திங்கள், 18 ஜூலை, 2016

சொல்லாம‌ல் சொன்ன‌ இராமாய‌ண‌ம்

இன்று (18-07-2016) அன்று நாட்டேரி ஸ்வாமி நிக‌ழ்த்திய‌ 45 ஆவ‌து “சொல்லாம‌ல் சொன்ன‌ இராமாய‌ண‌ம்” டெலி உப‌ந்யாஸ‌த்தில்

ப‌ர‌த‌ன் இராம‌னை ச‌ந்திக்க‌ ஆர‌ண்ய‌த்துக்கு வ‌ந்த‌போது வ‌ழிகாட்டிய‌ ப‌ர‌த‌ன் ஏன் உட‌ன் செல்ல‌வில்லை? திருவ‌டிக‌ளைப் பிடித்து ச‌ர‌ணாக‌தி ப‌ண்ணுவ‌து ஏன்? என்று ப‌ல‌ விஷ‌ய‌ங்க‌ளை சுவார‌ஸிய‌மாக‌ச் சொல்வ‌தைக் கேட்டு ம‌கிழ‌

http://www.mediafire.com/download/4prf5yq3y395gfs/045_SSR_%2818-07-2016%29.mp3

அல்ல‌து

https://1drv.ms/u/s!AhaOONCkz1Ykkg56CD2r9W1wLdwt