திங்கள், 2 மே, 2016

சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்

02-05-2016 அன்று ஸ்ரீ நாட்டேரி ராஜகோபாலாசார்யார் ஸ்வாமி நிகழ்த்திய “சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்” 34ஆவது டெலி உபந்யாஸம் இங்கே.

https://onedrive.live.com/redir?resid=2456CFA4D0388E16!2141&authkey=!AHYVAsCDYYuu_Ss&ithint=file%2cmp3

அல்லது

http://www.mediafire.com/download/jmljctqubua3drf/034_SSR_%2802-05-2016%29.mp3