செவ்வாய், 2 செப்டம்பர், 2014

siRiya thirumadal tele-upanyasam dated 01-09-2014

15th Tele-upanyasam on “siRiya thirumadal” delivered by Natteri Sri Rajagopalacharyar swami on 01-09-2014 is now available at

http://www.mediafire.com/listen/k0tmbd7aek1exqd/015_madal_(01-09-2014).mp3