சனி, 23 டிசம்பர், 2006

திருப்பாவை


இன்னும் எனது கணிணி சரியாகவில்லை. ஒருவழியாக அலுவலகத்தில் தமிழ் உபயோகிக்க வழி செய்தாகிவிட்டது. இது மார்கழி. திருப்பாவை ஊரெல்லாம் ஒலிக்கும் நேரம். அங்கங்கே பாவை உபந்யாஸங்கள் கேட்டு மகிழும் நேரம். எல்லா இடங்களிலும் அந்த வாய்ப்பு கிட்டாது ஏங்குவோருக்காக பெங்களூர் ஸ்ரீ தேசிகன் திருப்பாவையை அனைவரும் ரசிக்கும் வண்ணம் மிக அருமையாக வழங்குகிறார். போய்ப் பாருங்கள் ரசியுங்கள்
www.desikan.com/blogcms