புதன், 21 ஆகஸ்ட், 2013

Saranagati Deepikai 35th tele upanyasam dated 19-08-13

 

Natteri Rajagopalachariar swamy’s tele upanyasam on “Saranagati Deepikai” delivered on 19-08-2013 is available for download at

http://www.mediafire.com/?7wlwawquz71ojsr

For online listening ,

திருமண்

நாம் தினமும் அணியும் திருமண் எங்கே கிடைக்கிறது அது எப்படித் தயாரிக்கப் படுகிறது? அதை நமக்கு அளிப்பவர்கள் வாழ்க்கை நிலை என்ன?
இதோ இந்தக் குறும்படத்தைப் பாருங்கள்