புதன், 18 ஜனவரி, 2012

Guru Paramparai Vaibhavam dated 16-01-2012

சென்ற வாரம் ஸாக்ஷாத் ஸ்வாமியைப் பற்றி விவரித்த ஸ்ரீ நாட்டேரி ஸ்வாமி இன்றைய (16-01-2012) தனது "குரு பரம்பரை வைபவ" டெலி உபந்யாஸத்தில் ஸாக்ஷாத் ஸ்வாமியின் ப்ரதான சீடராக விளங்கிய திருக்குடந்தை தேசிகன் அவதாரத்தை விரித்துரைக்கிறார்.

ஆன்லைனில் கேட்க

To download from Mediafire

http://www.mediafire.com/?gds2ivaa3ka6yz9