வெள்ளி, 22 ஏப்ரல், 2011

கீதைக் குறள்

வழக்கம்போல திருவல்லிக்கேணி நடைபாதைக் கடையில் தேடிக் கொண்டிருந்தபோது கையில் கிடைத்த ஒரு நூல்  “கீதைக் குறள்”.  புரட்டிப் பார்த்தபோது அடியேன் சந்தோஷப்பட அதில் சில விஷயங்கள் இருந்தன.  நூலின் ஆசிரியர் திரு குருசாமி (ஓய்வு பெற்ற டெபுடி கலெக்டராம்) எங்கள் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது முதலில் அடியேனை மகிழ்வித்தது.   நூலாசிரியர் இந்த நூலை அனேகமாக எனக்காகவே எழுதியிருக்க வேண்டும் என அவரது முன்னுரையிலிருந்து  அறிந்த அந்த சந்தோஷம் அடுத்தது. “……கீதைக்குறள் என்ற நூலை நான் எழுதியதற்கு முக்கியமான காரணம் ஒன்று உண்டு. இந்நூல், சில சொற்கள் அடங்கிய குறள் வெண்பா வடிவத்தில் அமைந்திருப்பதால் வடமொழியில் தேர்ச்சி பெறாத தமிழ் அறிந்தவர்கள் பாராயணம் செய்வதற்கும்,சிறந்த பகுதிகளை மனனம் செய்து சிந்திப்பதற்கும் ஏற்றதாக இருக்குமென்பதே அக்காரணமாகும்.”  (எனக்கு தமிழ் தெரியுமா எனக் கேட்டுவிடாதீர்கள். அதுவும் தெரியாது என்பதே உண்மை. நாலாயிரத்தில் ஒரு நூறும் அறியாதவன் தமிழ்தெரிந்தவனாக இருக்க முடியுமா?) இப்படி எழுதிய நூலாசிரியர், கீதையைக் குறளாக மட்டும் எழுதிப் போகாமல், சிறு பொழிப்புரையும் எழுதியிருப்பது இன்னும் உதவியாக இருப்பது அடுத்த சந்தோஷம்.

ஓம்வடிவாம் வேழத் தொருவன் கழல்பேணத்
தாம்வருமே கீதைக் குறள்.

பற்றொழித்துச் செய்கைப் பயனோக்கா தாற்றுகெனச்
சொற்றவன்றன் நற்றாள் துணை.

என  விநாயகரையும், கண்ண பரமாத்மாவையும் துதித்து ஆரம்பிக்கின்ற இந்த நூலில் முதல் அத்தியாயமான “அருச்சுனன் தளர்வியல்”  இப்படி ஆரம்பிக்கிறது

திருதராட்டிரன் கூற்று:-
அறஞ்சேர் குருநிலத்தே  ஆர்ப்பெழுந்தார் என்னோ
உறச்செய்தார் சஞ்சயநீ ஓது.

பொழிப்புரை:—சஞ்சயா, அறநிலமாகிய குருநிலத்தில் போரின்கண்ணே வந்த நம்மவர்களும், பாண்டவர்களும் என்ன நேரும்படி செய்தார்கள்? கூறுவாயாக.

குறிப்புரை  அறஞ்சேர் குருநிலம் – அதருமம் மிகுங்காலத்தே போர் மூள்கின்றது. போரின் இறுதியில் தருமம் நிலைபெறுகிறது. இதுபற்றியே போர்க்களமாகிய குருச்சேத்திரம் “அறஞ்சேர் குருநிலம்” எனப்பட்டது. உற—நேரும்படி

இப்போரினைப்போலவே, நம் உடம்பினுள்ளும், நற்குணங்களுக்கும் தீய குணங்களுக்குமிடையே என்றும் போர் நிகழ்கிறதென்பதும், இருள் நிறைந்த சீவன் ஞானக்கண் பெற்ற குருவினுதவியால் இப்போரின் தன்மையை அறிய இயலுமென்பதும் உட்கருத்தாகும்.

       1985ல்  வெளியிடப் பட்டிருக்கும் இந்நூல் காபிரைட் பாதுகாப்பைப் பெற்றுள்ளது. உரிமை பெற்றுள்ள  நூலாசிரியரின் மகள் சம்மதித்தால் அந்நூலை இங்கு வெளியிடுவேன்.

பாண்டவர் தம்படையைப் பார்த்துச் சுயோதனனும்
ஈண்டுதுரோ ணர்க்கியம்பும் ஏற்று.

ஐவர் படையை அணிவகுத்தான் நின்சீடன்
மையில் துருபன் மகன்.

வில்விசயன் வீமனுறழ் வீரர் யுயுதானன்
வெல்விரா டன்காசி வேந்து.

சேகிதா னன்திட்டகேதுபுரு சித்துகுந்தி
போசசைபி யன்றுபன் போந்து.

அஞ்சா உதாமன் அபிமன்னன் உத்தமசு
பஞ்சாலி மைந்தரையும் பார்.

என வளரும் இந்நூலை இங்கு எல்லாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ள அருள அந்த கீதாசார்யனே துணை.

புதன், 20 ஏப்ரல், 2011

Garuda Sevai

கிணற்றுத் தவளையாய் , திருப்புல்லாணி தவிர வேறு எந்த திவ்ய தேச உற்சவங்களையும் ஸேவிக்காமல் இருந்த அடியேனுக்கு உத்ஸவம் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் எனக் காட்டிக் கொடுத்த நன்னாள் இன்று! அந்த உத்ஸவத்தில், கருட ஸேவையில் ஒரு சிறு பகுதி இங்கே! ஊரைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? 


செவ்வாய், 19 ஏப்ரல், 2011

மறைந்து போன தமிழ் நூல்கள் - I -பழைய இராமாயணம் , தெரியவில்லை ,library.senthamil.org

வழக்கம்போல எதையோ தேடப்போக வலையில் கிடைத்த ஒரு கட்டுரை இது. இராமாயணமே கட்டுக் கதை, அது "ஆரிய மாயை" என்றெல்லாம் இன்றும் கூட இணைய தளங்களிலே எழுதி வருகின்ற சிலர் இக்கட்டுரை படித்த பிறகாவது உண்மை உணர்வார்களா!

மறைந்து போன தமிழ் நூல்கள் - I -பழைய இராமாயணம் , தெரியவில்லை ,library.senthamil.org

Natteri swamy's tele-upanyasams

Natteri swamy's   "Guruparamparai" tele-upanyasam  on 18-4-2011 is here in mp3 format.
Please note that the upanyasam starts only at 10minutes54seconds Please be patient
  

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


The tele-upanyasam on 11-4-2011 is below.
Here also the upanyasam starts at  6minutes24seconds  only.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

திங்கள், 18 ஏப்ரல், 2011

Padma Purana on the appearance of Eakadasi

From India Divine.org

Padma Purana on the Appearance of Ekadashi


Many devotees are very inquisitive about the appearance of Sri Ekadasi and about her special characteristics. Therefore I am presenting this description from the fourteenth chapter of the Padma Purana, from the section entitled "Kriya-sagara-sara":

Once the great sage Jaimini Rishi said to his spiritual master Srila Vyasadeva, "Oh Gurudeva! Previously, by your mercy, you described to me the history of the glories of the Ganga river, the benefits of worshipping Vishnu, the giving of grains in charity, the giving of water in charity, and the magnanimity of drinking the water that has washed the feet of the brahmanas. O best of the sages, Sri Gurudeva, now, with great enthusiasm, I desire to hear the benefits of fasting on Ekadasi and the appearance of Ekadasi."

kasmad ekadasi jata tasyah ko va vidhir dvija
kada va kriyate kim va phalam kim va vadasva me

ka va pujyatama tatra devata sad-gunarnava
akurvatah syat ko dosa etan me vaktum arhasi

"Oh Gurudeva! When did Ekadasi take birth and from whom did she appear? What are the rules of fasting on Ekadasi? Please describe the benefits of following this vow and when it should be followed. Who is the utmost worshipable presiding deity of Sri Ekadasi? What are the faults in not following Ekadasi properly? Please bestow your mercy upon me and tell about these subjects, as you are the only personality able to do so."

Srila Vyasadeva, upon hearing this enquiry of Jaimini Rsi, became situated in transcendental bliss. "Oh brahmana sage Jaimini! The results of following Ekadasi can only be perfectly described by the Supreme Lord, Narayana, because Sri Narayana is the only personality capable of describing them in full. But I will give a very brief description in answer to your question."

"At the beginning of the material creation, the Supreme Lord created the moving and non-moving living entities within this world made of five gross material elements. Simultaneously, for the purpose of punishing the humans beings, He created a personality whose form was the embodiment of sin (Papa Purusha). The different limbs of this personality were constructed of the various sinful activities. His head head was made of the sin of murdering a brahmana, his two eyes were the form of the sin of drinking intoxicants, his mouth was made of the sin of stealing gold, his ears were the form of the sin of having illicit connection with the spiritual master's wife, his nose of the sin of killing one's wife, his arms the form of the sin of killing a cow, his neck made of the sin of stealing accumulated wealth, his chest of the sin of abortion, his lower chest of the sin of having sex with another's wife, his stomach of the sin of killing one's relatives, his navel of the sin of killing those who are dependent on him, his waist of the sin of self appraisal, his thighs of the sin of offending the guru, his genital of the sin of selling one's daughter, his buttocks of the sin of telling confidential matters, his feet of the sin of killing one's father, and his hair the form of lesser, less severe sinful activities. In this way, a horrible personality embodying all the sinful activities and vices was created. His bodily colour is black, and his eyes are yellow. He inflicts extreme misery upon sinful persons."

"The Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, upon seeing this personality of sin, began to think to Himself as follows: 'I am the creator of the miseries and happiness for the living entities. I am their master because I have created this personality of sin, who gives distress to all dishonest, deceitful, and sinful persons. Now I must create someone who will control this personality.' At this time Sri Bhagavan created the personality known as Yamaraj and the different hellish planetary systems. Those living entities who are very sinful will be sent after death to Yamaraj, who will in turn, according to their sins, send them to a hellish region to suffer."

"After these adjustments had been made, the Supreme Lord, who is the giver of distress and happiness to the living entities, went to the house of Yamaraj, with the help of Garuda, the king of birds. When Yamaraj saw that Lord Vishnu had arrived, he immediately washed His feet and made an offering unto Him. He then had Him sit upon a golden throne. The Supreme Lord, Vishnu, became seated on the throne, whereupon He heard very loud crying sounds coming from the southern direction. He became surprised by this and thus enquired from Yamaraj, 'From where is this loud crying coming?'"

"Yamaraj in reply said, 'Oh Deva! The different living entities of the earthly planetary systems have fallen into the hellish regions. They are suffering extremely for their misdeeds. The horrible crying is because of suffering from the inflictions of their past bad karma (actions).'"

"After hearing this the Supreme Lord, Vishnu, went to the hellish region to the south. When the inhabitants saw who had come they began to cry even louder. The heart of the Supreme Lord, Vishnu, became filled with compassion. Lord Vishnu thought to Himself, 'I have created all this progeny, and it is because of Me that they are suffering.'"

Srila Vyasadeva continued: "Oh Jaimini, just listen to what the Supreme Lord did next.

etac canyac ca viprarse
vicintya karunamayah
babhuva sahasa tatra
svayam ekadasi tithih

"After the merciful Supreme Lord thought over what He had previously considered, He suddenly manifested from His own form the deity of the lunar day Ekadasi. Afterwards the different sinful living entities began to follow the vow of Ekadasi and were then elevated quickly to the abode of Vaikuntha. Oh my child Jaimini, therefore the lunar day of Ekadasi is the selfsame form of the Supreme Lord, Vishnu, and the Supersoul within the heart of the living entities. Sri Ekadasi is the utmost pious activity and is situated as the head among all vows."

"Following the ascension of Sri Ekadasi, that personality who is the form of the sinful activity gradually saw the influence she had. He approached Lord Vishnu with doubts in his heart and began offering many prayers, whereupon Lord Vishnu became very pleased and said, ' I have become very pleased by your nice offerings. What boon is it that you want?'

"The Papa Purusha replied, 'I am your created progeny, and it is through me that you wanted distress given to the living entities who are very sinful. But now, by the influence of Sri Ekadasi, I have become all but destroyed. Oh master! After I die all of Your parts and parcels who have accepted material bodies will become liberated and therefore return to the abode of Vaikuntha. If this liberation of all living entities takes place, then who will carry on Your activities? There will be no one to enact the pastimes in the earthly planetary systems! Oh Keshava! If You want these eternal pastimes to carry on, then You please save me from the fear of Ekadasi. No type of pious activity can bind me. But Ekadasi only, being Your own manifested form, can impede me. Out of fear of Sri Ekadasi I have fled and taken shelter of men; animals; insects; hills; trees; moving and non-moving living entities; rivers; oceans; forests; heavenly, earthly, and hellish planetary systems; demigods; and the Gandarvas. I cannot find a place where I can be free from fear of Sri Ekadasi. Oh my Master! I am a product of Your creation, so therefore very mercifully direct me to a place where I can reside fearlessly.'"

Srila Vyasadeva then said to Jaimini, "After saying this, the embodiment of all sinful activities (Papa Purusha) fell down at the feet of the Supreme Lord, Vishnu, who is the destroyer of all miseries and began to cry."

"After this, Lord Vishnu, observing the condition of the Papa Purusha with laughter, began to speak thus: 'Oh Papa Purusha! Rise up! Don't lament any longer. Just listen, and I'll tell you where you can stay on the auspicious lunar day of Ekadasi. On the day of Ekadasi, which is the benefactor of the three worlds, you can take shelter of foodstuff in the form of grains. There is no reason to worry about this any more, because My form as Sri Ekadasi Devi will no longer impede you.' After giving direction to the Papa Purusha, the Supreme Lord, Vishnu, disappeared and the Papa Purusha returned to the performance of his own activities.

"Therefore those persons who are serious about the ultimate benefit for the soul will never eat grains on the Ekadasi tithi. According to the instructions of Lord Vishnu, every kind of sinful activity that can be found in the material world takes its residence in this place of foodstuff (grain) on this day. Whoever follows Ekadasi is freed from all sins and never enters into hellish regions. If one doesn't follow Ekadasi because of illusion, he is still considered the utmost sinner. For every mouthful of grain that is eaten by a resident of the earthly region, one receives the effect of killing millions of brahmanas. It is definitely necessary that one give up eating grains on Ekadasi. I very strongly say again and again, 'On Ekadasi, don't eat grains, don't eat grains, don't eat grains!' Whether one be a ksatriya, vaisya, shudra, or of any family, he should follow the lunar day of Ekadasi. From this the perfection of varna and ashram will be attained. Especially since even if one by trickery follows Ekadasi, all of his sins become destroyed and he very easily attains the supreme goal, the abode of Vaikuntha."