திங்கள், 25 அக்டோபர், 2010

நாட்டேரி ஸ்வாமியின் டெலி-உபந்யாஸம் dtd 25-10-2010


நாட்டேரி ஸ்வாமியின் குரு பரம்பரை டெலி உபந்யாஸம் (இன்று 25-10-2010 காலையில் நிகழ்த்தியது) இங்கு உள்ளது.


ஞாயிறு, 24 அக்டோபர், 2010