திங்கள், 18 மார்ச், 2013

Saranagati Deepika tele-upanyasam dated 18-03-2013

सत्ता स्थिति प्रयतनप्रमुखैरुपात्तम्

स्वार्थं सदैव भवता स्वयमेव विश्वम् ।

दीप प्रकाश तदिह त्वदवाप्तये त्वां

अव्याजसिद्धमनपायमुपायमाहुः

ஸத்தா ஸ்தி²தி ப்ரயதநப்ரமுகை²ருபாத்தம்

ஸ்வார்த²ம் ஸதை³வ ப⁴வதா ஸ்வயமேவ விஶ்வம் |

தீ³ப ப்ரகாஶ ததி³ஹ த்வத³வாப்தயே த்வாம் 

அவ்யாஜஸித்³த⁴மநபாயமுபாயமாஹு:

is today’s topic for Natteri swaamy’s Saranagati Deepikai” tele-upanyasam

It can be downloaded from

http://www.mediafire.com/?g09et2j6ljmhd77

To directly listen the upanyasam