திங்கள், 27 ஆகஸ்ட், 2012

Guru Paramparai Vaibhavam (27-08-2012)

இந்த வாரம் தனது "குரு பரம்பரை வைபவ" உபந்யாஸத்தில் நாட்டேரி ஸ்வாமி ஸ்ரீமத் தென்பரை ஆண்டவன் சரிதத்தை விவரிக்கிறார்.
To download from Mediafire
http://www.mediafire.com/?ykg5yyf0rh2ez8k

நேரடியாகக் கேட்க