திங்கள், 10 நவம்பர், 2014

10-11-2014 (இன்று) நடந்த திருமடல் டெலி உபந்யாஸம்

இன்று (10-11-2014) நாட்டேரி  ராஜகோபாலாசார்யார் ஸ்வாமி நிகழ்த்திய “திருமடல்” டெலி உபந்யாஸம் (25வது திருமடல் உபந்யாஸம்) கேட்டு மகிழ

http://www.mediafire.com/listen/o40z93igpjv8pii/025_Madal_(10-11-2014).mp3