செவ்வாய், 9 அக்டோபர், 2007

740th Thirunakshathrothsavam at Thiruppullani

Please enjoy a small portion of Thirumanjanam on the day of Swami Desikan's 740th Thirunakshathrothsavam at ThiruppullaNi.