌? இதனால்‌ நாம்‌ என்ன தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது?

விடை... “பிரதர்த்தனன்‌ முதலில்‌ விழுவான்‌. ஏனெனில்‌ இவன்‌ வீட்டில்‌ நான்‌ சிலநாள்‌ வஸித்துக்கொண்டிருக்கையில்‌ நாங்களிருவரும்‌ ஒருநாள்‌ இரதத்தில்‌ ஏறிக்‌ கொண்டு வெளியே புறப்பட்டோம்‌. போகும்வழியில்‌ ஒரு பிராமணன்‌ வந்து அரசனை ஒரு குதிரை வேண்டும்‌ என்று யாசித்தான்‌. அரசன்‌ அரண்மனைக்குப்‌ போனதும்‌ குதிரையைத்‌ தருவதாகச்‌ சொல்லிப்பார்த்தான்‌. பிராமணன்‌ கேளாது தனக்கு அப்பொழுதே ஒரு குதிரை அவசியம்‌ வேண்டுமேன்று கேட்க, தேரில்‌ கட்டியிருந்த ஒரு குதிரையை அவிழ்த்துக்கொடுத்தான்‌. இதே மாதிரியாக வேறு மூன்று பிராமணர்கள்‌ வர, அவர்களும்‌, பிடிவாதமாய்‌ இருந்தது கண்டு ஒவ்வொருவருக்கும்‌ ஒவ்வொரு குதிரையைக்கொடுத்து விட்டு அவன்‌ தானே இரதத்தை இழுக்கத்‌ தொடங்கினான்‌. இழுக்கும்பொழுது பிராமணர்கள்‌ கேட்கத்தகுந்த வஸ்து இனி என்னிடம்‌ ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி அரசன்‌ அசிரத்தையைக்‌ காட்டினான்‌. இதனால்‌ தான்‌ அவன்‌ இரண்டாவதாகப்‌ பூமியில்‌ விழுவான்‌" என்று நாரதர்‌ சொன்னார்‌. எவ்வளவு சிறந்த தானத்தைச்‌ செய்தபோதிலும்‌ கொஞ்சம்‌ அசிரத்தை இருக்குமாயின்‌ அது கெட்‌டுப்போகும்‌ என்பது இதனால்‌ விளங்கும்‌.

வினா 94.- "மீதி இருக்கும்‌ இருவரில்‌ எவன்‌ முதலில்‌ ஸ்வர்க்கத்திலிருந்து விழுவான்‌" என்று கேட்ட பேரனுக்கு நாரதர்‌ என்ன பதில்‌ சொன்னார்‌? இதனால்‌ நாம்‌ என்ன தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது?

விடை. வஸுமனஸ்‌ கீழே விழுவான்‌. ஏனெனில்‌, இவன்‌ ஒருகாலத்தில்‌ யாகம்‌ செய்து ஒரு அழகிய இரதத்தை வரவழைத்தான்‌; அதை நான்‌ புகழ்ந்து பேசினேன்‌. அப்போழுது இவன்‌, 'இது தங்களுடையதே' என்றான்‌. இவ்வாறு நான்‌ வேறு மூன்று ஸமயங்களில்‌ அந்த இரதத்தைப்‌ புகழ்ந்து பேசியும்‌, அரசன்‌ 'இது தங்களதே' என்று வாய்வார்த்தையாய்ச்‌ சொன்னானே ஒழிய இரதத்தை எனக்குக்‌ கொடுக்கவில்லை. இதனால்‌ தான்‌ இவன்‌ முன்றாவதாக விழுவான்‌' என்று நாரதர்‌ மறுமொழி சொன்னார்‌. இதனால்‌, யாசிப்போர்‌ நோக்கமறிந்து செய்யாத தானம்‌ பிரயோஜனமில்லை என்பது விளங்கும்‌.

வினா 95.- நாரதர்‌, சிபி ஆகிய இருவருள்‌ யார்‌ முதலில்‌ கீழே விழுவார்கள்‌? என்று கேட்க குபேரனுக்கு நாரதர்‌ என்ன மறுமொழி சொன்னார்‌? இதனால்‌ நாம்‌ என்ன தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது?

விடை.- "நான்‌ முதலில்‌ கீழேவிழுவேன்‌, சிபி ஸ்வர்க்கத்தில்‌ நெடுங்காலம்‌ வாழ்வான்‌, ஏனெனில்‌, சிபி விட்டிற்கு ஒரு நாள்‌ ஒரு பிராம்மணன்‌ போஜனம்‌ வேண்டும்‌ என்று வந்தான்‌. சிபி தான்‌ என்ன செய்ய வேண்டும்‌ என்று கேட்டதற்கு, பிராமணன்‌ உன்‌ பிள்ளையைக்கொன்று கறி சமைத்து எனக்குச்‌ சோறிட வேண்டும்‌' என்று கேட்டான்‌. உடனே சிபி அவ்வாறே செய்து ஸாமான்களை எடுத்துக்கொண்டு அதிதியைத்‌ தேடப்புறப்பட்டான்‌. போகும்‌ வழியில்‌ அந்த அதிதி அரண்மனையுட்‌ புகுந்து தனது ஸொத்துக்கள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ கொளுத்தி நாசம்‌ செய்வதாகச்‌ சிபி கேள்விப்பட்டான்‌. இப்படி செய்துகொண்டிருக்கும்‌ பிராமணனிடம்‌ சென்று கோபங்கொள்ளாது சிபி 'சாப்பாடு தயாராய்‌ இருக்கிறது' என்று மஹாவிநயத்துடன்‌ சொல்ல, அவர்‌ நீயே அதைப்‌ புஜி' என, அரசன்‌ மனங்கலங்காது அதைப்‌ புஜிக்கத்‌ தொடங்கினான்‌. உடனே பிராம்மணர்‌ அரசனதுகையைப்‌ பிடித்துக்கொண்டு அவனது பொறுமையைக்‌ கொண்டாடி அவனை வெகு மரியாதைசெய்து மறைந்தார்‌. பிரம்மாவே அரசனது குணத்தைப்‌ பரிசோதிக்க இவ்வுருக்கொண்டு வந்தது. இம்மாதிரிச்‌ சிறந்த தானத்தைச்‌ செய்ததால்‌ சிபி நெடுங்காலம்‌ ஸ்வர்க்கத்தில்‌ வாழ்வான்‌ என்று நாரதர்‌ சொன்னார்‌. இதனால்‌, தானம்‌ செய்யுங்கால்‌ எவ்வளவு கஷ்டம்‌ வந்தபோதிலும்‌ மனங்‌ கலங்காது பொறுமையோடு தைரியமாய்த்‌ தானம்‌ செய்தல்‌ வேண்டும்‌ என்பது விளங்கும்‌.

வினா 96.- இதன்‌ பின்பு என்ன அரிய விஷயத்தைப்பற்றி மார்க்கண்டேயர்‌ என்ன கதை சொன்னார்‌?

விடை...ஒவ்வொருவனும்‌ அவனவனது தர்மத்தை ஒழுங்காய்‌ நடத்தவேண்டியது. ஒருவனது தர்மம்‌ தாழ்ந்ததாய்‌ இருந்ததினால்‌ அவனுக்கு ஒரு தாழ்வுமில்லை. அதை நன்றாய்‌ நடத்தாமல்‌ போனால்‌ தான்‌ அவனுக்குத்‌ தாழ்வு, மேலான தனது தர்மத்தை அரைகுறையாய்ச்‌ செய்பவனைவிடத்‌ தாழ்ந்த தனது தர்மத்தை ஸரியாய்ச்‌ செய்பவன்‌ சிறந்தவன்‌' என்கிற விஷயத்தைப்பற்றி கெளசிக பிரம்மசாரி தர்மவ்யாதனிடம்‌ உபதேசம்‌ பெற்ற கதையைச்‌ சொன்னார்‌.

வினா 97.- கெளசிகப்‌ பிரம்மசாரி யார்‌? இவன்‌ ஸ்வபாவம்‌ என்ன? அது எவ்வாறு வெளிவந்தது?

விடை.- அவன்‌ காட்டில்‌ சென்று ஹடயோகாதிகள்‌ பழகிக்‌ கொண்டு தவம்‌ செய்து வந்த ஒரு பிரம்மசாரி; அவன்‌ மகா கோபமும்‌ கர்வமும்‌ நிறைந்தவன்‌. அவன்‌ ஒருநாள்‌ மரத்தடியில்‌ யோகாப்யாஸம்‌ செய்துகொண்டு இருக்கையில்‌ அவனுக்கு நேரே, மேலே இருந்த கொக்கு ஒன்று அவன்‌ தலையில்‌ எச்சமிட்டது. இதனால்‌ அவனுக்கு அடங்காக்‌ கோபம்‌ உண்டாக அந்தக்‌ கொக்கைக்‌ கண்விழித்து அண்ணாந்து பார்த்தான்‌. உடனே கொக்கு சாம்பலாய்‌ விழுந்தது. இதைக்கண்டதும்‌ கெளசிகப்‌ பிரம்மசாரிக்கு அநியாயமாய்‌ ஒரு உயிர்ப்‌ பிராணியைக்‌ கொன்று விட்டோமே என்ற துக்கம்‌ ஒரு பக்கமும்‌, தனது தபஸ்‌ இவ்வளவாவது பலித்ததே என்ற கர்வமொருபக்கமும்‌ பாதிக்கத்‌ தொடங்கின.

வினா 98.- இந்தக்‌ கர்வம்‌ எவ்வாறு வெளிவந்து எவ்வாறு பங்க மடைந்தது?

விடை.- இப்படிக்‌ கொக்கை எரித்துவிட்டு மத்தியான ஸமயத்தில்‌ அருகிலிருந்த கிராமத்துள்‌ பிக்ஷைக்குச்சென்று ஒரு வீட்டு வாசலில்‌ 'பவதீ பிக்ஷாந்தேகி' தாயே பிக்ஷையை யாசிக்கிறேன்‌) என்று சொல்லிக்கொண்டு நின்றான்‌. அங்கு வெகு நாழிகை கெளசிகன்‌ காத்திருக்க வேண்டி வந்தது. அதன்‌ பின்பு அந்த வீட்டு எஜமானி யம்மாள்‌ இவனுக்குப்‌ பிக்ஷை கொண்டுவந்து போட்டாள்‌. அவளை இவன்‌ வெகு கோபமாய்க்‌ கண்விழித்துப்‌ பார்த்தான்‌. அதற்கு அவள்‌ “என்‌ கணவனே எனக்குச்‌ சிறந்த தெய்வம்‌. அவர்‌ பசியோடிருப்பதைக்‌ கண்டு அவருக்கு வேண்டிய உபசாரங்களைச்‌ செய்துவிட்டுப்‌ பின்பு உமக்குப்‌ பிக்ஷை கொண்டு வந்தேன்‌. பிராமணர்களை நான்‌ அவமதிப்பவள்‌ என்று நீங்கள்‌ எண்ணிவிடக்கூடாது. என்னை மன்னிக்கவேண்டும்‌' என்று நயமாய்ச்சொன்னாள்‌. இப்படிச்‌ சொல்லியும்‌ கோபம்‌ தணியாது கெளசிகன்‌ மறுபடியும்‌ அந்தப்‌ பதிவிருதையை வெருட்டி நோக்கினான்‌. அப்பொழுது அவள்‌ 'நான்‌ கொக்கல்ல ஐயா. என்னை ஏன்‌ இப்படி எரிப்பவர்போல்‌ நோக்குகிறீர்‌. எனக்கு உமது யோகமும்‌ தெரியாது, உமது தபஸும்‌ தெரியாது. நான்‌ ஆராதிக்கும்‌ தெய்வம்‌ எனது கணவனே. இந்த ஆராதனையால்தான்‌ நீர்‌ காட்டில்‌ செய்த காரியம்‌ எனக்குத்‌ தெரியவந்தது. கோபம்‌ சண்டாளம்‌. இவ்வாறு இதை நீர்‌ விட்டுவிடாது வைத்து வளர்ப்பீராகில்‌, உமக்கு கேடுண்டாகிக்‌ கடைசியில்‌ உமது தபஸு யாவும்‌ கெட்டுப்போகும்‌' என்று புத்திமதி கூறினாள்‌.

வினா 99.- இந்தப்‌ புத்திமதியைக்‌ கேட்டதும்‌ கெளசிகன்‌ ஸ்திதி என்னமாயிற்று? பதிவிருதை என்ன சொன்னாள்‌?

விடை.- கெளசிகனுக்குத்‌ தனது அறியாமை விளங்கியதும்‌ வெட்க முண்டாகித்‌ தலைகுனிந்துவிட்டான்‌. கேவலம்‌ இந்தப்‌ பதிவிருதைக்கு உள்ள ஞானதிருஷ்டியும்‌, சாந்தமும்‌, தான்‌ தபஸ்வியாயினும்‌ தனக்குக்‌ கிடைக்கவில்லையே என்ற எண்ணம்‌ அவன்‌ மனதைப்‌ பாதிக்கத்தொடங்கியது. உடனே மஹா விநயத்துடன்‌ 'அம்மணி இன்னும்‌ உனக்கு இந்த விஷயத்தில்‌ தெரிந்தவைகளை நான்‌ கேட்டு நல்லவழிக்கு வரும்படி வெளியிடு என்று கெளசிகன்‌ கேட்டான்‌. பதிவிரதை 'ஐயா எனக்கு இவ்விஷயங்களைப்‌ பற்றி அதிகமாய்த்‌ தெரியாது. உமக்கு மேல்‌ தெரிய வேண்டுமானால்‌ மிதிலா நகரத்தில்‌ தர்மவியாதன்‌ என்ற ஒரு கசாப்புக்‌ காரனிருக்கிறான்‌ ; அவனை அடுத்துக் கேட்டால்‌ அவன்‌ உமக்குத்‌ தகுந்தபடி விடைகொடுப்பான்‌' என்று சொல்லிவிட்டு விட்டுக்குள்‌ சென்றாள்‌.

வினா 100.- இதன்‌ பின்பு கெளசிகன்‌ என்ன செய்தான்‌? அங்கு என்ன விசித்திரத்தைக்‌ கண்டான்‌?

விடை.- பதிவிரதா ஸ்திரீயினது மேன்மையை அறிந்த கெளசிகன்‌ தர்மரகஸியங்‌ களை நன்கு உணர மிதிலா நகரம்‌ தர்ம வியாதனிடம்‌ போவதாக எண்ணித்‌ தனது கர்வம்‌ முதலியவைகளை அடக்கத்‌ தீர்மானித்தான்‌. அப்படியே இவன்‌ மிதிலா நகரம்‌ செல்ல, அங்கு ஒரு கசாப்புக்கடையில்‌ வியாதன்‌ வியாபாரம்‌ செய்து கொண்டிருப்பதை ஜனங்கள்‌ மூலமாய்க்‌ கேட்டறிந்து கெளசிகன்‌ அங்கு போய்‌ ஒதுங்கி ஓரிடத்தில்‌ நின்றான்‌. இதை யறிந்த தர்மவியாதன்‌ தனது இடம்விட்டு எழுந்து பிராம்மணனுக்குத்‌ தகுந்த மரியாதைகள்‌ செய்துவிட்டு “நீர்‌ ஒரு பதிவிரதா ஸ்திரீயிடமிருந்து வருகிறவர்‌. நீர்‌ என்ன எண்ணத்தோடு இங்கு வந்திருக்கிறீர்‌ என்பதும்‌ எனக்குத்‌ தெரியும்‌' என்று சொல்லிவிட்டு, அவரை ஒரு ஆஸனத்தில்‌ உட்காருவித்தான்‌. அதன்‌ பின்பு தர்மவியாதன்‌ தன்‌ வேலையைப்‌ பார்க்கப்‌ புகுந்தான்‌. பிராம்மணன்‌ இந்த பாபத்தொழிலைச்‌ செய்யும்‌ வியாதனுக்கு இந்த ஞான திருஷ்டி எவ்வாறு வந்ததென்று வியந்துகொண்டிருந்தான்‌.

வினா 101.- பின்பு தர்மவியாதன்‌ எவ்வாறு என்ன விஷயங்களைக்‌ கெளசிகனுக்கு உபதேசித்தான்‌?

விடை.- தன்‌ வேலை முடிந்த பின்னர்‌ பிராம்மணரை தன்‌ விட்டிற்கு அழைத்துப்‌ போய்‌ கெளசிகனுக்கு, ஸ்வதர்மா சரண ரகஸியம்‌, தர்மம்‌ ஸ்வரூபம்‌ அதிஸூக்ஷமம்‌, ஆகையால்‌ தர்மா தர்ம விவேகம்‌ வருதல்‌ மிகக்‌ கஷ்டம்‌, மாம்ஸ பக்ஷணத்தின்‌ உண்மையான நிலை, கர்மம்‌, மறுபிறப்பு, தேவாஸுரஸம்பத்‌, மனோ நிரோதம்‌, திரிகுண ஸ்வரூபம்‌ ஆகிய அரிய விஷயங்களை எடுத்துச்‌ சொன்னான்‌. இதன்‌ பின்பு தனது குலதர்மமாகிய கசாப்புத்‌ தொழிலை ஸரியாய்ப்பார்ப்பதும்‌, தனது தாய்‌ தந்தையரைப்‌ பேணலுமே தான்‌ செய்யும்‌ தபஸ்‌. இதனால்‌ தான்‌ பதிவிரதை சொன்னதை அறியும்படியான சக்தி தனக்கு வந்தது என்று வியாதன்‌ சொல்லி தனது கிழவரான தாய்தந்தையரைக்‌ கெளசிகனுக்குக்‌ காட்டினான்‌. இந்த உபதேசத்திற்கே ஆரண்ய பர்வத்தில்‌ வியாதகீதை என்றுபெயர்‌.

ஞாயிறு, 14 ஆகஸ்ட், 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரத வினா விடை 17

வினா 70 முதல் 82 வரை

வினா 70.- இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எந்த தீர்த்த விசேஷத்திற்குச்‌ சென்றார்கள்‌?

விடை.- உத்தாலகரிஷி ஆசிரமத்தருகிலிருக்கும்‌ தீர்த்தம்‌ சென்றார்கள்‌. இங்கு, லோமசர்‌ உத்தாலகரது பிள்ளையாகிய சுவேத கேதுவும்‌ அவரது பேரனாகிய அஷ்டாவக்கிரரும்‌ ஜனக ஸபைசென்று அஷ்டாவக்கிரரது தகப்பனாரைத்‌ தர்க்கத்தில்‌ வென்று ஸமுத்திரத்துள்‌ அழுத்தி வைத்திருந்த பந்தி என்ற ஜனகஸபை வித்வானைத்‌ தர்க்கத்தில்‌ அஷ்டாவக்கிரர்‌ வென்று தன்‌ தகப்பனாரை அடைந்த விசேஷக்‌ கதையைச்‌ சொன்னார்‌.

வினா 71- இவ்வாறு தீர்த்தயாத்திரையின்‌ கடைசியில்‌ பாண்டவர்கள்‌ எங்குச்‌ சென்றார்கள்‌?

விடை... வடக்குத்‌ திக்கிலிருக்கும்‌ கந்தமாதன பர்வதத்தை நோக்கிப்‌ பாண்டவர்கள்‌ சென்றார்கள்‌. போகும்‌ வழியில்‌ திரெளபதிக்குக்‌ கஷ்டம்‌ தோன்ற, கடோற்கசனை அவர்கள்‌ வரவழைத்து அவளைத்‌ தூக்கிச்செல்லும்படி ஏவ அவனும்‌ அவ்வாறே செய்தான்‌. மற்றைய பாண்டவர்களைக்‌ கடோற்கசனோடு வந்த இராக்ஷஸர்கள்‌ தூக்கிச் சென்றார்கள்‌. இவர்கள்‌ கந்தமாதன பர்வதம்வந்து சிலநாள்‌ அங்கு வஸித்தார்கள்‌.

வினா 72.- அங்கு என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது? அது எவ்வாறு முடிந்தது?

விடை... அங்கு அர்ஜுனனைக்‌ காணவேண்டும்‌ என்சிற ஆவலோடு பாண்டவர்களும்‌ திரெளபதியும்‌ இருக்கையில்‌ ஒரு இளம்‌ காற்று ஆயிரதளங்கள்‌ அமைந்த ஒரு தாமரைப்‌ புஷ்பத்தைத்‌ திரெளபதிமுன்‌ கொண்டுவந்து போட்டது. அவள்‌ பீமஸேனனிடம்‌ அந்தப்‌ புஷ்பம்‌ வேண்டும்‌ என்கிற தனது இஷ்டத்தைத்‌ தெரிவித்தாள்‌. உடனே பீமன்‌ புஷ்பம்‌ கொண்டு வருவதற்காக அது வந்த திக்கை நோக்கிப்‌ புறப்பட்டான்‌.

வினா 73.- இவ்வாறு பீமன்‌ புஷ்பம்‌ கொண்டுவரப்‌ போனவிடத்தில்‌ என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது?

விடை. தனது தம்பி பீமன்‌ வருவதையறிந்த கதலீ வனத்திலிருந்த ஹனுமார்‌ அவனுக்கு நன்மை செய்ய எண்ணி அவன்‌ வரும்வழியை மறித்துக்கொண்டு நின்றார்‌. பீமன்‌ ஹனுமாரிடம்‌ வந்து சிங்கனாதம்‌ செய்ய, அவர்‌ கவனியாதவர்போல்‌ அசிரத்தையாய்க்‌ கண்ணைவிழித்துப்‌ பார்த்து "நீ இதோடு நிற்கவேண்டியது தான்‌. மேலே போக உன்னால்‌ முடியாது. என்னோடு ஸுகமாய்க்‌ கொஞ்ச காலம்‌ இருந்துவிட்டு கீழே திரும்பிப்‌ போ” என்றார்‌. உடனே பீமனுக்கும்‌, ஹனுமாருக்கும்‌ ஒரு தர்க்கம்‌ உண்டாயிற்று.

வினா 74.- இந்தத்‌ தர்க்கம்‌ எப்படி முடிந்தது?

விடை... இதன்‌ முடிவில்‌ ஹனுமார்‌ தனக்கு எழுந்திருக்க முடியவில்லை என்றும்‌, தன்னை வேண்டுமானால்‌ தாண்டிக்‌ கொண்டு போகலாம்‌ என்றும்‌ சொன்னார்‌. பீமன்‌ இதற்கு இசையவில்லை. அதன்பின்பு அவர்‌ தாம்‌ கிழவர்‌ என்றும்‌, தமது வாலைத்தூக்கி வேறோரிடத்தில்‌ வைத்து விட்டுப்‌ போகலாம்‌ என்றும்‌ சொல்ல அவன்‌ தனது இடதுகையால்‌ வாலை அசைத்தான்‌. அது அசையாதது கண்டு தனது முழுப்‌ பலத்தோடு தூக்கிப்பார்த்தான்‌. உடனே தனது ஹீனஸ்திதியை அறிந்து “நீர்‌ யார்‌" என்று மஹா வினயத்தோடும்‌, பக்தியோடும்‌ பீமன்‌ கேட்டான்‌. அதற்கு ஹனுமார்‌ தனது பிறப்பு, தான்‌ இராமருக்காகப்‌ பட்டபாடுகள்‌ முதலியவைகளை ஆதியோடந்தமாகச்‌ சொன்னார்‌. உடனே பீமன்‌ தனது தமயன்‌ காலில்‌ அடியற்ற மரம்போல்‌ விழுந்து மஹாவிநயத்தோடு எழுந்து நின்றான்‌.

வினா 75.- இவ்வாறு நின்ற பீமனுக்கு ஹனுமார்‌ என்ன சொன்னார்‌?

விடை.- பீமனுக்கு ஹனுமார்‌ கிருத யுகத்தில்‌ ஜாதி பேதமே இல்லை என்றும்‌, அவரவர்கள்‌ தமது தர்மத்தைத்‌ தாமே நடத்திவந்தார்கள்‌ என்றும்‌, திரேதா யுகத்தில்‌ தர்மம்‌ கால்வாசி குறைந்தபடியால்‌ யாகாதிக்‌ கிருதுக்கள்‌ ஏற்பட்டன வென்றும்‌, நான்கு வர்ணங்கள்‌ ஏற்பட்டு தர்மங்கள்‌ நன்றாய்‌ நடந்து வந்தன வென்றும்‌, துவாபர யுகத்தில்‌ தர்மம்‌ பாதியாய்‌ விட்டது என்றும்‌, வேதங்கள்‌ நான்காய்ப்‌ பிரிந்தன வென்றும்‌, கர்மாக்கள்‌ அதிகரித்தன என்றும்‌ ஸ்மசான வைராக்யாதி ஆபாஸ வைராக்கியங்களால்‌ ஸன்னியாஸு முண்டாயின என்றும்‌, கலியுகத்தில்‌ தர்மத்தில்‌ கால்பாகந்தான்‌ இருக்கும்‌ என்றும், இதனால்‌ ஜனங்களுக்குப்‌ பலம்குறையும்‌ என்றும்‌, ஸகல வியாதிகளும்‌ அவர்களைப்‌ பீடிக்கும்‌ என்றும்‌, கர்மாக்கள்‌ நஷ்டமாகும்‌ என்றும்‌, எடுத்துரைத்தார்‌. பின்பு பீமனுக்கு ஹனுமார்‌ தமது விசுவரூபத்தைக்‌ காட்டினார்‌. இதன்‌ பின்பு நான்கு வர்ணத்தாரது தர்மங்களையும்‌ விஸ்தாரமாய்‌ எடுத்துச்சொல்லிப்‌ பீமனைக்‌ கட்டிக்கொண்டு அவனது சிரமத்தைத்‌ தீர்த்து வைத்தார்‌. அதன்பின்பு தாம்‌, யுத்த ஸமயங்களில்‌ அர்ஜுனனது கொடியில்‌ வந்திருந்துகொண்டு தமது அட்டஹாஸம்‌ முதலியனகளால்‌ எதிரி ஸேனையைப்‌ பயப்படுத்துவதாக வாக்களித்தார்‌. கடைசியில்‌ ஹனுமாரிடமிருந்து ஸெளகந்திகத்‌ ‌ தாமரை ஓடை இருக்கும்‌ இடத்தைத்‌ தெரிந்துகொண்டு பீமன்‌ குபேரனது இருப்பிடம்‌ வந்து சேர்ந்தான்‌.

வினா 76.- அங்கு வந்து பீமன்‌ என்ன செய்தான்‌? அங்கு என்ன பிரமாதம்‌ விளைந்தது?

விடை.- அங்குள்ள புஷ்பங்களைப்‌ பறிக்க யத்தனிக்கையில்‌ அவ்வோடையைக்‌ காத்துவந்த இராக்ஷஸர்களிடம்‌ தனது காரியத்தைப்‌ பீமன்‌ சொல்லிவிட்டு நிர்பயமாய்‌ தாமரைகளைப்‌ பறிக்கத்‌ தொடங்கினான்‌. அப்பொழுது இராக்ஷஸர்களுக்கும்‌ பீமனுக்கும்‌ பிரமாத யுத்தமுண்டாயிற்று. அதில்‌ குபேரனது ஸேவகர்‌ தோல்வியடைந்து எஜமானனிடம்‌ ஸமாசாரத்தைத்‌ தெரிவிக்க அவர்‌ பீமனுக்குப்‌ புஷ்பம்‌ பறிக்க அனுமதி கொடுத்து விட்டார்‌.

வினா 77.- இங்கு இவ்வாறிருக்க தர்மபுத்திராதிகள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை.- தர்மபுத்திரர்‌ இருக்குமிடத்தில்‌ அனேக அபசகுனங்கள்‌ உண்டாகத்‌ திரெளபதியினிடமிருந்து பீமன்‌ போன விடத்தை அறிந்துகொண்டு எல்லோரும்‌ கடோற்கசன்‌ முதலிய இராக்ஷஸாது ஸகாயத்தால்‌ ஸெளகந்திகத்‌ தாமரை ஓடைவந்து, பீமன் செய்த கோரயுத்தத்தைக்‌ கண்டு மகிழ்ந்து குபேரனது உத்திரவின்பேரில்‌ அங்கேயே இவர்கள்‌ அர்ஜுனன்‌ வரவை எதிர்பார்த்துக்‌ கொண்டிருந்தனர்‌.

வினா 78.- இங்கிருந்து பாண்டவர்கள்‌ எங்கு சென்றார்கள்‌? அங்கு என்ன விபரீத முண்டாய்‌ என்னமாய்‌ முடிந்தது?

விடை.- பாண்டவர்கள்‌ பதரிகாசிரமம்‌ சென்று வஸிக்குங்கால்‌ ஒருநாள்‌ பீமன்‌ வெளியில்‌ போயிருக்கும்‌ தருணத்தில்‌ தர்மபுத்திரர்‌, நகுலன்‌, ஸகாதேவன்‌, திரெளபதி இவர்களை ஒரு இராக்ஷஸன்‌ தூக்கிக்கொண்டுபோய்‌ விட்டான்‌. இவன்‌ பெயர்‌ ஜடாஸுரன்‌. இவன்‌, வெகுநாளாகப்‌ பிராம்மண உருவத்தோடு பாண்டவர்களது ஆயுதம்‌ முதலியவைகளை ஸமயம்பார்த்துக்‌ கொள்ளை கொள்ள வெண்டும்‌ என்கிற எண்ணத்தோடு, கூடவே வந்து கொண்டிருந்தான்‌. இப்பொழுது ஸமயம்‌ வாய்த்ததும்‌ இவ்வாறு செய்யக்‌ கொஞ்ச நாழிகையில்‌ பீமன்‌ வந்து சேர்ந்தான்‌. தனது ஸஹோதரர்‌ முதலியவர்களைக்‌ காணாது பீமன்‌ அட்டஹாஸம்‌ செய்ய இராக்ஷஸன்‌ பயத்தால்‌ தான்‌ எடுத்துப்‌ பொனவர்களை கீழேவிட்டு விட்டான்‌. உடனே பீமனுக்கும்‌ ஜடாஸுரனுக்கும்‌ பெரிய யுத்தம்‌ உண்டாக கடைசியில்‌ ஜடாஸுரன்‌ பீமனால்‌ ஸம்ஹரிக்கப்‌ பட்டான்‌.

வினா 79.- இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எந்த ஸ்தலங்களுக்குச்‌ சென்றார்கள்‌? பின்பு என்ன நடந்தது?

விடை.- நரநாராயணாள்‌ ஆசிரமத்தைவிட்டு வடக்கேயுள்ள கைலாஸம்‌, மைனாகம்‌ முதலிய மலைகளைப்பார்த்துக்‌ கொண்டு மறுபடியும்‌ கந்தமாதனம்‌ வந்து ‌ ஹரிஷ்டஸேனர்‌ என்ற ரிஷியின்‌ ஆசிரமத்தில்‌ வஸித்தார்கள்‌. அங்கு சில சிறந்த புஷ்பங்கள்‌ வர திரெளபதி பீமனை அவைகளைப்போன்ற புஷ்பங்களைக்‌ கொண்டு வரும்படி ஏவினாள்‌. உடனே பீமன்‌ குபேரனது அரண்மனை அருகில்‌ சென்று தனது சங்கத்தை ஊத அங்குக்‌ காவலாய்‌ இருந்த யக்ஷ ராக்ஷஸ‌ கந்தர்வர்கள்‌ சண்டைக்கு வந்தார்கள்‌. அவர்கள்‌ தோல்வி யடைந்தவுடன்‌ மணிமான்‌ என்ற குபேரனது ஸ்நேகிதனாகிய இராக்ஷஸாதிபதி யுத்தத்திற்குவர, கோரயுத்தம்‌ ஆரம்பித்தது. இதையறிந்த பாண்டவர்கள்‌ ஆயுதபாணிகளாக திரெளபதியை ஹரிஷ்டஸேனரிடம்‌ விட்டுவிட்டு பீமனுக்கு ஸஹாயமாக வந்தார்கள்‌. இதில்‌ மணிமான்‌ இறந்தான்‌. தர்மபுத்திரர்‌ சண்டையை நிறுத்திவிடும்படி சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில்‌ குபேரனுக்கு யுத்தத்தில்‌ அனேகம்‌ பேர்‌ மாண்டு போனது தெரியவர, அதிக கோபத்தோடு தனது இரதத்திலேறிக்கொண்டு வந்தான்‌. பாண்டவர்களைக்‌ கண்டதும்‌ அவனுக்குக்‌ கோபந்தணிய பீமனைப்‌ புகழ்ந்து பேசினான்‌.

வினா 80.- இவ்வளவு கஷ்டம்‌ வந்தும்‌ தன்‌ கோபத்தைப்‌ பாராட்டாது இருந்ததற்குக்‌ குபேரன்‌ என்ன காரணம்‌ சொன்னான்‌? கடைசியில்‌ அவன்‌ என்ன சொன்னான்‌?

விடை... ஒருகாலத்தில்‌ குசாவதியில்‌ ஒரு தேவ ஸபை கூடியது. அதற்கு எனது இராக்ஷஸர்‌ முதலிய பரிவாரங்களோடு நான்‌ போனேன்‌. வழியில்‌ யமுனைக்‌ கரையில்‌ அகஸ்தியர்‌ தபஸு செய்துகொண்டிருந்தார்‌. அப்பொழுது என்னுடன்‌ ஆகாயத்தில்‌ வந்துகொண்டிருந்த இராக்ஷஸாதிபதியாகிய மணிமான்‌ என்ற என்‌ ஸ்நேகிதன்‌ அகஸ்தியர்மேல்‌ உமிழ்ந்தான்‌. உடனே அகஸ்தியர்‌ மிகுந்தகோபத்தோடு மணிமானுக்கு மனிதனால்‌ சாவு வரட்டும்‌ என்றும்‌, இவ்வாறு மணிமானது பரிவாரங்கள்‌ இறப்பதைக் கண்டதும்‌ என்‌ பாபம்‌ நீங்கும்‌ என்றும்‌, மணிமான்‌ முதலிய இராக்ஷஸர்களது ஸந்ததிகளை இச்சாபம்‌ தொடராது என்றும்‌ எடுத்துரைத்தார்‌' என்று குபேரன்‌ சொன்னான்‌. கடைசியில்‌ பீமன்‌ செய்தது மாத்திரம்‌ அநியாயம்‌ என்றும்‌ அதற்காகத்‌ தர்மபுத்திரர்‌ பீமனைக்‌ கண்டிக்கவேண்டும்‌ என்றும்‌ அவன்‌ சொல்லி முடித்தான்‌.

வினா 81.- இவ்வாறு பாண்டவர்கள்‌ ஸுகமாய்‌ கந்தமாதன பர்வதத்தில்‌ வஸித்துக்‌ கொண்டிருக்கையில்‌ யார்‌ வந்து சேர்ந்தார்கள்‌? பின்‌ என்ன நடந்தது?

விடை... மாதலியால்‌ நடத்தப்பட்ட இந்திரனது இரதத்தில்‌ அர்ஜுனன்‌ இந்திரலோகத்திலிருந்து பாண்டவரிடம்‌ வந்து சேர்ந்தான்‌. எல்லாருக்கும்‌ தகுந்தபடி மரியாதைகள்‌ செய்த பின்பு, தான்‌ பரமசிவன்‌ முதலிய தேவர்களிடமிருந்து அஸ்திர விசேஷங்களைப்‌ பெற்றுக்கொண்ட மாதிரியை எடுத்துச்‌ சொன்னான்‌.

வினா 82.- இவ்வாறு அர்ஜுனன்‌ சொல்லி முடித்ததும்‌ பாண்டவர்களிடம்‌ யார்‌ வந்து என்ன சொன்னார்கள்‌? அதன்மேல்‌ என்ன நடந்தது?

விடை... இந்திரன்‌ தனது இரதத்தில்‌ ஏறிக்கொண்டு வந்து தன்லோகத்தில்‌ அர்ஜுனனால்‌ நடத்தப்பட்ட திவ்யகாரியங்களை ஒருவாறு சுருக்கிச்‌ சொல்லி விட்டுத்‌ தனது லோகம்‌ சென்றான்‌. பின்பு தர்மபுத்திரர்‌ அர்ஜுனனிடமிருந்து நிவாதகவச காலகேயாளோடு அவன்‌ செய்த யுத்தத்தை விஸ்தாரமாகத்‌ தெரிந்து கொண்டார்‌. அதன்‌ பின்பு அர்ஜுனன்‌ தான்‌ தேவதைகளிடமிருந்து பெற்ற அஸ்திரங்களை எல்லாருக்கும்‌ காண்பித்து, அவைகளை உபயோகிக்கும்‌ விதம்‌ தேவர்களிடம்‌ இருந்து தான்‌ அறிந்தபடி அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தான்‌.

வெள்ளி, 5 ஆகஸ்ட், 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரத வினா விடை 16

வினா 51.- இப்படிப்‌ பரசுராமரைத்‌ தரிசித்ததும்‌ பாண்டவர்கள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌? பின்‌ என்ன நடந்தது?

விடை.- அகஸ்திய தீர்த்தம்‌ முதலிய தீர்த்தங்களுக்குப்‌ போய்‌ கடைசியாய்ப்‌ ப்ரபாஸதீர்த்தம்‌ வந்து சேர்ந்தார்கள்‌. இங்கு கிருஷ்ண பகவான்‌, பலராமர்‌ முதலிய யாதவ குலத்தோர்‌ யாவரும்‌ பாண்டவரை ஸந்தித்து, அவர்களுக்கு வந்த துக்கங்களைத்‌ தமக்கு வந்தவைகளாகப்‌ பாராட்டி, உடனே துர்யோதனாதியரைக்‌ கொல்லக்‌ கிளம்பத்‌ தர்மபுத்திரர்‌ அவர்களை ஸமாதானப்படுத்தி ஊருக்கு அனுப்பிவிட்டார்‌.

வினா 52.- ப்ரபாஸ தீர்த்தத்தை விட்டுப்‌ பாண்டவர்கள்‌ எங்கு சென்றார்கள்‌? அங்கிருந்த மஹத்வமென்ன?

விடை.- இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ நர்மதா நதி தீரம்‌ சென்றார்கள்‌. இங்கு சியவனரிஷி அருகாமையிலுள்ள குளக்கரையில்‌ தபஸு செய்யுங்கால்‌ அவர்‌ மேல்‌ இவ்வாறு புற்று மூடியது என்பதையும்‌, அங்கு வந்து சரியாதி ராஜன்‌ தண்டிறங்க அவனது பெண்ணாகிய ஸுகந்யை விளையாடி வருங்கால்‌ புற்றுள்‌ இருந்த சியவனரது கண்ணை மின்மினி என்றெண்ணி ஒரு குச்சியால்‌ குத்தியதையும்‌, ரிஷியின்‌ சாபத்தால்‌ அரசனது பரிவாரங்க.ளெல்லாருக்கும்‌ வயிறு ஊதியதையும்‌, அரசன்‌ தன்‌ பெண்‌ செய்த அபராதத்தைக்‌ கண்டுபிடித்து ரிஷியின்‌ வேண்டு கோளின்படி ஸுகந்யையை அவருக்குக்‌ கொடுத்ததையும்‌, இதன்பின்பு அசுவநீ தேவதைகள்‌ வந்து இவளது கற்பை பரீக்ஷித்ததையும்‌, கடைசியில்‌ சியவனரும்‌ அசுவநீ தேவதைகளும்‌ அக்குளத்துள்‌ முழுகி ஒரே மாதிரியான யெளவன புருஷராக எழுந்திருக்க, ஸுகந்யை தனது கற்பின்‌ மஹத்வத்தால்‌ சியவனரைக்‌ கண்டு பிடித்ததையும்‌, இந்த உபகாரத்திற்காக சியவனர்‌ அசுவனிதேவதைகளுக்கு யாகங்களில்‌ ஹவிர்ப்பாகமுண்டாக்க சரியாதி ராஜாவுக்கு ஒரு புதிய யாகம்‌ செய்து வைத்ததையும்‌, அதைத்‌ தடுக்கவந்த இந்திரனது கையை அசையாதிருக்கும்படி செய்து அசுவனி தேவதைகளுக்குச்‌ சியவனர்‌ ஹவிர்ப்பாகம்‌ கொடுத்ததையும்‌, மதன்‌ என்கிற ஒரு அஸுரனை சிருஷ்டித்து இந்திரனைக்கொல்ல யத்தனிக்க அவன்‌ புதிய ஹவிர்ப்பாகத்தை ஒப்புக்கொண்டதையும்‌, லோமசர்‌ விஸ்தாரமாய்ச்‌ சொன்னார்‌.

வினா 53.- பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எந்த மஹத்வமுடைய தீர்த்தத்திற்கு போனார்கள்‌?

விடை.- மாந்தாதா தானே யாகம்‌ செய்த யமுனா நதிக்கரையை அடைந்தார்கள்‌. மாந்தாதா, பிள்ளையை உண்டாக்கும்‌ சக்தியை உடைய மந்திரித்த தீர்த்தத்தைத் தாக மிகுதியால்‌ குடித்த யுவனாசுவ ராஜாவின்‌ இடது விலாப்புற மிருந்து வெளிவந்து,இந்திரனது கட்டை விரலைச்‌ சப்பிக்கொண்டு வளர்ந்தான்‌ என்கிற கதையை இங்கு லோமசர்‌ விஸ்தரித்தார்‌. அவ்விடத்திலேயே ஸோமகர்‌ 100 பிள்ளைகளை அடைவதற்காக, ரித்விஜர்‌ என்ற அவரது புரோஹிதர்‌ அரசனுக்கிருந்த ஜந்து என்ற பிள்ளையை ஹோமம்‌ செய்யக்‌ கடைசியில்‌ அவர்‌ நரகத்தில்‌ கஷ்டப்பட்டார்‌ என்றும்‌, இதைக்‌ கண்ட ஸோமகர்‌ தமது புரோஹிதரோடு கஷ்டப்பட்டு கடைசியில்‌ ஸ்வர்க்கமடைந்தார்‌ என்றும்‌ உள்ள கதையையும்‌ லோமசர்‌ சொன்னார்‌.

வினா 54.- இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எங்கே சென்றார்கள்‌? அந்தத்‌ தீர்த்தத்தின்‌ மஹத்வம்‌ என்ன?

விடை.- யமுனா நதியில்‌, உசீனரன்‌ என்று பெயர்‌ பெற்ற சிபிச்சக்கிரவர்த்தி விசேஷ யாகம்‌ செய்த தீர்த்தத்திற்கு வந்தார்கள்‌. இந்திரன்‌ வல்லூறு ரூபமாய்‌ புறா ரூபமான அக்கினியைத்‌ துரத்திவர, புறா சிபியின்‌ மடியில்‌ வந்து விழுந்து சரணமடைந்த தென்றும்‌, வல்லூறு வந்து தான்‌ பசியாலிறப்பதாகவும்‌ தனக்குப்‌ புறாவே தகுந்த ஆகாரம்‌ என்றும்‌ சொல்லிக்‌ கடைகியில்‌ புறாவின்‌ கனத்திற்கு ஸமானமான சிபியது மாம்ஸத்தால்‌ தான்‌ திருப்தி யடைவதாக வல்லூறு சொல்லியதென்றும்‌, உடனே சிபி தனது மாம்ஸத்தை அறுத்துப்போடவே புறா கனமாகிக்கொண்டு வருவதைக்‌ கண்டு, தானே தராசில்‌ ஏறும்‌ பொழுது இந்திரனும்‌ அக்கினியும்‌ தமது உருவத்தை வெளிப்படுத்தி சிபிக்கு வரமளித்தனர்‌ என்றும்‌ லோமசர்‌ சொல்லி முடித்தார்‌.

வினா 55.- இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எந்தத்‌ தீர்த்தம்‌ சென்றார்கள்‌? அங்கு லோமசர்‌ என்ன கதையைச்‌ சொன்னார்‌?

விடை.- பாண்டவர்கள்‌ ஹரிச்சந்திர தீர்த்தம்‌ சென்றார்கள்‌. அங்கு லோமசர்‌, ஸத்யத்திற்காக ஹரிச்சந்திரன்‌ பட்டபாட்டை விஸ்தாரமாக எடுத்துச்‌ சொன்னார்‌.

வினா 56.- ஹரிச்சந்திரன்‌ யார்‌? இவன்‌ யாரை எவ்வாறு மணம்‌ புரிந்துகொண்டான்‌? இவனுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள்‌?

விடை.- இவன்‌ ஸுூர்யவம்சத்தரசன்‌. இவன்‌ அயோத்திமா நகரில்‌ அரசாண்டு வந்தான்‌. கன்னபுரி யரசனது குமாரத்தி சந்திரமதியினது அழகைக்‌ கேள்வியுற்று, இவன்‌ அவளை மணம்புரிய வேண்டுமென்கிற விருப்பத்துடன்‌ அவளது ஸ்வயம்வரத்துக்குப்‌ புறப்பட்டான்‌. அப்பொழுது, 'சிவபெருமானால்‌ அவளுக்குக்‌ கொடுக்கப்பட்ட இரகஸிய வஸ்துவை யார்‌ பார்த்து அறிகிறார்களோ அவர்‌ தான்‌ சந்திரமதிக்கு ஏற்பட்ட புருஷனாவார்‌' என்ற விசேஷ ஸமாசாரத்தையும்‌ அவன்‌ கேள்விப்பட்டான்‌. ஸ்வயம்வர மண்டபத்தில்‌ அரசன்‌ சந்திரமதியைக்‌ கண்டதும்‌ அவள்‌ கழுத்தில்‌ திருமாங்கல்யம்‌ இருப்பதைக்‌ கண்டு முன்‌ கல்யாணமான பெண்ணை மறுபடியும்‌ கல்யாணம்‌ செய்துகொள்வது நியாயமல்லவே என்று ஹரிச்‌ சந்திரன்‌ வாய்விட்டுச்‌ சொன்னான்‌. அப்பொழுது சந்திரமதி தனது கழுத்திலிருந்த இரகஸியமான தாலி இவன்‌ கண்ணில்‌ பட்டதைக்‌ கண்ணுற்று, இவனே நமக்குத்‌ தகுந்த நாயகனெனத்‌ தீர்மானித்து மணமாலையை ஆகாயத்தி லெறிய, அது ஹரிச்சந்திரன்‌ கழுத்தில்‌ வந்து விழுந்தது. பின்பு இவர்கள்‌ விவாகம்‌ வெகுகோலாஹலமாய்‌ நடந்தேறியது. இவர்களுக்கு லோஹிதாஸன்‌ என்ற ஒரு அருமைப்பிள்ளை உண்டானான்‌.

வினா 57.- இவ்வரசனை விசுவாமித்திர மஹரிஷி கஷ்டப்படுத்தக்‌ காரணம்‌ என்ன?

விடை.- இந்திர ஸபையில்‌ வஸிஷ்டர்‌, விசுவாமித்திரர்‌ முதலிய மஹரிஷிகள்‌ கூடி இருக்குங்கால்‌ பூமியில்‌ ஸத்யம்‌ முதலிய நற்குணங்களில்‌ சிறந்தவன்‌ யார்‌?' என்கிற கேள்வி பிறந்தது. அப்பொழுது தனது சிஷ்யனான ஹரிச்சந்திரனே சிறந்தவன்‌ என்றும்‌, அவனுக்கு ஸமானமானவர்‌ உலகில்‌ வேறொருவர்‌ இல்லை என்றும்‌ வஸிஷ்டர்‌ வெகுவாகப்‌ புகழ்ந்து பேசினார்‌. இதை ஸகியாத விசுவாமித்திரர்‌, முன்னமே வஸிஷ்டரிடமிருந்த துவேஷத்தால்‌, ஹரிச்சந்திரனை வெகுவாகப்‌ பழித்துரைக்க இருவருக்கும்‌ வாக்குவாதம்‌ உண்டாயிற்று. முடிவில்‌ வஸிஷ்டர்‌ 'ஹரிச்சந்திரன்‌ எந்தக்‌ கஷ்டத்திலாவது ஒரு பொய்‌ சொன்னால்‌ நான்‌ எனது பிராம்மண்யத்தை விட்டுப்‌ பறையரது தர்மத்தை மேற்கொள்ளுகிறேன்‌' என்றும்‌, விசுவாமித்திரர்‌ அப்படி எந்த கஷ்ட திசையிலும்‌ ஒரு பொய்கூடச்‌ சொல்லாமல்‌ ஹரிச்சந்திரன்‌ இருந்தால்‌ எனது தபஸில்‌ பாதி அவனுக்குக்‌ கொடுக்கிறேன்‌ என்றும்‌ இந்திரன்‌ முன்பு கொடிய சபதம்‌ செய்துகொண்டார்கள்‌. உடனே ஹரிச்சந்திரனது உண்மை உரைக்கும்‌ உறுதியைச்‌ சோதிக்க விசுவாமித்திரர்‌ பூமிக்குப்‌ புறப்பட்டார்‌.

வினா 58.- முதலில்‌ ஹரிச்சந்திரனைக்‌ கஷ்டப்படுத்த விசுவாமித்திரர்‌ எவ்வாறு தொடங்கினார்‌?

விடை.- முதலில்‌ சில பிராம்மணர்‌ மூலமாய்‌ தனக்கு யாகத்திற்கு வேண்டிய பொருளுதவி செய்வதாக அரசனிடமிருந்து வாக்‌குறுதியைப்‌ பெற்றுக்கொண்டு, பின்பு விசுவாமித்திரர்‌ அரசனிடம்‌ சென்று பொருள்‌ வேண்டுமென்று சொல்லி அரசனால்‌ கொடுக்க முடியாததாகிய ஏராளமான பொருள்‌ கேட்க, அவன்‌ அதைக்கொடுக்க யத்தனம்‌ செய்தான்‌. அப்பொழுது தமக்குவேண்டாம்‌ என்று சொல்லிவிட்டு, ரிஷி போய்‌ துஷ்டமிருகங்களை சிருஷ்டித்து இவன்‌ இராஜ்யத்துப்‌ பயிர்களை அழிக்கும்படி ஏவினார்‌. இவ்வாறு அழிக்கவந்த கொடிய பிராணிகள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ அரசன்‌ வேட்டையாடிக்கொல்ல, ரிஷி ஒரு மாயப்‌ பன்றியைச்‌ சிருஷ்டித்து அனுப்பினார்‌. அதையும்‌ அரசன்‌ வென்று ஒரு தடாகம்‌ அமைந்த சோலையில்வந்து தண்டிறங்கினான்‌.

வினா 59.- இந்தப்‌ பன்றியால்‌ என்னவிபரீதம்‌ அரசனுக்கு உண்டானது?

விடை.- இது சென்று ரிஷியினிடம்‌ நடந்த செய்தியைச்‌ சொல்ல, அவருக்கு அடங்காக்‌ கோபமுண்டாயிற்று. அப்பொழுது அவரிடமிருந்து அழகுள்ள புலைச்சியர்‌ இருவர்‌ உண்டாக, ரிஷி அரசனைக்‌ காமவலையில்‌ சிக்கும்படி செய்து அவனைத்‌ தம்மிடம்‌ இழுத்துவரும்படி அவர்களை ஏவினார்‌. இவர்கள்‌ அரசனிடம்‌ சென்று பாட அவன்‌ "உங்களுக்கு வேண்டுவதென்ன என்று கேட்டான்‌. அதற்கு அவர்கள்‌ “உம்மைக்கல்யாணம்‌ செய்து கொள்ள வேண்டுமென்றனர்‌." அரசன்‌ இதற்கு இசையாதது கண்டு, உடனே இவர்கள்‌ அரசனைப்பழிக்க, அவன்‌ கோபங்கொண்டு இவர்களை தனது வேலைக்காரர்‌ மூலமாகத்‌ துரத்தியடித்தான்‌. இதைக்கேள்வியுற்ற கெளசிகருக்குக்‌ கோபாவேசம்‌ வர அரசனிடம்‌ வந்து தமது பெண்களை வருத்தப்படுத்தியதற்காக அவன்‌ தலையில்‌ உதைத்தார்‌. உடனே அரசன்‌ மிகுந்த பொறுமையோடு "எனது இராஜ்யத்தைக்‌ கேட்டாலும்‌ கொடுப்பேன்‌, இந்தத்‌ தகாத காரியத்தை நான்‌ செய்யமாட்டேன்‌” என, கெளசிகர்‌ "கொடுத்துவிடு" என்றார்‌. அரசன்‌ கூசாது தனது இராஜ்யம்‌ முழுவதையும்‌ கொடுத்துவிட்டான்‌.

வினா 60.- இவ்வாறு இராஜ்ய மிழந்ததும்‌ இவனுக்கு வேறு என்ன கஷ்டமுண்டா யிற்று? அதைத்‌ தீர்ப்பதற்கு அரசன்‌ என்ன ஏற்பாடு செய்தான்‌?

விடை... இப்படி அரசன்‌ இராஜ்யம்‌ முழுவதையும்‌ கொடுத்து விட்டபின்பு, கெளசிகர்‌ "நான்‌ முன்‌ கொடுத்து வைத்திருந்த பொருளை நீ இன்னும்‌ எனக்குக்‌ கொடுக்க வில்லை, அதை எனக்குக்கொடு” என்று கேட்டார்‌. அப்பொழுது அரசன்‌ தான்‌ அவஸரத்தில்‌ செய்த தப்பிதத்தைக்கண்டு, அந்தப்பொருளைக்‌ காசிநகரம்‌ சென்றதும்‌ கொடுத்துவிடுவதாக வாக்களித்தான்‌. அதை அவனிடம்‌ இருந்து வாங்குவதற்காக கெளசிகர்‌ நக்ஷத்திரீகன்‌ என்ற கொடிய விடாமுண்டனை அரசனோடு காசிக்குப்‌ போய்‌ வரும்படி அனுப்பி, ஹரிச்சந்திரனைத்‌ தன்னால்‌ கூடியவரையில்‌ கஷ்டப்படுத்தும்படி அவனுக்கு உத்தரவும்‌ கொடுத்தார்‌. சற்று நாழிகைக்கு முன்‌ பரிவாரங்களோடு இருந்த அரசன்‌ இப்பொழுது பாதசாரியாய்‌ சந்திரமதி, லோஹிதாஸன்‌, நக்ஷத்திரீகன்‌ முதலியவர்களைக்‌ கூட்டிக்கொண்டு ஒரு எளியவன்‌ போல்‌ காசி நோக்கிப்‌ புறப்பட்டான்‌.

வினா 61.- காசிப்பட்டணம்‌ போகும்‌ வழியில்‌ ஹரிச்சந்திரனுக்கு என்ன கஷ்டங்கள்‌ உண்டாயின?

விடை.- கெளசிகர்‌, போகும்‌ வழியெல்லாம்‌ முள்ளும்‌ கல்லுமாயிருக்கும்படி செய்ய, நல்ல ஸ்திதியிலிருந்த அரசன்‌ முதலியோர்‌ மிகுந்த வருத்தமடைந்தார்கள்‌. இதுபோதாதென்று வெயில்‌ தாபம்‌ அதிகரிக்கும்படியாகவும்‌, வழியில்‌ மரமே இல்லாதிருக்கும்படியாகவும்‌ ஏற்பாடு செய்தார்‌. இவ்வாறு இவர்கள்‌ கஷ்டப்படு ங்கால்‌ நக்ஷத்திரீகன்‌ இவர்களை மிகக்‌ கஷ்டப்படுத்தி, கடைசியில்‌ தன்னால்‌ நடக்க முடியவில்லை என்று அரசன்‌ தோளில்‌ ஏறிக்‌ கொண்டான்‌. அவன்‌ தோளில்‌ இருந்து படுத்தும்பாட்டைப்‌ பொறுமையோடு ஸஹித்துக்கொண்டு அவனை அரசன்‌ வெகுதூரம்‌ தூக்கிக்கொண்டு சென்றான்‌. இரவில்‌ கெளசிகர்‌ காட்டுத்தீ, புயல்காற்று துஷ்டமிருகம்‌ முதலியவைகளால்‌ அரசனை வருத்தி, அவன்‌ அதிகக்கஷ்டப்படு ங்கால்‌ எதிரே தோன்றி "நீ எனக்கு இப்பொருள்‌ கொடுக்கவில்லை என்கிற ஒரு பொய்‌ சொல்லி விடு. உனக்கு ஸகல துக்கங்களும்‌ நீங்கிப்போம்‌, இராஜ்யமும்‌ திரும்பி வந்துவிடும்‌" என்றுசொல்லி அடிக்கடி ஆசை காட்டிப்‌ பார்த்தார்‌. இவைகள்‌ ஒன்றிற்கும்‌ ஹரிச்சந்திரன்‌ இசையவில்லை. இவ்வளவு கஷ்டத்தையும்‌ பொறுத்துக்‌ கொண்டு. அரசன்‌ காசிப்பட்டணம்‌ வந்து சேர்ந்தான்‌.

வினா 62.- காசிப்பட்டணம்‌ வந்ததும்‌ அரசன்‌ எவ்வாறு கெளசிகர்‌ கடனைத்‌ தீர்த்தான்‌? உடனே வேறு என்ன கஷ்டம்‌ வந்தது?

விடை... காசிப்பட்டணம்‌ சென்றதும்‌ காலகண்டன்‌ என்கிற கொடிய பிராம்மணனுக்குத்‌ தனது சந்திரமதியையும்‌, பிள்ளையையும்‌ விற்று கெளசிகருக்குக்‌ கொடுக்க வேண்டிய பொருளை நக்ஷத்திரீகனிடம்‌ ஒப்புவித்தான்‌. இதைப்‌ பெற்றுக்கொண்டு, "நான்‌ கஷ்டப்பட்டதற்குக்‌ கூலி எங்கே" என்று நக்ஷத்திரீகன்‌ கேட்டான்‌.

வினா 63.- இவ்வாறு இரக்கமின்றிக்‌ கேட்ட நக்ஷத்திரகனை எவ்வாறு ஹரிச்சந்திரன்‌ திருப்தி செய்வித்தான்‌?

விடை.- இந்த ஸங்கதியைக்‌ கேட்டதும்‌ அந்நகரத்தில்‌ மயானம்காக்கும்‌ வீரபாகு என்ற பறையனிடம்‌ தான்‌ அடிமைப்பட்டு நக்ஷத்திரீகனுக்கு வேண்டிய பொருளை வாங்கிக்கொடுத்து அவனைக்‌ கெளசிகரிடம்‌ அனுப்பி விட்டான்‌. இதன்‌ பின்பு மஹாராஜனான ஹரிச்சந்திரன்‌ வீரபாகுவுக்காக அன்று முதல்‌ இரவில்‌ சுடலைக்‌ காக்கத்‌ தொடங்கினான்‌.

வினா 64.- காலகண்டனிடம்‌ அடிமையான சந்திரமதியின்‌ பாடு என்னமாயிற்று? இது கடைசியில்‌ என்ன விபரீதமாய்‌ முடிந்தது?

விடை.- காலகண்டனும்‌, அவன்‌ பெண்சாதியாகிய காலகண்டியும்‌ ஈவு இரக்கமின்றி சந்திரமதியையும்‌, அவள்‌ பிள்ளையையும்‌ கஷ்டப்படுத்தி வந்தார்கள்‌. இப்படி இருக்கையில்‌ ஒரு நாள்‌ லோகிதாஸனைக்‌ காலகண்டி சில பிள்ளைகளோடு ஸமித்துக்‌ கொய்துவரும்படி அனுப்பினாள்‌. அவன்‌ சென்று காட்டில்‌ ஸமித்து ஒடித்துக்‌ கொண்டிருக்கையில்‌ ஒரு கொடிய ஸர்ப்பம்‌ தீண்டி இறந்தான்‌. இந்த ஸ்ங்கதியைப்‌ பிள்ளைகள்‌ சந்திரமதியிடம்‌ சொல்ல, அவள்‌ தன்‌ பிள்ளையைத்‌ தேடிப்பார்க்கவேண்டுமென்று எவ்வளவோ நயமாய்க்‌ கேட்டும்‌ காலகண்டி அவளுக்குக்‌ காட்டுக்குப்போக அனுமதி கொடுக்கவில்லை. இரவில்‌ காலகண்டன்‌, காலகண்டி இருவர்களும்‌ நித்திரை செய்யப்போகையில்‌ ஸகல வேலைகளையும்‌ முடித்துவிட்டு அவர்களிடம்‌ உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு சந்திரமதி பிள்ளையைக்‌ காணப்‌ பயமின்றி காட்டை நோக்கிப்‌ புறப்பட்டாள்‌.

வினா 65.- சந்திரமதிபோய்ப்‌ பிள்ளையை எவ்வாறு அடக்கம்‌ செய்யப்பார்த்தாள்‌? அதற்கு என்ன தடை நேரிட்டது?

விடை.- பிள்ளைகள்‌ சொன்னவிடத்தைக்‌ குறிப்பாய்‌ வைத்துக்‌ கொண்டுபோய்‌ அன்று நடு இராத்திரியில்‌ சந்திரமதி பாம்பு கடித்து இறந்து கிடக்கும்‌ தன்‌ சிறுவனைக்‌ கண்டு மனம்‌ பதைத்து கொஞ்சகாலம்‌ வாய்விட்டலறினாள்‌. அதன்‌ பின்பு வழியில்‌ அகப்பட்ட சுள்ளிகளைப்‌ பொறுக்கி எடுத்துக்கொண்டு சுடலை அடைந்து ஒரு சிதை உண்டாக்கித்‌ தனது அருமைக்‌ குழந்தையை அதில்‌ வைத்து நெருப்பை மூட்டினாள்‌. உடனே அங்குக்‌ காவல்காத்திருந்த ஹரிச்சந்திரன்‌ ஓடி வந்து எங்களுக்குச்‌ சேரவேண்டிய பணமும்‌, ஒரு முழத்‌ துண்டும்‌ எங்கே? அதைக்‌ கொடுக்காது யார்‌ இராத்திரியில்‌ பிணம்‌ எரிப்பது? என்று அதட்டிக்கொண்டு சிதையைக்‌ கலைத்து குழந்தையின்‌ தேகத்தை வெளியே இழுத்து எறிந்து விட்டான்‌.

வினா 66.- இந்தத்‌ தடையை நிவர்த்திசெய்யச்‌ சந்திரமதி என்ன ஏற்பாடு செய்தாள்‌? அதிலிருந்து என்ன விபரீதம்‌ விளைந்தது?

விடை.- தான்‌ மிகுந்த ஏழை என்றும்‌, தன்னால்‌ பணமும்‌ ஆடையும்‌ கொடுக்க முடியாதென்றும்‌, தனக்கு இனாமாய்ப்‌ பிணம்சுட அனுமதி யளிக்கவேண்டுமென்றும்‌ சந்திரமதி சுடல்காப்போனை கெஞ்சிக்‌ கேட்டுப்பார்த்தாள்‌. அவன்‌ இவள்‌ கழுத்தில் விளங்கும்‌, பரமசிவனால்‌ அனுக்கிரகிக்கப்பட்ட தாலி இருப்பதைக்‌ கண்டு, 'உன்‌ கழுத்தில்‌ பிரகாசிக்கும்‌ தாலியை எனக்குக்‌ கொடு, இந்தப்‌ பணம்‌ எனது எஜமானனைச்‌ சேர்ந்தது, ஆகையால்‌ நான்‌ இதை அவசியமாய்‌ வாங்கியே தீரவேண்டும்‌' என்றான்‌. சந்திரமதி 'என்‌ கழுத்துத்‌ தாலி ஹரிச்சந்திரராஜனைத்‌ தவிர வேறொருவரது கண்ணிலும்‌ படமாட்டாதே. இப்பறையன்‌ கண்ணில்‌ ஏன்‌ விழுந்ததென்று வாய்லிட்டலற அப்பொழுது தான்‌ தன்னுடை குழந்தை இறந்தான்‌ என்று அரசனுக்குத்‌ தெரிய வந்தது. அவனும்‌ வெகு நாழிகை துக்கித்துவிட்டு, சந்திரமதியைக்‌ காலகண்டனிடமிருந்து பணத்தையும்‌ ஒரு முழத்துண்டையும்‌ வாங்கிவர அனுப்பிவிட்டு, தான்‌ குழந்தையைக்‌ காத்துக்கொண்டிருந்தான்‌. வெகு பரபரப்போடு சந்திரமதி ஓடும்பொழுது திருடர்களால்‌ கொல்லப்பட்ட காசிராஜன்‌ குழந்தையை வழியில்‌ கண்டு தன்குழந்தை என்று எண்ணி வழியிலேயே உட்கார்ந்து துக்கிக்கத்‌ தொடங்கினாள்‌. கொஞ்சநாழிகைக்‌ கெல்லாம்‌ குழந்தையைத்‌ தேடிக்கொண்டு வந்த அரசன்‌ ஸேவகர்கள்‌, இங்கு வந்து இவள்‌ தான்‌ பிள்ளையைக்‌ கொன்றவள்‌ என்கிற பெரும்பழி சுமத்தி இவளை அரசனிடம்‌ கொண்டுபோய்‌ விட்டார்கள்‌.

வினா 67.- அரசன்‌ என்ன தண்டனை இவளுக்கு விதித்தான்‌? யார்‌ அந்தத்‌ தண்டனையை நடத்தும்படி நேரிட்டது?

விடை... அரசனுக்கு இவளைப்‌ பார்த்ததும்‌ இந்தப்பெண்‌ கொலையாளி யல்லவென்று தோன்றியபோதிலும்‌, அடுத்திருந்தவர்களது துர்ப்போதனைகளால்‌ இவளைக்‌ கொல்லத்துணிந்து, இவளைக்‌ கொல்லும்படி வீரபாகுவினிடம்‌ ஒப்புவித்தான்‌. அவன்‌ இவளை ஹரிச்சந்திரனிடம்‌ ஒப்புவிக்கக்‌ கடைசியாய்‌ ஹரிச்சந்திரனே தனது கபடமற்ற பெண்சாதியைக்‌ கொல்லும்படி நேர்ந்தது.

வினா 68.- ஹரிச்சந்திரனுக்கு என்ன தடை உண்டாயிற்று? அவன்‌ பின்பு என்ன செய்தான்‌? உடனே என்ன விசித்திரம்‌ நடந்தது?

விடை.- தன்‌ எஜமான்‌ உத்தரவின்படி ஹரிச்சந்திரன்‌ சந்திரமதியை வெட்டத்‌ தொடங்குகையில்‌ விசுவாமித்திரர்‌ ஓடிவந்து “இத்தருணத்தில்‌ ஒரு பொய்‌ சொல்லிவிடு, உனக்கு ஸகல ஸுகமும்‌ உண்டாகும்‌" என்று வேண்ட, அரசன்‌ "என்‌ அருமைப்‌ பெண்சாதியை வெட்டினாலும்‌ வெட்டுவேனே ஒழிய நான்‌ ஒருநாளும்‌ பொய்யுரைக்கமாட்டேன்‌" என்று மன உறுதியோடு தன்‌ கத்தியை உயர்த்தி சந்திரமதி கழுத்தில்‌ போட்டான்‌. அது உடனே அவள்கழுத்தில்‌ ஒரு பூமாலையாய்‌ விழுந்தது. உடனே ஸகல தேவர்களும்‌ பரமசிவனை முன்னிட்டுக்‌ கொண்டு ஹரிச்சந்திரனுக்குத்‌ தரிசனம்‌ கொடுக்க அம்மயானம்‌ கைலாஸமாகவே மாறியது. லோகிதாஸனும்‌ காசிராஜன்‌ பிள்ளையும்‌ உயிருடன்‌ எழுந்து வந்தார்கள்‌.

வினா 69.- இதன்‌ பின்பு ஹரிச்சந்திரன்‌ என்ன செய்தான்‌? அவன்‌ ஸபையில்‌ என்ன நடந்தது?

விடை... பரமசிவன்‌ உத்திரவின்படி இந்திரனது ஸகாயத்தால்‌ அவன்‌ இராஜ்யத்தில்‌ மறுபடியும்‌ அரசாளத்‌ தொடங்கினான்‌. உடனே விசுவாமித்திரர்‌ வந்து தன்‌ சபதப்படி ஹரிச்சந்திரனுக்குத்‌ தான்‌ செய்த தவத்திற்‌ பாதியை வெகு ஸந்தோஷத்தோடு தாரைவார்த்துக்‌ கொடுத்தார்‌. இதன்‌ பின்பு அருகிலிருந்த வஸிஷ்டரிடம்‌ சென்று தான்‌ செய்த பிழையைப்‌ பொறுக்கவேண்டும்‌ என்று விநயத்துடன்‌ கேட்டுக்கொண்டு விசுவாமித்திரர்‌ தபோவனம்‌ சென்றார்‌.

புதன், 3 ஆகஸ்ட், 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரதம் வினா விடை 15

வினா 31.- தமயந்தி ஸ்வயம்வரத்தில்‌ என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது? தமயந்தி நளனை எவ்வாறு அறிந்து மாலையிட்டாள்‌?

விடை.- ஸ்வயம்வர மண்டபத்தில்‌ இந்திரன்‌ முதலிய நான்கு தேவதைகளும்‌ நளன்போல்‌ ரூபங்கள்‌ எடுத்துக்கொண்டு நளன்‌ அருகில்‌, தமயந்தியின்‌ உறுதியைச்‌ சோதிக்க உட்கார்ந்தார்கள்‌. தமயந்தி ஸ்வயம்வர மாலை எடுத்துவரும்‌ பொழுது ஐந்து நளர்கள்‌ உட்கார்ந்திருப்பதைக்‌ கண்டு முதலில்‌ மயக்கமுற்றாள்‌. அதன்‌ பின்‌ கண்‌ இமைத்தல்‌, கால்‌ நிலத்தில்‌ பதிதல்‌ முதலிய இலக்ஷணங்களால்‌ உண்மையான நளனைக்‌ கண்டுபிடித்து அவனுக்கு மாலையிட்டாள்‌. இதன்‌ பின்பு நளன்‌ நிஷதபுரி சென்று ஸுகமாய்‌ வாழ்ந்திருக்கையில்‌ இவனுக்கு இந்திரஸேனன்‌, இந்திரஸேனை என்ற இரண்டு குழந்தைகள்‌ உண்டாயின.

வினா 32.- தேவதைகள்‌ தமது இருப்பிடம்‌ செல்லுங்கால்‌ யார்‌ எதிரே வந்தது? அதனால்‌ என்ன விபரீதம்‌ விளைந்தது?

விடை.- தேவதைகள்‌ தமது இருப்பிடம்‌ செல்லுங்கால்‌ எதிரே கலி (சனி பகவான்‌) தலைவிரிகோலமாய்த்‌ தமயந்தியை கல்யாணம்‌ செய்துகொள்ள வேண்டுமென்று ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான்‌. இவன்‌, தேவதைகளிடமிருந்து காரியம்‌ முடிந்து போய்விட்டது என்று அறிந்ததும்‌, இவனுக்கு அடங்காக்‌ கோபம்‌ உண்டாயிற்று. உடனே இவன்‌ “நளனைப்‌ பிடித்துத்‌ திண்டாட்டம்‌ ஆட்டுவித்தும்‌ அவனைத்‌ தமயந்தியை விட்டுப்பிரித்தும்‌ கஷ்டப்படுத்துகிறேன்‌" என்று கொடிய பிரதிக்கினை செய்தான்‌.

வினா 33.- கலி புருஷன்‌ எவ்வாறு நளனைப்‌ பிடித்துக்‌ கொண்டான்‌? கலி புருஷன்‌ பிரவேசம்‌ ஆனதும்‌ நளன்‌ என்ன செய்தான்‌?

விடை.- ஒருநாள்‌ ஸந்தியாவந்தனம்‌ செய்யப்‌ போகுங்கால்‌ காலை நன்றாய்க்‌ கழுவாது உட்கார, இந்த அசுத்த ஸமய்ம்‌ பார்த்துக்‌ கலிபுருஷன்‌ நளனைப்‌ பிடித்துக்‌ கொண்டான்‌. உடனே அவனுக்குப்‌ புத்திமாற, அடுத்த இராஜ்யத்திலிருந்த புஷ்கரராஜனோடு சூதாடித்‌ தனது ஸொத்துக்கள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ தோற்று விட்டான்‌. ஆகையால்‌ நளன்‌ இராஜ்யத்தைவிட்டு வெளியே போக வேண்டிவர, தனது குழந்தைகளை விதர்ப்பதேசம்‌ அனுப்பிவிட்டு தமயந்தியையும்‌ அங்குபோகும்படி சொல்லிப்‌ பார்த்தான்‌. அவள்‌ அங்கு செல்லாது நளனோடே காட்டிற்குப்‌ புறப்பட்டாள்‌.

வினா 34.- கலிபுருஷன்‌ எவ்வாறு இவர்களை வழியில்‌ கஷ்டப்படுத்தினான்‌? கடைசியில்‌ இவர்களை எவ்வாறு பிரித்தான்‌?

விடை.- போகும்வழியில்‌ இவர்களுக்கு ஒருவரும்‌ பிச்சையிடாதபடி ஜனங்களது மனதை மாற்றிவிட, இவ்விருவரும்‌ பசிதாகங்களால்‌ மிகவருந்தினார்கள்‌. இவ்வளவு சிரமத்தோடு காட்டின்‌ வழியாய்ப்போகையில்‌ ஒரு அன்னபட்சி உருவமாய்‌ கலிபுருஷன்‌ இவர்கள்‌ முன்‌ தோன்ற, அதை அறியாது தமயந்தி அந்தப்பட்சி தனக்கு வேணுமென்றாள்‌. உடனே நளன்‌ தமயந்தியின்‌ புடவையின்‌ ஒரு பாகத்தைத்‌ தான்‌ சுற்றிக்கொண்டு தனது ஆடையை அன்னத்தின்‌ மேல்‌ போட்டு அதைப்‌ பிடிக்கப்‌ பார்க்க, அந்தப்பட்சி ஆடையை தூக்கிக்கொண்டூ ஆகாயத்தில்‌ பறந்து போய்விட்டது. இவ்வாறு ஆடை இழந்து இவர்கள்‌ போகையில்‌, விதர்ப்பம்‌ போகும்வழியைக்கண்டு நளன்‌ தமயந்தியைத்‌ தகப்பன்‌ வீடு செல்லும்படி தன்னால்‌ இயன்றமட்டுஞ்‌ சொல்லிப்பார்த்தான்‌. தமயந்தி கேட்கவில்லை. அன்றிரவு அவர்கள்‌ அருகிலிருந்த ஒரு பாழ்மண்டபத்தில்‌ தங்கினார்கள்‌. நடு ராத்திரியில்‌ நளன்‌ எழுந்து, தமயந்தியின்‌ புடவையைக்‌ கிழித்துக்கொண்டு, தமயந்தி காலையில்‌ எழுந்து தகப்பன்‌ வீடு போவாள்‌ என்கிற எண்ணத்துடன்‌, அவளைத்‌ தனிமையாய்க்‌ காட்டில்‌ விட்டுவிட்டு ஓடிப்போனான்‌.

வினா 35.- காலையில்‌ தமயந்தி கதி என்னமாயிற்று?

விடை. காலையில்‌ எழுந்ததும்‌ தன்‌ புருஷனைக்காணாது புலம்பிக்கொண்டே போகையில்‌ வழியிலிருந்த ஒருமலைப்‌ பாம்பு அவளைப்பிடித்து விழுங்கத்‌ தொடங்கியது.

வினா 36.- இவளை யார்‌ இதிலிருந்து தப்புவித்தது? தப்புவித்தவன்‌ கதி என்னமாயிற்று? ஏன்‌? விடை.- இவளது அழுகுரலை ஒரு வேடன்‌ கேட்டு ஓடிவந்து அம்பெய்து பாம்பைக்கொன்று இவளை விடுவித்தான்‌. உடனே வேடன்‌ தமயந்தியின்‌ அழகைக்‌ கண்டு மோஹித்து அவளைப்‌ பெண்டாள வேண்டும்‌ என்று கிட்டப்‌ பிதற்றிக்‌ கொண்டுவரவே, தமயந்தியின்‌ கோபாக்கினியால்‌ அவன்‌ சாம்பலாய்‌ விழுந்து இறந்தான்‌.

வினா 37.- பின்பு இவள்‌ கஷ்டப்பட்டு எந்த ஊருக்குச்‌ சென்றாள்‌?

விடை- வழியில்‌ ஒரு வர்த்தகக்கூட்டத்தைக்‌ கண்டு அத்துடன்‌ சேர்ந்துபோனாள்‌. இராத்திரி ஒரு மலைச்சாரலில்‌ அது தங்கியது. அன்றிரவு காட்டு யானைக்‌ கூட்டங்கள்‌ வந்து அநேகரை அழிக்கத்‌ தமயந்தி மாத்திரம்‌ பிழைத்து, பின்பு மிகுந்த கஷ்டங்களை அடைந்து கடைசியில்‌ தனது சிற்றம்மை இராணியாக வாழும்‌ சேதி நகரம்‌ சென்று அங்கு அரண்மனையில்‌ ஓர்‌ ஸைரந்திரியாக அமர்ந்தாள்‌.

வினா 38.- காட்டில்‌ நடு ராத்திரியில்‌ தமயந்தியை விட்டுப்‌ பிரிந்த நளனது கதி என்னமாயிற்று?

விடை.- -நளன்‌ காட்டு மார்க்கஞ்‌ செல்லுகையில்‌ ஒரு காட்டுத்தீ எரிவதைக்கண்டு அதன்‌ அருகில்‌ சென்றான்‌. அங்கு கார்க்‌கோடகன்‌ என்ற பாம்பு தீயில்‌ அகப்பட்டுத்‌ தத்தளிப்பதைக்‌ கண்டான்‌. பாம்பு நளனுக்குத்‌ தகுந்த உபகாரம்‌ செய்வதாகச்‌ சொல்ல, அவன்‌ அதை நெருப்பிலிருந்து வெளியே எடுத்து விட்டான்‌. அது வெளியே வந்ததும்‌ அவனைக்‌ கடிக்கவே, நளன்‌ தனது அரச உருவம்‌ இழந்து ஒரு கரிமுண்டமாக மாறினான்‌. உடனே பாம்பு கலி நீங்கியதும்‌ அவன்‌ நினைத்த போது வந்து, இந்த ரூபத்தை அவனுக்கு மாற்றுவிப்பதாக வாக்களித்து விட்டு மறைந்தது.

வினா 39.- பின்பு நளன்‌ என்ன செய்தான்‌?

விடை... இந்தஉருவத்தோடு அயோத்தியா பட்டணத்தில்‌ ருதுபர்ணனிடம்‌ பாஹுகன்‌ என்கிற பெயர்‌ வைத்துக்கொண்டு ஸாரதியாகவும்‌ சமையற்காரனாகவும்‌ அமர்ந்து, வாயு அக்கினி முதலிய தேவதைகளிடமிருந்து பெற்ற சக்தியால்‌ தனது வேலையை அரசன்‌ பார்த்து திருப்தியடையும்படி செய்தான்‌.

வினா 40.- தமயந்தியின்‌ தகப்பன்‌, தமயந்தி இருக்குமிடத்தை எவ்வாறு கண்டு பிடித்தான்‌?

விடை. - தனக்கு வேண்டியவனான ஸுதேவன்‌ என்கிற பிராம்மணனை அனுப்பி விதர்பதேசாதிபதி, தமயந்தியைத்‌ தேடச்‌ சொன்னான்‌. இவன்‌ எல்லாவிடங்களிலும்‌ தேடிக்கொண்டு வருகையில்‌ தமயந்தியைச்‌ சேதிதேசத்தில்‌ கண்டு அவளை அவள்‌ தகப்பனிடம்‌ கொண்டுபோய்ச்சேர்த்தான்‌.

வினா 41.- இதன்‌ பின்பு நளனைக்‌ கண்டுபிடிக்க தமயந்தி என்ன ஏற்பாடுகள்‌ செய்தாள்‌? அவை என்னமாய்‌ முடிந்தன?

விடை.- ஸுதேவனைத்‌ தமயந்தி அழைத்து “நீர்‌ ஒவ்வொரு இராஜ ஸபைக்கும்‌ சென்று தன்‌ பெண்சாதியை நடுக்காட்டில்‌ பாதி ராத்திரியில்‌ காப்பதற்கு வகையறியாது ஒரு புருஷன்‌ விட்டுப்‌ போவது நியாயமா? என்கிற கேள்வியைக்‌ கேளும்‌. இதற்கு யார்‌ தகுந்த பதில்‌ சொல்லுகிறார்களோ அவர்‌ தான்‌ என்‌ புருஷன்‌. அவரை இவ்வாறு நீர்‌ சீக்கிரத்தில்‌ கண்டுபிடித்து வாரும்‌” என்று ஏவினாள்‌. பிராம்மணன்‌ இவ்வாறு இராஜஸபைதோறும்‌ சொல்லி வந்தான்‌. அயோத்தி வந்து அங்கும்‌ இதைச்‌ சொல்லி ஸபையை விட்டு வெளியே வருகையில்‌, பாஹுகன்‌ வெகு அவஸரமாய்‌ வெளிவந்து பிராம்மணரை நோக்கி "காட்டில்‌ தான்‌ கஷ்டப்படுங்கால்‌ பெண்சாதியுங்‌ கஷ்டப்படுவானேன்‌ என்றும்‌, அவளைத்‌ தனிமை யாய்‌ விட்டுப்போனால்‌ அவள்‌ தன்‌ தகப்பன்‌ வீடுசென்று ஸுகமாய்‌ இருப்பாள்‌ என்றும்‌ எண்ணி அவன்‌ விட்டுப்‌ போயிருக்கலாம்‌. ஆகையால்‌ அது நியாயம்தான்‌" என்றான்‌. இதைத்‌ தமயந்தியிடம்‌ பிராம்மணர்‌ வந்து சொல்ல, பாஹுகன்‌ தான்‌ நளன்‌ என்று தமயந்தி. தீர்மானித்தாள்‌.

வினா 42.- நளன்‌ தன்னிடம்‌ வருவதற்குத்‌ தமயந்தி என்ன ஏற்பாடுகள்‌ செய்தாள்‌? அதனால்‌ என்ன நடந்தது?

விடை... ஸுதேவபிராமணர்‌ மூலமாய்‌ ருதுபர்ணனுக்கு மாத்திரம்‌ தனக்கு இரண்டாம்‌ ஸ்வயம்வரம்‌ அடுத்த நாள்‌ காலையில்‌ நடக்கப்‌ போகிறது என்கிற ஸமாசாரத்தைத்‌ தமயந்தி தெரிவிக்க ஏற்பாடுகள்‌ செய்தாள்‌. இதைக்‌ கேட்டதும்‌ ருதுபர்ணன்‌ தேரைத்‌ தயார்‌ செய்யும்படி பாஹுகனுக்குக்‌ கட்டளையிட அவன்‌ பார்வைக்கு இளைத்தனவாயும்‌ ஓடுவதில்‌ வாயுவுக்கு ஸமானமாயும்‌ உள்ள குதிரைகளை எடுத்துப்‌ பொறுக்கி தேரில்கட்டித்‌ தேரைக்கொண்டுவந்து நிறுத்த, ருதுபர்ணன்‌ விதர்ப்பதேசம்‌ நோக்கிப்‌ புறப்பட்டான்‌.

வினா 43- போகும்‌ வழியில்‌ என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது?

விடை.- போகும்‌ வழியில்‌ கிளைகள்‌ படர்ந்து தழைத்திருந்த வன்னிமரம்‌ தோன்ற அதன்‌ அருகே அரசன்‌ தேரை நிறுத்தச்‌ சொன்னான்‌. உடனே அரசன்‌ அந்த மரத்திலிருக்கும்‌ இலை, காய்‌, பூ, பழம்‌ இவ்வளவு என்று கணக்குச்‌ சொன்னான்‌. அது ஸரியாய்‌ இருப்பதை நளன்‌ மரத்தருகில்‌ சென்று எண்ணித்‌ தெரிந்து கொண்டு மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டான்‌. உடனே ருதுபர்ணன்‌ தனக்குச்‌ சூதாட்ட ரகஸியம்‌ (அக்ஷஹிருதயம்‌) தெரியும்‌ என்றும்‌, தான்‌ பாஹுகனுக்குச்‌ சொல்லிக்‌ கொடுப்பதாகவும்‌, அதற்குப்பதிலாகப்‌ பாஹுகன்‌ தனக்குத்தெரிந்த அசுவஹ்ருதயத்‌தைச்‌ சொல்லிக்கொடுக்க வேண்டுமென்றும்‌ ஏற்பாடு செய்து பாஹுகனுக்குச்‌ சூதாட்ட ரகஸியத்தைச்‌ சொல்லிக்கொடுத்தான்‌. இதை நளன்‌ கற்றுக்‌ கொண்டதும்‌ அவனிடமிருந்த கலி புருஷன்‌ அங்கேயே நீங்கிப்‌ போனான்‌. உடனே நளன்‌ இரதத்தில்‌ ஏறிக்கொண்டு விதர்ப்ப நகரம்‌ போய்ச்‌ சேர்ந்தான்‌.

வினா 44- பாஹுகன்‌ தான்‌ நளன்‌ என்பதைத்‌ தமயந்தி எவ்வாறு பரிசோதித்‌தறிந்தாள்‌? பின்பு என்ன நடந்தது?

விடை... முதலில்‌ ஒரு தாதியை அனுப்புவித்து பாஹுகனைப்‌ பார்த்து அவனோடு, நளன்‌ தன்னைக்காட்டில்‌ விட்டுப்போன விஷயத்தைப்பற்றிப்‌ பேசிவரச்சொன்னாள்‌. பின்பு பாஹுகனிடம்‌ தனது குழந்தைகளை அனுப்பிப்‌ பார்த்தாள்‌. பின்பு பாஹுகன்‌ சமைக்கும்‌ விதத்தைப்‌ பார்த்து வரச்‌ சொன்னாள்‌. கடைசியாக அவன்‌ சமைத்த பதார்த்தங்களின்‌ ருசியையும்‌ பார்த்து பாஹுகன்‌ தான்‌ நளன்‌ எனத்‌ தீர்மானித்துக்‌ கொண்டு அவரை ராஜஸபைக்குத்‌ தமயந்தி அழைத்துவரச்‌ சொன்னாள்‌. ஸபையிலே கார்க்கோடகன்‌ வந்து நளன்‌ ஸ்வரூபத்தை மாற்றிவிட, காட்டில்‌ கட்டியிருந்த பாதிப்புடவையோடு மாத்திரம்‌ நளன்‌ வெளியானான்‌. அன்று நளனும்‌, தமயந்தியும்‌ ஒருவரை ஒருவர்‌ கண்டு ஆனந்தித்தார்கள்‌.

வினா 45.- இதன்‌ பின்பு நளன்‌ என்ன செய்தான்‌?

விடை... நளன்‌ தனது பெண்சாதி குழந்தைகள்‌ தனது பரிவாரங்கள்‌ முதலியவைகளோடு கூடிக்‌ கொண்டு நிஷதபுரி சென்று புஷ்கரனை சூதாட்டத்தில்‌ வென்று, இழந்த தனது இராஜ்யத்தை மீட்டுக்கொண்டு ஸுகமாய்‌ வாழ்ந்திருந்தான்‌.

வினா 46.- இந்த உபாக்யானம்‌ சொல்லி முடிந்தவுடன்‌ பிரஹதசுவர்‌ என்ன செய்தார்‌?

விடை... தர்மபுத்திரருடைய வேண்டுகோளின்படி அவருக்கு இந்த ரிஷி சூதாட்டத்‌தைச்‌ சொல்லிக்கொடுக்க, தர்மபுத்திரர்‌ சூதாட்டத்தில்‌ சகுனியையும்‌ வெல்லும்‌ படியான தேர்ச்சியை அடைந்தார்‌. இதன்‌ பின்பு பிரஹதசுவர்‌ யாத்திரார்த்தம்‌ புறப்பட்டுப்‌ போனார்‌.

வினா 47.- பிரஹதசுவர்‌ சென்றதும்‌ பாண்டவர்கள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை.- பாண்டவர்கள்‌ அர்ஜுனனது பிரிவுக்கு ஆற்றாமையால்‌ மிகக்‌ கஷ்டப்படுங்‌கால்‌, நாரத மஹாமுனி வந்து புலஸ்தியருக்கும்‌ பீஷ்மருக்கும்‌ முன்‌ காலத்தில்‌ தீர்த்த மஹத்துவங்களைப்‌ பற்றி நடந்த ஸம்வாதத்தைச்‌ சொல்லிப்‌ பாண்டவரைத்‌ தீர்த்த யாத்திரை செய்யச்சொன்னார்‌. பின்பு தெளம்யரும்‌ ஸகல தீர்த்தங்களை வர்ணித்தார்‌. இந்த ஸமயத்தில்‌ லோமசர்‌ பூமிக்கு வந்து பாண்டவரிடம்‌ அர்ஜுனனது செய்தியைச்‌ சொல்லி, இந்திரன்‌ அவர்களை அர்ஜுனன்‌ வரும்‌ வரையில்‌ தீர்த்த யாத்திரை செய்து புண்ணிய விசேஷங்களை ஸம்பாதிக்கச்‌ சொன்னதாக வெளியிட்‌ டார்‌. இவைகளை யெல்லாம்‌ கேட்டதும்‌ தர்மபுத்திரர்‌ தீர்த்தயாத்திரைக்குப்‌ புறப்பட லோமசரும்‌ தீர்த்த யாத்திரையால்‌ தேவர்கள்‌ அடைந்த பலனையும்‌, அது இல்லாததால்‌ அஸுரர்கள்‌ அடைந்த கேட்டையும்‌ சொல்லி, அதே மாதிரி பாண்டவர்களுக்கு நன்மையும்‌, துர்யோதனாதியருக்குக்‌ கேடும்‌ விளையும்‌ என்று பலவாறு தேற்றிக்கொண்டு பாண்டவர்கள்‌ பின்னே தாமும்‌ புறப்பட்டார்‌.

வினா 48.- இவர்கள்‌ எந்தெந்த முக்கியமான தீர்த்தங்களுக்குச்‌ சென்றார்கள்‌? அங்கு இருந்த விசேஷங்கள்‌ என்ன?

விடை.- சில தீர்த்தங்களில்‌ ஸ்நாநம்‌ செய்தபிறகு பாண்டவர்கள்‌ அகஸ்திய ஸம்பந்தமான பிரம்மஸரஸ்‌ என்கிற தீர்த்தம்‌ வர, அங்கு லோமசர்‌, அகஸ்தியர்‌ லோபாமுத்திரை என்கிற மிகுந்த அழகிய பெண்ணை ஒரு அரசனிடம்‌ பிறக்கும்படி செய்து, பின்பு தான்‌ அவளைக்‌ கல்யாணம்‌ செய்துகொண்டதையும்‌, பின்பு அவளைத்‌ திருப்தி செய்வதற்காக இரண்டு அரசரிடம்‌ சென்றும்‌ பணம்‌ கிடையாதது கண்டு இல்வலன்‌ என்கிற அஸுரனிடம்‌ சென்றதையும்‌, அவன்‌ தன்‌ தம்பி வாதாபியை ஆடாக்கிக்‌ கறிசமைக்க அதை அகஸ்தி.பர்‌ உண்டு வாதாபியை உடனே ஜீரணமாக்கிக்‌ கொன்றதையும்‌ விஸ்தாரமாய்ச்‌ சொன்னார்‌. இதன்‌ பின்பு அகஸ்தியரது மகிமையை விஸ்தாரமாய்க்‌ கேட்கவேண்டும்‌ என்று தர்மபுத்திரர்‌ சொன்னார்‌. தேவேந்திரன்‌ விருத்திராஸுரனை ததீசி மஹரிஷி எலும்பால்‌ ஆக்கப்பட்ட வச்சிராயுதத்தால்‌ கொல்ல, அவனைச்‌ சேர்ந்தவர்கள்‌ கடலுள்‌ ஒளித்துக்‌ கொண்டு இரவில்வந்து ஜனங்களைக்‌ கஷ்டப்படுத்தினதையும்‌, அகஸ்தியரைக்‌ கடலைக்‌ குடிக்கும்படி செய்து தேவர்கள்‌ அஸுரர்களை வென்றதையும்‌, இவ்வாறு அகஸ்தியரால்‌ வற்றிய கடல்‌ ஸகர சக்கிரவர்த்தியின்‌ பிள்ளைகளால்‌ அசுவமேதக்குதிரை தேடிவருங்கால்‌ வெட்டப்பட்டதையும்‌ அதன்‌ முடிவில்‌ அவர்கன்‌ யாவரும்‌ கபிலவாஸுதேவரது கோபாக்கினியால்‌ இறந்ததையும்‌, அவர்களைக்‌ கரை ஏற்ற பகீரதனது பிரயத்தினத்தால்‌ கங்கை வந்ததையும்‌ லோமசர்‌ விஸ்தாரமாய்ச்‌ சொன்னார்‌. வினா 49.- இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எங்கு சென்றார்கள்‌? அங்கு இருந்த விசேஷம்‌ என்ன? விடை. - அவர்கள்‌ கெளசிகி நதி சென்று காசியபர்‌ ஆசிரமத்தைக்‌ காண லோமசர்‌, ரிசியசிருங்கர்‌ காசியபரது வம்சத்தில்‌ பிறந்ததையும்‌, அவரை லோமபாத ராஜனது நாட்டிலிருக்கும்‌ வேசியர்‌ வந்து தமது இராஜ்யத்திற்கு அழைத்துப்‌ போனதையும்‌, அவர்‌ நாட்டில்‌ உள்ளே அடிவைத்ததும்‌ மழை தாரை தாரையாய்ப்‌ பொழிந்ததையும்‌, பின்பு லோமபாதர்‌ தனது பெண்ணாகிய சாந்தையை அவருக்கு விவாகம்‌ செய்து கொடுத்ததையும்‌ விஸ்தாரமாய்‌ எடுத்துரைத்தார்‌.

வினா 50.- இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எங்கு சென்றார்கள்‌? அங்கு என்ன நடந்தது?

விடை.- பாண்டவர்கள்‌ மஹேந்திர மலை சென்று அங்கு பரசுராமரது சிஷ்யரைக்‌ கண்டார்கள்‌. அவரிடமிருந்து பரசுராமர்‌ கூடிய சீக்கிரத்தில்‌ அங்குள்ள ஸந்நியாஸிகளுக்குத்‌ தரிசனம்‌ கொடுக்கப்‌ போகிறதாக பாண்டவர்கள்‌ தெரிந்து கொண்டு, அது வரையில்‌ அங்கிருந்து பரசுராமரைத்‌ தரிசிப்பதாகத்‌ தீர்மானித்தார்கள்‌. இதன்‌ மத்தியில்‌ அகிருதவ்ருணரிடமிருந்து பாண்டவர்கள்‌ பரசுராமரது தகப்பனாரான ஜமதக்னி பிறந்த விதத்தையும்‌, அவருக்குப்‌ பரசுராமர்‌ உண்டானதையும்‌, பின்பு தன்‌ தாயாருடைய பாதிவிருத்யத்திற்குக்‌ குறைவுவரத்‌ தன்‌ தகப்பனாரது உத்திரவின்படி பரசுராமர்‌ தனது தாயைக்‌ கொன்றதையும்‌, பின்பு தன்‌ தாயைப்‌ பிழைப்பிக்க வேண்டும்‌ என்று கேட்க அவர்‌ தாயை அடைந்ததையும்‌, கடைசியாய்‌ கார்த்தவிரியார்‌ஜுனனது பிள்ளைகளால்‌ ஜமதக்னி ரிஷி இறந்ததையும்‌, இதனால்‌ பரசுராமர்‌ க்ஷத்திரியர்‌ மேல்‌ கோபங்கொண்டு அவர்கள்‌ வம்சத்தை 21-தடவை வேரறுத்து தனது தகப்பனாருக்குப்‌ பிதிர்தர்ப்பணம்‌ செய்ததையும்‌, கடைசியில்‌ பூமியைக்‌ காசியபருக்கு தானம்‌ செய்துவிட்டு மஹேந்திர மலையில்‌ தபஸுசெய்து கொண்டிருப்பதையும்‌ தெரிந்து கொண்டார்கள்‌. இந்தக்‌ கதை முடிந்ததும்‌ பரசுராமர்‌ இவர்கள்‌ கண்முன்தோன்ற அவரைத்‌ தரிசித்துவிட்டு பாண்டவர்கள்‌ வேறு தீர்த்தங்‌ களுக்குப்‌ புறப்பட்டார்கள்‌.

செவ்வாய், 2 ஆகஸ்ட், 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரதம் வினா விடை 14

வினா 16.- வடக்கே சென்ற அர்ஜுனன்‌ யாரைக்கண்டான்‌? பின்‌ என்ன நடந்தது?

விடை... வடக்கே செல்லுங்கால்‌ இந்திரகீல மலைச்சாரலுக்கு வரும்பொழுது 'இங்கே நில்லு' என்ற அசரீரிவாக்கு உண்டாக உடனே அர்ஜுனன்‌ நின்று சுற்றுமுற்றும்‌ பார்த்தான்‌. அப்பொழுது ஒரு மரத்தடியில்‌ ஒரு ஸன்னியாஸியைக்‌ கண்டான்‌. இவர்‌ தம்மால்‌ இயன்றமட்டும்‌ அர்ஜுனனை வில்‌, அம்பு இவைகளை எறிந்து விடும்படி செய்யப்பார்த்தும்‌ முடியாதது கண்டு, தமது உண்மையான இந்திர ரூபத்தைக்காட்டி அர்ஜுனனைச்‌ சிவனைக்‌ குறித்து தவம்‌ செய்யும்படி ஏவிமறைந்தார்‌. உடனே அர்ஜுனன்‌ தவவடிவம்‌ பூண்டு அங்கேயே சிவனைக்‌ குறித்துக்‌ கொடிய தவம்‌ செய்யத்‌ தொடங்கினான்‌.

வினா 17.- இவ்வாறு கொடுந்தவம்‌ அர்ஜுனன்‌ செய்யுங்கால்‌, அதற்கு என்ன விக்கினம்‌ வந்தது?

விடை.- அர்ஜுனன்‌ சிறந்த அஸ்திரங்களைப்பெற்று சிறந்த வில்லாளியாகத்‌ தவம்‌ செய்யச்சென்றான்‌ என்ற ஸமாசாரத்தைக்‌ கேள்வியுற்ற துர்யோதனன்‌ தனது தோழனான மூகாஸுரனை ஏவி, அர்ஜுனனைக்‌ கொல்லும்படி அனுப்பினான்‌. இவன்‌ ஒரு பெரிய காட்டுப்பன்றி உருக்கொண்டு அர்ஜுனன்‌ தவம்‌ செய்யும்‌ இடத்திற்கு அருகிலுள்ள ஒரு பெரும்‌ புதரில்‌ ஒளித்துக்‌ கொண்டு அவன்‌ மேல்‌ பாய்ந்து அவனைக்‌ கொல்லும்‌ தருணத்தில்‌ இருந்தான்‌.

வினா 18.- இந்தத்‌ தடை எவ்வாறு யாது காரணத்தால்‌ நிவர்த்தியாயிற்று?

விடை.- இப்படி இருக்கையில்‌ ஸகல ரிஷி சிரேஷ்டர்களும்‌ பரமசிவனிடம்‌ சென்று, அர்ஜுனனது தபோக்கினியால்‌ தமக்குக்‌ கஷ்டம்‌ பொறுக்கமுடியவில்லை என்று முறையிட, பரமசிவன்‌ அர்ஜுனனுக்கு அனுக்கிரஹித்து, அவனைத்‌ தவத்தை நிறுத்தும்படி செய்வதாக ஒப்புக்கொண்டார்‌. இதற்காகவே பரமசிவன்‌ வேடரூபந்‌ தரித்து பார்வதியை வேடச்சியாக்கி நான்கு வேதங்களையும்‌ நான்கு நாய்களாக்கிக்கொண்டு வேட்டைக்குப்‌ புறப்படும்‌ வேடன்போல, அர்ஜுனன்‌ தவம்‌ செய்யுமிடம்‌ வந்து மூகாஸ்ரனாகிய பன்றியைக்‌ கண்டு, அதைச்‌ சங்கரிக்க ஒரு அம்பை எய்தார்‌. இதற்குள்‌ அர்ஜுனனும்‌ பன்றி தன்னைக்‌ கொல்லக்‌ காத்திருப்ப தைக்கண்டு அதைக்கொல்லத்‌ தானும்‌ ஓர்‌ அம்பு எய்தான்‌. இவ்விரண்டு அம்புகளா லும்‌ மூகாஸுரன்‌ உயிர்‌ நீங்கி விழுந்தான்‌.

வினா 19.- இவ்வாறு பன்றி இறந்ததால்‌ என்ன விபரீதம்‌ உண்டாயிற்று?

விடை. வேட்டை ஒழுங்குப்படி, ஒருவன்‌ அம்பு எய்து கொல்லக்‌ குறிவைத்த ஜந்துவின்பேரில்‌ வேறொருவன்‌ அம்பெய்தல்‌ அநியாயம்‌. இந்த ஒழுங்கின்படி வேடனுக்கும்‌, அர்ஜுனனுக்கும்‌ தர்க்கமுண்டாயிற்று. இதில்‌ ஒருவரை ஒருவர்‌ இகழ்ந்து பேசும்படி நேரிட, இந்தத்‌ தர்க்கம்‌ கடைசியில்‌ போராய்‌ முடிந்தது.

வினா 20.. இப்போரின்‌ விசேஷம்‌ என்ன? அது எவ்வாறு முடிவு பெற்றது?

விடை.- அர்ஜுனன்‌ போடும்‌ அம்புகள்‌ யாவும்‌ வேடன்மேல்‌ தைக்காது அவன்‌ அருகில்‌ போய்‌ கீழே விழத்தொடங்கி விட்டன. ஆனால்‌ வேடன்விடும்‌ பாணங்களோ அர்ஜுனன்‌ மேல்‌ நன்றாய்த்தாக்கி அவனுக்கு மிகுந்த துன்பத்தை உண்டாக்கின. இதைக்‌ கவனியாது அர்ஜுனன்‌ சண்டை செய்யும்பொழுது அவனுக்கு அக்கினி பகவானால்‌ கொடுக்கப்பட்ட அக்ஷய அம்பறாத்தூணியில்‌ பாணம்‌ ஒன்றுகூட இல்லாமல்‌ முடிந்துபோய்விட்டது. இப்படியானதால்‌ அதிக கோபத்தோடு அர்ஜுனன்‌ தன்‌ காண்டீவ தனுஸின்‌ நாணை அவிழ்த்துவிட்டு வேடனைச்‌ சிரஸில்‌ அடிக்க அவன்‌ தனது தனுஸை இழக்கும்படி நேரிட்டது. இதன்‌ பின்பு இருவரும்‌ மல்லயுத்தஞ்‌ செய்யக்‌ கடைசியில்‌ அர்ஜுனனுக்குச்‌ சிரமம்‌ வந்துவிட்டது. அப்பொழுது அர்ஜுனன்‌ சண்டையை நிறுத்திவிட்டு மனதில்‌ பரமசிவத்தைத்‌ தியானித்து ஒரு மண்விக்கிரஹத்தைச்‌ செய்து, பூஜை செய்து புஷ்பம்‌ முதலியவை களைச்‌ சாத்திக்‌ கண்ணை விழித்துநோக்க, அவைகள்‌ யாவும்‌ வேடன்‌ தலையில்‌ இருப்பதைக்‌ கண்டு, அர்ஜுனன்‌ சிவமே வேட உருவோடு வந்ததாக அறிந்து, தெண்டனிட்டுத்‌ தான்‌ செய்த அபராதத்தைப்‌ பொறுத்தருள வேண்டு மென்று பிரார்த்தித்தான்‌. உடனே அவன்‌ முன்பு, ஸகல தேவதைகளும்‌ தோன்றினார்கள்‌.

வினா 21.- இப்படி அர்ஜுனன்‌ சிவனைத்‌ தரிசித்த பின்பு: என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது?

விடை- சிவன்‌, அர்ஜுனன்‌ செய்த திவ்ய யுத்தத்தைக்‌ கண்டு மகிழ்ந்து அவனுக்குப்‌ பாசுபத அஸ்திரத்தைக்‌ கொடுத்து, அதைத்‌ தகுந்த பலவான்‌ விஷயத்தில்‌ தான்‌ பிரயோகிக்க வேண்டும்‌, அப்படி இன்றி பலஹீனர்மேல்‌ பிரயோகித்தால்‌ பிரபஞ்ச முழுவதையும்‌ அது அழித்து விடும்‌ என்ற பிரயோகக்கிரமத்தைச்‌ சொல்லி சிவன்‌ மறைந்தார்‌. உடனே அங்கு இருந்த ஸகல தேவதைகளும்‌ தங்கள்‌ தங்களுக்குரிய முக்கிய அஸ்திரங்களை அர்ஜுனனுக்கு அநுக்கிரஹித்து மறைந்தனர்‌.

வினா 22.- இவ்வாறு அர்ஜுனன்‌ ஸகல அஸ்திரங்களையும்‌ பெற்ற பின்பு என்ன செய்தான்‌? ஏன்‌?

விடை... இந்திரனது வேண்டுகோளின்படி அர்ஜுனன்‌ இந்திர லோகம்‌ சென்று, அங்கு இந்திரனோடு ஐந்துவருஷம்‌ வாஸம்‌ செய்து வந்தான்‌. இந்திரனுக்கு மஹா பலசாலிகளாகிய நிவாதகவசாள்‌, காலகேயர்கள்‌ என்ற ஜாதியர்கள்‌ விரோதிகளாய்‌ இருந்ததால்‌, அவர்களைக்‌ கொல்லுவதற்காக அர்ஜுனனை இந்திரன்‌ இந்த ஸமயத்தில்‌ தனது லோகத்திற்கு அழைத்தான்‌.

வினா 23.- அர்ஜுனன்‌ இந்திரலோகத்தில்‌ வஸிக்குங்கால்‌ என்ன விபரீதம்‌ நடந்தது? காரணம்‌ என்ன? அது எவ்வாறு அர்ஜுனனுக்கு நன்மையாய்‌ முடிந்தது?

விடை.- அர்ஜுனன்‌ இந்திர ஸ்பையில்‌ ஒருநாள்‌ இருக்குங்கால்‌ அவன்‌ முன்பு எல்லா அப்ஸர ஸ்திரீகளும்‌ நர்த்தனம்‌ செய்துவர, அப்பொழுது தனது பூரு வம்சத்திற்குத்‌ தாய்போன்றவளாகிய ஊர்வசியை அர்ஜுனன்‌ கண்‌ கொட்டாது மிகுந்த விநயத்தோடு நோக்கினான்‌. இந்நோக்கத்தைக்‌ காமநோக்கு என்று விபரீத அர்த்தம்‌ செய்துகொண்டு, இந்திரன்‌ ஊர்வசியை அர்ஜுனனோடு ஓர்‌ இரவு ஸுகித்திருக்கும்படி அனுப்ப, அவன்‌, தனது எண்ணத்தை வெளியிட்டு மிகுந்த ஆவலோடு தன்னிடம்‌ வந்த ஊர்வசிக்கு வந்தனை வழிபாடுகள்‌ செய்தான்‌. தனது எண்ணம்‌ பூர்த்தியாகாதது கண்ட ஊர்வசி, அர்ஜுனனுக்கு நபும்ஸக ரூபம்‌ (பேடி ரூபம்‌) வந்து, ஸ்திரீகள்‌ மத்தியில்‌ அவன்‌ நாட்டியம்‌ கற்பிப்போனாக வஸித்து மானங்கெட்டுத்‌ திரிய வேண்டும்‌ என்று சபித்தாள்‌. இது இந்திரனுக்குத்‌ தெரியவே அர்ஜுனனது மனோதிடத்தை மெச்சி, ஊர்வசியை அழைத்துப்‌ பேடிரூபம்‌ முதலியவைகள்‌ ஒரு வருஷம்‌ மாத்திரம்‌ இருக்கும்படி சாபத்தை மாற்றுவித்தான்‌. (இந்தச்‌ சாபம்‌ எப்படி அர்ஜுனனுக்கு நன்மையாக முடிந்தது என்பதை விராடபர்வத்திற்‌ காண்க.)

வினா 24.- நிவாதகவச காலகேயர்களை அர்ஜுனன்‌ எவ்வாறு வென்றான்‌?

விடை.- அர்ஜுனன்‌ இந்திர ஸாரதியாகிய மாதலியால்‌ நடத்தப்பட்ட இரதத்தில்‌ ஏறிக்கொண்டு, நிவாதகவசர்கள்‌ இருக்கும்‌ பட்டணத்திற்கு வந்து தனது காண்டீவ தனுஸால்‌ பாண வருஷம்‌ செய்யத்தொடங்கினான்‌. முதலில்‌ அர்ஜுனனோடு அவர்கள்‌ எதிர்த்துச்‌ சண்டை செய்வது அஸாத்தியம்‌ என்று கண்டு, அநேக மாயா வித்தைகளை முன்னிட்டுக்‌ கொண்டு மறைந்து சண்டை செய்யத்‌ தொடங்கினார்கள்‌. அர்ஜுனனும்‌ தன்னால்‌ இயன்ற மட்டும்‌ அவர்களது மாயாவித்தைகளை வீணாக்கிக்‌ கடைசியில்‌ இந்திரனால்‌ கொடுக்கப்பட்ட வச்சிராயுதத்தைப்‌ பிரயோகம்‌ செய்து நிவாதகவசர்களது மாயைகளைச்‌ சின்னா பின்னமாக்கி அவர்கள்‌ எல்லோரையும்‌ கொன்றான்‌. பின்பு இந்திர லோகத்திற்குத்‌ திரும்பி வருங்கால்‌ ஹிரண்யபுரம்‌ வந்து அங்கு வஸித்திருந்த காலகேயாதி இராக்ஷஸர்களை மிகுந்த கஷ்டத்தோடு ருத்திராஸ்திரப்பிரயோகம்‌ செய்து வதம்‌ செய்தான்‌.

வினா 25.- இவ்வாறு அர்ஜுனன்‌ தேவகாரியமாய்‌ இந்திரலோகத்தி லிருக்கிறான்‌ என்ற செய்தி தர்மபுத்திராதிகளுக்கு எவ்வாறு தெரியவந்தது? பின்பு அவர்கள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை.- இந்திரன்‌ லோமசர்‌ என்ற முனிவரை அழைத்து அர்ஜுனன்‌ தன்‌ லோகத்தில்‌ இருக்கிறான்‌ என்றும்‌, நிவாதகவசாதி ராக்ஷஸர்களைக்‌ கொன்றபின்பு திரும்பி வருவான்‌ என்றும்‌, அதற்குள்‌ அவர்கள்‌ அர்ஜுனனை எண்ணி வருந்துவதை விட்டுத்‌ தீர்த்தயாத்திரை செய்து புண்ணியம்‌ ஸம்பாதித்தல்‌ நலம்‌ என்றும்‌ யுதிஷ்டிரரிடம்‌ சொல்லும்படி ஏவினான்‌. அவர்‌ வந்து இந்திரன்‌ சொன்னபடி யுதிஷ்டரரிடம்‌ சொல்ல, யுதிஷ்டிரர்‌ தமது தம்பி விஷயமான துக்கம்‌ நீங்கித்‌ தீர்த்தயாத்திரை செய்வதாகத்‌ தீர்மானித்தார்‌.

வினா 26.- அர்ஜுனனது மேன்மையைக்‌ கேள்வியுற்ற திருதிராஷ்டிரன்‌ கதி என்னவாயிற்று?

விடை.- தனது பிள்ளைகள்‌ செய்த துஷ்காரியங்களுக்காக கூடிய சீக்கிரத்தில்‌ அவர்கள்‌ அர்ஜுனன்‌ முதலிய பாண்டவ வீரர்களால்‌ இறப்பார்களென்றும்‌, அர்ஜுனனே தனது குலத்திற்கு யமன்‌ என்றும்‌ திருதிராஷ்டிரனுக்குத்‌ தோன்ற அவன்‌ மனமுடைந்து துக்கக்‌ கடலில்‌ ஆழ்ந்தான்‌.

வினா 27.- லோமசர்‌ இந்திரலோகத்திலிருந்து யுதிஷ்டிரரிடம்‌ வரும்‌ முன்‌, பாண்டவர்கள்‌ எங்கு எவ்வாறு காலங்கழித்தனர்‌?

விடை.- பாண்டவர்கள்‌ அர்ஜுனன்‌ தவம்‌ செய்யச்‌ சென்ற சில காலத்திற்கெல்லாம்‌ காம்யக வனம்‌ வர, அங்கு அர்ஜுனனது பிரிவை ஸகிக்கமுடியாது கஷ்டப்பட்டுக்‌ கொண்டிருந்தார்‌. அப்பொழுது அவர்கள்‌ இருக்குமிடம்‌ பிரகதசுவர்‌ என்ற மஹரிஷி வர, அவரிடம்‌ இவர்கள்‌ தமது குறைகளை எடுத்துரைத்தனர்‌. அப்பொழுது இந்த ரிஷி பாண்டவர்களது துக்கத்தை மாற்ற அவர்களை விடத்தனிமையாய்‌ அதிகக்‌ கஷ்டப்பட்ட நளனது சரித்திரத்தைச்‌ சொல்லி முடித்தார்‌.

வினா 28.- இந்த நளன்‌ யார்‌? இவனுக்கு விவாஹத்தை நடத்த யார்‌ முயற்சி செய்தது? ஏன்‌?

விடை.- இந்த நளன்‌ நிஷத தேசாதிபதி. ஓர்‌ அன்ன பக்ஷி இவனது அழகை விதர்ப்பதேசாதிபதியின்‌ குமாரத்தியான தமயந்தியிடமும்‌, அவளது அழகை நளனிடமும்‌ சொல்லி இருவருக்கும்‌ ஒருவர்மேல்‌ ஒருவர்க்குக்‌ காதல்‌ உண்டாகும்‌ படி செய்தது. ஒரு நாள்‌ இப்பட்சியைத்‌ தாதிமார்கள்‌ நளனது உத்தியான வனத்தில்‌ பிடித்து நளனிடம்‌ கொண்டுவந்து கொடுக்க அவன்‌ இதைக்‌ கொல்லாது விடுதலை செய்ததால்‌ அப்பட்சி நளனுக்கு இந்த உபகாரத்தைச்‌ செய்தது.

வினா 29.- தமயந்தியின்‌ ஸ்வயம்வரத்திற்கு நளன்‌ போகையில்‌, இவனது எந்த சிறந்தகுணம்‌, எவ்வாறு வெளிவந்தது?

விடை. தேவகாரியம்‌ ஸாதிக்கும்‌ விஷயத்தில்‌ தனது காரியத்தைக்‌ கவனியாது இருத்தல்‌ என்கிற அவனது சிறந்த குணம்‌ வெளிப்‌ பட்டது. போகும்‌ வழியில்‌ இந்திரன்‌, அக்கினி, வாயு முதலிய தேவதைகள்‌ தமயந்தியைக்‌ கல்யாணம்‌ செய்து கொள்ள எண்ணி வந்துகொண்டிருந்தார்கள்‌. அவர்கள்‌ நளனை நோக்கி, எமது மேன்மை முதலியவைகளை தமயந்தியிடம்‌ தெரிவித்து அவளை எங்களுள்‌ ஒருவரைக்‌ கல்யாணம்‌ செய்துகொள்ள இசையும்படி செய்ய வேண்டும்‌. அதற்காக நீ எங்களுக்குத்‌ தூது செல்ல வேண்டும்‌' என, நளன்‌ மனங்‌ கூசாது தான்‌ ஆசை வைத்திருந்த பெண்ணினிடம்‌ தூதாகப்‌ போய்த்‌ தன்னால்‌ ஆனமட்டும்‌ தேவர்களுக்காக மன்றாடிப்பார்த்தான்‌. தமயந்தி நளனையே கல்யாணம்‌ செய்து கொள்ளுவதாகப்‌ பிடிவாதமா யிருப்பதைக்‌ கண்டு, நளன்‌ தேவர்களிடம்‌ நடந்த விஷயங்களை ஒளியாது சொல்லி விட்டான்‌. தேவர்களும்‌ தமது சக்தியால்‌ இவன்‌ சொல்வது உண்மை யென்றும்‌, இவன்‌ மனங்‌ கூசாது. தமயந்தியினிடம்‌ தமது மேன்மையை எடுத்துரைத்தான்‌ என்றும்‌ தெரிந்து கொண்டார்கள்‌.

வினா 30- இவ்வாறு நளன்‌ நடந்துகொண்டதால்‌ அவனுக்கு என்ன சிறப்பு உண்டாயிற்று?

விடை... தேவர்களின்‌ ஸந்தோஷத்தால்‌ நளனுக்குச்‌ சிறந்த சக்திகள்‌ உண்டாயின. அக்கினியின்‌ அனுக்கிரகத்தால்‌ நளனுக்கு அரிசி காய்‌ கறி முதலியவைகளைக்‌ கையால்‌ தொட்டவுடன்‌ உண்ணத்தக்க நல்ல பக்குவ பதார்த்தங்களாக மாற்றும்‌ சக்தி வந்தது. வாயுவின்‌ அனுக்கிரகத்தால்‌ குதிரை நடத்தும்‌ வழியும்‌, அசுவஹ்ருதயம்‌ என்கிற குதிரைகளின்‌ ஸ்வபாவம்‌ அறியும்‌ வித்தையும்‌ கிடைத்தன. இது போலவே ஒவ்வோரு தேவதையிடத்‌திலிருந்தும்‌ நளன்‌ திவ்ய சக்திகளை அடைந்தான்‌.

வெள்ளி, 29 ஜூலை, 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரத வினா விடை 13

3. ஆரண்ய பர்வம்‌

இரணியமகனுமுன்ன ரிழையுரைக்கே தங்கண்ட

துரணியன்மகனுமற்ற யானையுஞ்சரனணென்றேத்தி

முரணியசிறியொர்வெஃக முதன்மை கொண்மாதுங்கண்ட

பிரணவப்பொருளையின்றும்‌ பேணுவார்காணுவாரே.

வினா 1 – வினா 15

வினா 1.- பாண்டவர்களோடு காட்டிற்குச்‌ சென்றவர்கள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை... பாண்டவர்களைப்‌ பிரிந்து இருக்க மனம்வராத நகர வாஸிகளும்‌, பிராம்மணோத்தமர்களும்‌ அவர்களோடு வெகுதூரம்‌ செல்ல, தர்மபுத்திரர்‌ அவர்களைப்‌ பட்டினத்திற்குத்‌ திரும்பிப்போய்‌ தம்தாயாகிய குந்திக்குத்‌ தேறுதல்‌ சொல்லும்படி விநயத்தோடு ஏவ, நகரவாஸிகள்‌ யாவரும்‌ ஹஸ்தினாபுரிக்குத்‌ திரும்பிவிட்டார்கள்‌. பிராம்மணோத்தமர்கள்‌ மாத்திரம்‌ பாண்டவர்களை விடாது காட்‌டிற்குத்‌ தொடர்ந்து சென்றனர்‌.

வினா 2.- பிராம்மணோத்தமர்கள்‌ விஷயத்தில்‌ பாண்டவர்கள்‌ எவ்வாறு நடந்து

கொண்டார்கள்‌? அதற்கு அவர்கள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை... தம்‌ கூடவேவரும்‌ மஹான்களை நோக்கி தாம்‌ காட்டிற்குப்‌ போவதாகவும்‌,தமக்கு அவ்வளவு பிராம்மணர்களை ஆராதிக்கும்‌ வழி தோன்றவில்லை என்பதாகவும்‌, ஆகையால்‌ அவர்கள்‌ வேறு எவ்விடமாவது சென்று வாழ்ந்திருப்பது நலம்‌ என்பதாகவும்‌ தர்மபுத்திரர்‌ மஹாதுக்கப்பட்டுக்கொண்டு சொன்னார்‌. அப்பொழுது அந்த ஸங்கத்தில்‌ இருந்த பிராம்மணர்களுள்‌ பெரியவரான செளனகர்‌ பாண்டவர்களைச்‌ சாஸ்திரபூர்வமாய்‌ ஸமாதானம்‌ செய்தார்‌. பாண்டவர்கள்‌ படும்‌ தர்ம ஸங்கடத்தை நோக்கி ஸூர்யனது நாம விசேஷங்களைச்‌ சொல்லி, அதை ஜபம்செய்து அதன்‌ மூலமாய்‌ அந்தப்‌ பிராம்மணர்களை விட்டுவிடாது பாதுகாத்துக்‌ கொண்டு வனவாஸம்‌ செய்வதற்கு வேண்டிய வஸ்துவை ஸம்பாதிக்கும்படி பாண்டவர்களைச்‌ செளனகர்‌ ஏவினார்‌.

வினா 3.- ஸூர்ய பகவான்‌ தர்மபுத்திரருக்கு என்ன உபகாரம்‌ செய்தார்‌? அதன்‌

விசேஷம்‌ என்ன?

விடை.- அக்ஷய பாத்திரம்‌ என்ற ஒரு திவ்ய செப்புப்பாத்திரத்தை ஸூர்யன்‌ தர்மபுத்திரரிடம்‌ கொடுத்தார்‌. அந்தப்‌ பாத்திரத்திலிருந்து எவ்வளவு போஜனங்கள்‌ வேண்டுமானாலும்‌ வெளிவரும்‌. ஆனால்‌ கடைசியாய்‌ திரெளபதி சாப்பிட்டுவிட்டால்‌ அதன்‌ பிறகு அதிலிருந்து அன்றைய தினம்‌ ஒன்றும்‌ வெளிவரமாட்டாது. இதை வைத்துக்‌ கொண்டு தர்மபுத்திரர்‌ ஸகல பிராம்மணர்களை ஒழுங்கு தவறாது, வனவாஸம்‌ 12-வருஷம்‌ முடியும்‌ வரையில்‌ ஆராதித்து வந்தார்‌. இவ்வளவு சிறந்த உபகாரத்தை ஸூர்ய பகவான்‌ பாண்டவர்களுக்கு நல்ல தருணத்தில்‌ செய்தார்‌.

வினா 4- இவ்வளவும்‌ எங்கு நடந்தது? பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எங்குச்‌ சென்றார்கள்‌?

விடை.- முன்சொன்ன காரியங்கள்‌ யாவும்‌ கங்கைக்கரையில்‌ முதல்‌ நாள்‌ பாண்டவர்கள்‌ தங்கிய ஆலமரத்தடியில்‌ நடந்தது. மறுநாள்‌ ஸூர்யனிடம்‌ அக்ஷய பாத்திரம்‌ பெற்று, பிராம்மணர்கள்‌ எல்லோருக்கும்‌ போஜனம்‌ அளித்த பின்பு, பாண்டவர்கள்‌ காம்யக வனத்திற்குப்‌ பிராம்மணர்கள்‌ சூழ்ந்துவரப்‌ புறப்பட்டுப்‌ போனார்கள்‌.

வினா 5.- இங்கு இப்படி இருக்க ஹஸ்தினாபுரத்தில்‌ என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது?

விடை.-பாண்டவர்கள்‌ காடுசென்ற பின்பு திருதிராஷ்டிரன்‌ தன்‌ தம்பியாகிய விதுரரை அழைத்துத்‌ தனக்கு அப்பொழுது எது செய்தால்‌ நன்மையாய்‌ இருக்கும்‌ என்று கேட்க, அவர்‌ தான்‌ முன்சொன்னபடி துர்யோதனனைக்‌ கொல்ல வேண்டு மென்றும்‌, தர்மபுத்திரருக்குப்‌ பட்டாபிஷேகம்‌ செய்துவிடவேண்டு மென்றும்‌, பயப்படாது தமது நிஜ அபிப்பிராயத்தை வெளியிட்டார்‌. இதைக்‌ கேட்டதும்‌, விதுரர்‌ தனக்கு விரோதி என்ற கெட்ட எண்ணம்‌ வர, திருதிராஷ்டிரன்‌ அவரைப்‌ பலவாறு நன்றிகெட்டவன்‌ என்று வைது, தன்‌ ஊரைவிட்டுக்‌ காட்டுக்குப்‌ போகும்படி கட்டளை யிட்டான்‌.

வினா 6.- விதுரர்‌ எங்கே சென்றார்‌? பின்பு திரும்பிவந்தாரா என்ன?

விடை... இதைக்கேட்டதும்‌ மனம்‌ கோணாது விதுரர்‌ தர்மபுத்திரர்‌ இருக்கும்‌ காம்யகவனம்‌ சென்று நடந்த விஷயங்களைச்‌ சொல்லி, தர்மபுத்திரரால்‌ மரியாதை செய்யப்‌ பெற்று ஸுகமாய்ச்‌ சிலகாலம்‌ வாழ்ந்திருந்தனர்‌. இப்படி இருக்கையில்‌ திருதிராஷ்டிரனுக்கு நல்லபுத்தி வர, தான்‌ தன்‌ தம்பி விஷயத்தில்‌ செய்தது பெரிய அநியாயம்‌ என்று தோன்றிற்று. உடனே ஸஞ்சயனை அழைத்து விதுரரைத்‌ திரும்பி அழைத்துவரும்படி ஏவினான்‌. ஸஞ்சயன்‌ காம்யக வனஞ்சென்று நடந்த விஷயங்க ளைச்‌ சொல்லி யுதிஷ்டிரர்‌ அனுமதியின்பேரில்‌ விதுரரை ஹஸ்தினாபுரிக்கு அழைத்து வந்தான்‌.

வினா 7.- விதுரர்‌ திரும்பிவந்ததைக்‌ கேள்வியுற்றதும்‌ துர்யோதனாதியர்‌ என்ன

செய்ய யத்தனித்தார்கள்‌? இதை யார்‌ எவ்வாறு தடுக்க யத்தனித்தார்‌?

விடை... விதுரர்‌ வந்ததைக்‌ கேள்வியுற்ற துர்யோதனாதியர்‌ ஆலோசனை செய்து கடைசியில்‌ பாண்டவர்களைக்‌ கொன்றுவிடுவது நலம்‌, 'இல்லாவிடில்‌ இந்த விதுரன்‌ எப்படியாவது நமது இராஜ்யத்தை அவர்களிடம்‌ சேர்ப்பித்துவிடுவான்‌ என்று தீர்மானித்து அவர்களைக்‌ கொல்லத்‌ தயாராய்த்‌ துர்யோதனாதியர்‌ புறப்பட்டார்கள்‌. இதைத்‌ தமது ஞானக்‌ கண்ணால்‌ அறிந்த வியாஸர்‌ திருதிராஷ்டிரனிடம்‌ வந்து அவன்‌ பிள்ளைகளைச்‌ சண்டைக்குப்‌ போகாது தடுத்து விட்டால்தான்‌ அவர்கள்‌ பிழைப்பார்கள்‌, இல்லாவிடில்‌ அவர்கள்‌ பாண்டவர்களால்‌ இறப்பார்கள்‌, என்று உறுகியாய்ச்‌ சொல்லி துர்யோதனாதியரைப்‌ படை எடுத்து காட்டிற்குச்‌ செல்லாது தடுக்க யத்தனித்தார்‌. மேலும்‌ வியாஸர்‌, திருதிராஷ்டிரனுக்கு, முன்காலத்தில்‌ ‌ ஸுரபி என்கிற காமதேனு தனது கன்றுகளுள்‌ கஷ்டப்படும்‌ கன்றிற்காக இந்திரனிடம்‌ சென்று அழுத உபாக்கியான மூலமாய்த்‌ தனக்கு அப்பொழுது கஷ்டப்படும்‌ பாண்டு புத்திரர்களிடம்‌ இருந்த ஆசையை வெளியிட்டு, துர்யோதனாதியரைப்‌ பாண்டவர்களோடு சிநேகம்‌ செய்துகொள்ளும்படி வியாஸர்‌ திருதிராஷ்டிரனுக்குப்‌ புத்திமதி கூறினார்‌.

வினா 8.- இப்படி வியாஸர்‌ சொல்லிப்‌ போனவுடன்‌ யார்வந்து துர்யோதனாதியருக்கு என்ன புத்திமதி கூறினார்‌?

விடை... மைத்ரேயர்‌ என்ற மஹரிஷி தர்மபுத்திரரைக்‌ காம்யக வனத்தில்‌ ஸந்தித்துப்‌ பேசிவிட்டு, துர்யோதனன்‌ ஸபைக்கு வந்து வியாஸர்‌ சொல்லியபடியே பாண்டவர்களது பலத்தைப்பற்றி விஸ்தாரமாய்ச்‌ சொல்லி, பீமன்‌, பகன்‌ ஜராஸந்தன்‌ கிம்மீராஸுரன்‌ முதலியவர்களைக்‌ கொன்ற பிரபாவத்தை எடுத்துக்காட்டி, பாண்டவர்களோடு அவசியம்‌ துர்யோதனாதியர்‌ ஸந்திசெய்துகொள்ள வேண்டும்‌ என்று வற்புறுத்தினார்‌.

வினா 9.. இதை தூர்யோதனன்‌ அங்கீகரித்தானா? இதனால்‌ என்ன பிரமாதம்‌ விளைந்தது?

விடை... துர்யோதனன்‌, மஹரிஷி மிகுந்த ஆவலோடு புத்திமதி கூறுங்கால்‌ அதைக்‌ கவனியாது தனது துடையைத்‌ தட்டிக்கொண்டிருக்க, ரிஷி அதிக கோபத்தோடு "உனது துடையை யுத்தத்தில்‌ பீமன் கதையால்‌ அறுத்துத்‌ தள்ளட்டும்‌” என்று சபித்துவிட்டு, மேல்விஷயங்களை விதுரர்‌ எடுத்துச்சொல்லுவார்‌ என்று சொல்லி மைத்ரேயர்‌ தாம்‌ வந்த வழியை நோக்கிச்‌ சென்றார்‌.

வினா 10.- மைத்ரேயர்‌ கோபித்துக்கொண்டு சென்றதும்‌, விதுரர்‌ என்ன சொன்னார்‌?இதனால்‌ என்ன பிரயோஜனம்‌ உண்டாயிற்று?

விடை... கிம்மீரன்‌ என்ற அஸுரன்‌ பாண்டவர்களைக்‌ காட்டில்‌ ஸந்தித்ததும்‌, அவர்களில்‌ பீமனே தனது ஸகோதரனாகிய பகாஸுரனைக்‌ கொன்றவன்‌ என்று அறிந்து அவனோடு இவன்‌ சண்டை செய்ததும்‌, கொஞ்சநேரம்‌ கோர யுத்தம்‌ செய்தபின்பு பீமன்‌ கிம்மீரனைக்‌ கொன்றதுமாகிய இந்த விசித்திரக்‌ கதையைச்‌ சொல்லி துர்யோதனனது கெட்ட எண்ணப்படி ஒன்றும்‌ நடவாதபடி விதுரர்‌ தகுந்த ஏற்பாடுகள்‌ செய்தார்‌.

வினா 11.- இப்படிப்‌ பாண்டவர்கள்‌ காம்யக வனத்தில்‌ வஸிக்குங்கால்‌ அவர்களைப்‌ பார்க்க யார்‌ வந்தது? அங்கு என்ன நடந்தது?

விடை... கிருஷ்ண பரமாத்மாவும்‌, அவரைச்சேர்ந்த பரிவாரங்களும்‌ பாண்டவர்கள்‌ சகுனி இவர்கள்‌ ஆடிய மாயச்‌ சூதில்‌ தோற்று காட்டில்‌ கஷ்டப்படுகிறார்கள்‌ என்று கேள்வியுற்று மிக வருத்த மடைந்து, பாண்டவர்களைத்‌ தேற்ற காம்யக வனம்‌ வந்தார்கள்‌. இவர்கள்‌ வந்து, சீக்கிரத்தில்‌ துர்யோதனாதியரை ஹதம்‌ செய்தால்தான்‌ ‌ நலமென்று சொல்ல, அர்ஜுனன்‌ பகவானது பூர்வச்செயல்களைச்சொல்லி அவரை ஸமாதானப்படுத்தினான்‌. உடனே திரெளபதி வந்து பீமன்‌, அர்ஜுனன்‌ முதலியவர்களது பல வைபவங்களை எடுத்துச்சொல்லி, அவர்கள்‌ பல விசேஷங்கள்‌, தன்னை ஸபையிலிழுத்துவந்து கொடிய அவமானம்‌ செய்தத்‌ துச்சாஸனன்‌ விஷயத்தில்‌ உபயோகப்படாததை நினைத்து மனமுருகிக்‌ கதறினாள்‌. அப்பொழுது விரோதிகள்‌ யாவரும்‌ சீக்கிரத்தில்‌ இறக்கத்‌ திரெளபதிக்கு நல்ல காலம்‌ வரும்‌ என்று கிருஷ்ணபகவான்‌ தேற்ற, அப்பொழுது தான்‌ துரோணரையும்‌, சிகண்டி பீஷ்மரையும்‌, பீமன்‌ துர்யோதனனையும்‌, அர்ஜுனன்‌ கர்ணனையும்‌ கொல்லப்போகிறதாக திருஷ்டத்யும்னன்‌ சபதம்‌ செய்தான்‌.

வினா 12.- இவ்வளவு மன உருக்கத்தோடு பாண்டவர்களைத்‌ தேற்றிய கிருஷ்ண பகவான்‌ பாண்டவர்கள்‌ சூதாடி அவமானப்படுங்கால்‌ எங்கிருந்தார்‌? ஏன்‌ வரவில்லை?

விடை... இராஜஸூய யாகம்‌ முடிந்து கொஞ்ச நாளானதும்‌ பகவான்‌ துவாரகைக்குப்‌ போனார்‌. அங்கு முன்னமேயே ஸெளபவ விமானத்தில்‌ ஏறிக்கொண்டு படை எடுத்து வந்த ஸால்வராஜா துவாரகையை அழிக்க யத்தனித்துத்‌ தோல்வியடைந்துஅப்பொழுது தான்‌ ஓடிப்போயிருக்தான்‌. கிருஷ்ணபகவான்‌ வந்ததும்‌ ஸங்கதியை அறிந்து ஸால்வராஜனைத்‌ துரத்திச்சென்று அவனோடு வெகுகாலம்‌ யுத்தம்செய்து அவன்‌ பிரயோகித்த மாயைகள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ நீக்கிக்‌ கடைசியில்‌ அவனது விமானத்தை அழித்து அவனைக்கொன்று துவாரகைக்குத்‌ திரும்பினார்‌. அப்பொழுது தான்‌ பாண்டவர்களுக்கு வந்த ஆபத்தைக்‌ கேள்விப்பட்டு, உடனே காம்யக வனத்திற்கு வந்து அவர்களை ஸந்தித்தார்‌. இதனால்‌ தான்‌ சகுனி மாயச்‌ சூதாடுங்கால்‌ கிருஷ்ணபகவான்‌ வர முடியவில்லை.

வினா 13.- பின்பு கிருஷ்ண பகவான்‌ என்ன செய்தார்‌? பாண்டவர்கள்‌ எங்குச்‌ சென்றார்கள்‌? அங்கு அவர்களைப்‌ பார்க்க யார்‌ வந்தது?

விடை.- சாஸ்திரப்படி பாண்டவர்களிடம்‌ விடைபெற்று, ஸுபத்திரையையும்‌, அபிமன்யுவையும்‌ கூட்டிக்கொண்டு கிருஷ்ண பகவான்‌ துவாரகை நோக்கிச்‌ சென்றார்‌.உடனே பாண்டவரும்‌ காம்யக வனத்திலிருந்து, அர்ஜுனனது அபிப்பிராயப்படி துவைத வனத்திற்குச்‌ சென்றார்கள்‌. அவர்களைப்‌ பார்க்க மார்க்கண்டேய மஹாமுனி வந்து தர்மபுத்திரரைச்‌ சாஸ்திரோக்த வசனங்களால்‌ தேற்றினார்‌. அவரோடுகூட இருந்த ரிஷிகளும்‌ தர்மபுத்திரரைத்‌ தேற்றினார்கள்‌.

வினா 14.- இவ்வாறு மார்க்கண்டேயர்‌ வந்து போனதும்‌ பாண்டவர்கள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌? அது எவ்வாறு முடிந்தது?

விடை.- பாண்டவர்களும்‌, திரெளபதியும்‌ ஓரிடத்தில்‌ உட்கார்ந்து கொண்டு தாங்கள்‌ பட்டகஷ்டத்தையும்‌, தாங்கள்‌ நடந்துகொண்ட விதத்தையும்பற்றி வெகுவாக ஸம்பாஷித்தார்கள்‌. இதில்‌ திரெளபதி முதலில்‌ தர்மபுத்திரரை ஆண்மையற்றவரென்றும்‌, மிகுந்த கஷ்டம்‌ வந்தவிடத்தும்‌ கோபத்தைக்‌ காட்ட சக்தியற்றபேதை என்றும்‌, ‌ வெகுவாகத்தூஷித்து, சிற்சில ஸமயங்களில்‌ கோபத்தைக்‌ காட்டாமல்‌ எப்பொழுதும்‌ சாந்தமாகவே இருந்தால்‌ கிரஹஸ்தனாயிருப்பவன்‌ மிகுந்த ஹீனஸ்திதிக்குவருவதற்கு இடம்‌ உண்டாகும்‌ என்றும்‌ ப்ரஹலாத பலி ஸம்வாதத்தால்‌ திரெளபதி நிரூபித்தாள்‌. இதைக்கேட்டு “கோபம்‌ சண்டாளம்‌” "சாந்தம்‌ ஸர்வார்த்த ஸாதகம்‌' என்பதைப்பற்றி தர்மபுத்திரர்‌ வெகு விஸ்தாரமாய்‌ திரெளபதிக்குப்‌ புத்திமதி உரைத்தார்‌. இதைக்‌ கேட்டதும்‌ திரெளபதி 'திவ்ய யக்ஞாதி கிருதுக்கள்‌ செய்து கஷ்டம்வந்த விடத்திலும்‌ ஸதா தருமத்தில்‌ இருக்கும்‌ உமக்கு மஹா அதர்மமான சூதாட்டத்தில்‌ புத்தி செல்லுவானேன்‌? மேலும்‌ இவ்வளவு தர்மாத்மாவான உமக்கு இந்த மஹத்தான கஷ்டம்‌ வருவானேன்‌? கொடிய துர்யோதனாதியர்‌ ஸுகமாய்‌ வாழுவானேன்‌? தெய்வச்செயல்‌ ஏன்‌ இவ்வளவு விபரீதமாய்‌ இருக்கிறது? என்று கேள்வி கேட்டாள்‌. வேதவாக்கியங்களில்‌ நம்பி நாம்‌ ஸத்‌ விருத்தியில்‌ இருக்க வேண்டும்‌ என்றும்‌, அதன்‌ பலன்களை உத்தேசித்து மனம்‌ வருந்தல்‌ கூடாது என்றும்‌, ஸுகதுக்கங்கள்‌ அனுபவிப்போர்‌ மனதைப்‌ பொறுத்தனவே ஒழிய, வெளி வஸ்துக்களிலிருந்து ஜனிப்பவை யல்லவென்றும்‌, ஸத்துக்களுக்கு ஈசுவரச்‌ செயலால்‌ உண்டாகும்‌ துக்கங்கள்‌ தோற்றமாத்திரமே ஒழிய உண்மையில்‌ ஸுகங்களே என்றும்‌, அஸத்துக்கள்‌ அனுபவிக்கும்‌ ஸுகம்‌ யாவும்‌ துக்கமே ஒழிய வேறில்லை என்றும்‌, தர்மபுத்திரர்‌ ஸுகதுக்க ரகஸியத்தை எடுத்துக்காட்டினார்‌. திரெளபதி இதை அங்கீகரிக்காது, "எல்லாம்‌ ஈசன்செயல்‌ என்று சும்மா முயற்சி இல்லாமல்‌ இருந்துவிடலாமா? நமக்குக்‌ கஷ்டம்‌ வருங்கால்‌ அதை நிவர்த்திக்க உபாயம்தேடாது அது துக்கரூபமாய்வரும்‌ ஸுகம்‌ என்றிருந்தால்‌ ஸதா நாம்‌ கஷ்டத்திலிருக்க வேண்டியது தான்‌" என்று மறுமொழி கூறினாள்‌. இப்படித்‌ திரெளபதி தர்மபுத்திரரிடம்‌ பயனில்லாச்‌சொற்களைச்‌ சொல்லிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ பொழுது பீமன்‌ முன்‌ வந்து,உம்மிடத்தில்‌ஸகல குணங்களும்‌ பொருந்தி இருக்கின்றன. அதனால்‌ எங்களுக்குப்‌ பலம் யாவும்‌ குறையாதிருக்கின்றன. இவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள்‌ அமைந்திருந்தும்‌ இவைகளை உபயோகிக்கத்தகுந்த கஷ்டகாலம்‌ வருங்கால்‌ ஏன்‌ நீங்கள்‌ எங்கள்‌ கஷ்டத்தை நிவர்த்தி செய்யும்படி ஏவாதிருக்கவேண்டும்‌? நீர்‌ உமது கஷ்டத்தை நிவர்த்திசெய்துகொண்டு உமது பிரஜைகளுக்கு நன்மை செய்யத்தக்க நிலையை அடையாவிட்டால்‌ உமக்கு அபகீர்த்தியே நிச்சயமாய்வரும்‌. ஆகையால்‌ இப்பொழுதே படைஎடுத்துச்சென்று துர்யோதனாதியரை வென்று இராஜ்யத்தைக்‌ கைப்பற்றிக்கொள்ளும்‌" என்று தனது அபிப்பிராயத்தை வெளியிட்டான்‌. இதற்குத்‌ தர்மபுத்திரர்‌, 'நான்‌ என்னமோ விதிவசமாக அதர்மமான சூதாட்டத்தில்‌ புகுந்துவிட்டேன்‌. இப்பொழுது நாம்‌ படும்‌ கஷ்டத்திற்கெல்லாம்‌ நான்‌ தான்‌ காரணம்‌ என்பதற்கு ஸந்தேகமே இல்லை. அப்படியிருந்தும்‌ இனி மேலும்‌ அதர்மத்தை செய்வது நன்றன்று. ஆகையால்‌நான்‌ ஸபையில்‌ செய்துவந்த பிரதிக்ஞைக்கு விரோதமாய்‌ இப்பொழுது துர்யோதனாதியரைக்‌ கொல்லுவது தகாதகாரியம்‌" என்று மறுமொழி கூறினார்‌. பீமன்‌ இதற்கு “நீர்‌ செய்த பிரதிக்ஞை மிக அஸாத்தியமானது. இதை நம்மால்‌ நிறைவேற்ற முடியாது. நம்முள்‌ ஒருவரை எப்படியாவது நமது விரோதிகள்‌ 13-வது வருஷத்தில்‌ நிச்சயமாய்க்‌ கண்டுபிடித்துவிடுவார்கள்‌.  நாமோ இப்பொழுது 13-மாஸம்‌ காட்டில்‌ வாஸம்‌ செய்தாய்‌ விட்டது. இப்பொழுதே நாம்‌ படை எடுத்துச்‌ சென்று துர்யோதனாதியரைக்‌ கொல்லலாம்‌” (வருஷம்‌ என்பதற்கு சில ஸந்தர்ப்பங்களில்‌ மாஸம்‌ என்ற அர்த்தமும்‌ உண்டு) என்றும்‌ பீமன்‌ சொன்னதும்‌, தர்மபுத்திரருக்குப்‌ ‌ பீஷ்மர்‌ முதலிய பெரியவர்கள்‌, கர்ணன்‌ முதலிய வில்லாளிகள்‌ நிறைந்த துர்யோதன ஸைந்நியத்தை எவ்வாறு வெல்வது என்ற ஏக்கமுண்டாயிற்று.

வினா 15.- இவ்வாறு ஏக்கமடைந்த தர்மபுத்திரரை யார்வந்து எவ்வாறு தேற்றியது?பின்‌ என்ன நடந்தது?

விடை.- இந்த ஸமயத்தில்‌ வியாஸர்‌ தர்மபுத்திரரிடம்வந்து “பிரதிஸ்மிருதி" என்ற மந்திரத்தை உபதேசித்து இதை அர்ஜுனனுக்கும்‌ உபதேசித்து அவனைத்‌ தபஸுக்கு அனுப்பி, மஹாதேவர்‌ முதலிய ஸகல தேவதைகளிடத்திலிருந்தும்‌ அஸ்திர விசேஷங்களை ஸம்பாதித்து வரும்படி செய்யச்சொன்னார்‌. தர்மபுத்திரர்‌ துக்கந்தெளிந்து இந்த விஷயங்களை அர்ஜுனனிடம்‌ சொல்ல, அவன்‌ இந்த மந்திரத்தைப்‌ பெற்றுக்கொண்டு, எல்லாரிடத்தும்‌ விடைபெற்றுத்‌ தபஸுக்காக வடக்கு நோக்கிச்‌ சென்றான்‌.