திங்கள், 3 நவம்பர், 2014

Madal tele upanyasam on 03-11-2014

நாட்டேரி ஸ்வாமி இன்று (03---11---2014) நடத்திய சிறிய திருமடல் டெலி உபந்யாஸத்தைக் கேட்டு மகிழ

http://www.mediafire.com/listen/e2va3gukkn6uoaj/024_Madal_(03-11-2014).mp3