செவ்வாய், 4 பிப்ரவரி, 2014

Saranagati Deepikai tele-upanyasams dtd 26/1 and 02/02/2014

ஸ்வாமி தேசிகனின் “சரணாகதி தீபிகை”யை விவரித்து நாட்டேரி ஸ்ரீ ராஜகோபாலாசார்யார் ஸ்வாமி நிகழ்த்தி வரும் டெலி-உபந்யாஸங்களில், சென்ற 26-01-2014 மற்றும் 02-02-2014 தினங்களில் நிகழ்த்திய உபந்யாஸங்களை நகலிறக்கிக் கேட்டு மகிழ
Tele-upanyasam daed 26-01-2014
Tele-upanyasam dated 02-02-2014