புதன், 3 ஆகஸ்ட், 2016

சொல்லாம‌ல் சொன்ன‌ இராமாய‌ண‌ம்

01-08-2016 அன்று நாட்டேரி ஸ்ரீ ராஜ‌கோபாலாசாரியார் ஸ்வாமி நிக‌ழ்த்திய‌ “சொல்லாம‌ல் சொன்ன‌ இராய‌ண‌ம்” 47ஆவ‌து டெலி உப‌ந்யாச‌ம்

http://www.mediafire.com/download/f8nxcgjopbrlzl1/047_SSR_%2801-08-2016%29.mp3

அல்ல‌து

https://1drv.ms/u/s!AhaOONCkz1YkkhM0OQseyeojPk3D