திங்கள், 30 ஜூன், 2014

Siriya Thirumadal Tele-upanyasam dated 30-06-2014

Ashampoo_Snap_2014.06.23_12h44m46s_001_

இன்று 30-06-2014 நடந்த “சிறிய திருமடல்” டெலி உபந்யாஸத்தைக் கேட்டு/நகலிறக்கி மகிழ

http://www.mediafire.com/listen/j8bn93qc70n8r49/006_madal_(30-06-2014).mp3