திங்கள், 18 ஏப்ரல், 2016

சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்

இன்று (18-04-2016) நடந்த நாட்டேரி ஸ்வாமியின் “சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்” 32ஆவது டெலி- உபந்யாஸம் கேட்டு/ தரவிறக்கி மகிழ

http://www.mediafire.com/download/iudzl255ltlrrhm/032_SSR_%2818-04-2016%29.mp3

அல்லது

https://onedrive.live.com/redir?resid=2456CFA4D0388E16!2139&authkey=!AFO3ij7QH3SN-Pk&ithint=file%2cmp3

(போன வாரம் உபந்யாஸம் நடக்கவில்லை)