செவ்வாய், 1 நவம்பர், 2011

Natteri swamy's Guru-paramparai upanyasam dated 31-10-2011

The tele- upanyasam on "Guru-Paramparai Vaibhavam" on 31-10-2011 by Natteri Swamy is the last and concluding upanyasam of the section "Azhwar to Swami Desikan". The same can be downloaded from      http://www.mediafire.com/?yl05puaz66a4rki  

        The Tele-upanyasam started on 22-8-2010 on Avani Thiruvonam, Sri Hayagreeva Avathara Dhinam, and it is adiyen's bhagyam to record and share all the upanyasams here. When adiyen proposed to create a DVD from the start to today's episode so that it will be useful for those not yet accustomed to internet and also for future generations, Natteri swamy has most graciously agreed and permitted me to share the DVD with those willing. Adiyen will return to Thiruppullani on 4th and after the DVDs are ready, adiyen will inform the details to receive it.
   
         Natteri swamy will continue further --- from next week he will make us enjoy the life and kainkaryams of Swami desikan's illustrious son Nainaracharyar. So, please visit every Tues day to realise the greatness of our Acharya Paramparai .
 

ஞாயிறு, 30 அக்டோபர், 2011

தெலுங்கும் தமிழ்போல் தேனாய் இனிக்கும்

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ர ப்ரஸ்தாவ பத்ததி 19வது ஸ்லோகம்

அநுக்ருதநிஜநாதாம் ஸூக்திமாபாதயந்தீ
மநஸி வசஸி ச த்வம் ஸாவதாநா மம ஸ்யா: |
நிஶமயதி யதாஸௌ நித்ரயா தூரமுக்த:
பரிஷதி ஸஹ லக்ஷ்ம்யா பாதுகே! ரங்கநாத: ||

இதற்கு ஸ்ரீமத் ஆண்டவனின் அனுக்ரஹபாஷணம்!
தமிழைப் போலவே தேனாய் இனிக்கும் சுந்தரத் தெலுங்கில்!