சனி, 5 செப்டம்பர், 2009

9ன் பெருமை சொல்லவும் அரிதே

[ WARNING : இது நான் சொல்லாமலேயே உங்களுக்குத் தெரிந்ததுதான். ஆனாலும் சொல்லி விடுகிறேன். நீங்கள் கீழே படிக்கப் போவது அடியேன் வழக்கம்போல் நான் படித்த புத்தகத்திலிருந்து இங்கே எழுதுவதுதான். ஏதோ அடியேனுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியும்போல என யாராவது நினைத்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இந்த "துக்ளக்"பாணி எச்சரிக்கை! விஷய தானம் செப்டம்பர் மாத "Your Family Friend" இதழ்]

இந்திய இதிஹாஸங்கள், சரித்திரங்களில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கும் , 9, 18 ஆகிய எண்களுக்கும் என்ன பொருத்தமோ தெரியவில்லை.

தேவாஸுர யுத்தங்கள் நடந்த கால அளவு == 18 ஆண்டுகள். (18 =1+8 = 9)

ராம-ராவண யுத்தம் நடந்தது == 18 மாதங்கள் (18= 1+8=9)

மஹாபாரதத்தில் உள்ள பருவங்கள் == 18 (1+8=9)

பகவத்கீதையில் உள்ள அத்தியாயங்கள் == 18 (1+8=9)

பாரதப்போரில் ஈடுபட்ட சேனைகள் == 18 அக்ஷௌஹிணி (1+8=9)

பீஷ்மர் தர்மருக்குச் சொன்ன அரசரின் கடமைகள் == 18 (1+8=9)

மஹாபாரத யுத்தத்தில் ஈடுபட்ட சேனை ஒரு அக்ஷௌஹிணியில்

ரதங்கள் இருபத்தி ஓராயிரத்து எண்ணூற்றி எழுபது. 21870 == கூட்டுத் தொகை 21870 = 18=9

யானைகள் இருபத்தி ஓராயிரத்து எண்ணூற்றி எழுபது 21870 = 18 =9

காலாட்கள் ஒரு லக்ஷத்தி ஒம்பதாயிரத்துமுன்னூற்றி ஐம்பது =109350= 18=9

குதிரைகள் அறுபத்திஐயாயிரத்துஅறுநூற்றுப்பத்து = 65610 = 18 = 9

அரசரின் சின்னங்கள் 18 = 9

அரசன் வழங்கும் தண்டனை வகைகள் 18 = 9

காளை வடிவில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரைக் கொல்ல வந்த அரிஷ்டன் என்ற அரக்கனைக் காலால் எட்டி உதைத்து காளை போய் விழுந்த தூரம் 18 அடி = 9

ஜராசந்தன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் சண்டையிட்டுத் தோற்றது 18 தடவைகள் = 18 = 9

க்ருத யுகத்தின் ஆண்டுகள் 17,28,000 கூட்டுத்தொகை 18 = 9

த்ரேதா யுகத்தின் ஆண்டுகள் 12,96,000 கூட்டினால் 18 = 9

த்வாபர யுகத்தின் ஆண்டுகள் 8,64,000 கூட்டினால் 18 = 9

கலியுகத்தின் ஆண்டுகள் 4,32,000 கூட்டினால் 18 = 9

ஒரு கல்பத்தின் மொத்த ஆண்டுகள் 6048,00,00,000 கூட்டினால் 18 = 9

பாரதப் போர் முடிந்து த்ருதராஷ்ட்ர மன்னன் வாழ்ந்த ஆண்டுகள் 18 = 9

நான்கு யுகங்களின் மொத்த ஆண்டுகள் 43,20,000 கூட்டுத் தொகை 18 = 9

ஒரு மன்வந்திரத்தின் மொத்த ஆண்டுகள் 432,00,00,000 கூட்டுத்தொகை = 18 =9

மனித உடலுக்கு வாசல் = 9

நல்ல அரசனின் குணங்கள் 36 = 3+6 = 9

பாரத யுத்தம் முடிந்தவுடன் பாண்டவர்கள், ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் உதவியால்தான் தன் 100 பிள்ளைகளையும் கொன்று வெற்றி பெற்றார்கள் என்று கோபம் கொண்ட காந்தாரி ஸ்ரீகிருஷ்ணரும் அவரது உறவினர்களும் "இன்று முதல் 36வது ஆண்டில் கொல்லப்படுவார்கள்" என்று சபித்தாள். 36ன் கூட்டுத் தொகை 3+6 = 9

யுதிஷ்டிரர் பாரதப்போர் முடிந்து நல்லாட்சி செய்த ஆண்டுகள் 36 = 3+6 = 9

தமிழ்ச்சங்க நூல்கள் பதிணெண்கீழ்க்கணக்கு, பதிணெண்மேல்கணக்கு, கலம்பகத்தின் உறுப்புகள் 18 = 9

சித்தர்கள் மொத்தம் 18 பேர் = 1+8 = 9

சபரிமலை ஐயப்பன் கொயில் படிகள் 18 = 9

காவிரி நதி பெருக்கெடுக்கும் நாள் ஆடி 18 = 1+8 = 9

தமிழக விவசாயிகள் விதை விடும் சுபநாள் ஆடி 9

கஜனி முகமது இந்தியாவின்மீது படையெடுத்தது 18 முறை = 1+8 =9

வெள்ளி, 4 செப்டம்பர், 2009

Two useful utilities

We are daily using MS Word/Excel/Powerpoint applications for different uses. But whenever you require to read two or more word documents at a time, hitherto we have to minimise one, open the other, then minimise the second to open the first and so on making us irritated very much if the process is a long one. Comparing two or three Excel documents at a time is still laborious. But these are all yesterday's story.

Here comes Officetab for our help. We all do know what is a tabbed browsing. Eversince Opera browser introduced it FireFox followed it and now almost all browsers IE 7 or 8, Google Chrome etc offer tabbed browsing and needless it is to say how conveniently we browse the surf with this facility. Officetab provides tabs for our MS Word/Excel and Powerpoint applications. You can open any number of tabs and view simultaneously several word documents at a time, cut a para from one and paste it in the other and when you open two word documents you can even have a split view which is very useful when you compare two documents. (This was very helpful for me when I converted the "Saranagathi maalai" in unicode font to Shreelipi font for purposes of releasing the book during HH Mysore Andavan Sathamana Thirunakshathra uthsavam) Officetab can be downloaded from this link

Another useful utility is Commands in Demand by which you can use 70 windows commands in a single click. Read the description from the site.


• A collection of commands that may be needed instantly for a purpose.

• Commands in Demand provides non-technical users with easy access to more than 70 Windows commands and features that can be hard to find or time consuming to get to. The program includes shortcuts to terminate non-responsive applications, restart Windows Explorer, view/clear the clipboard, open a command prompt in a selected folder, access system folders, view TCP/IP configuration settings, etc.

• It has a selections menu (sections) according to were its commands are related. If a command is related with more than one section and in order to be less confused, you may find the same command buttons more than one times.

Here are some of the commands that are available in your demand:
» Applications' Shortcuts creator to minimize
apps in the SysTray
» Clipboard real-time Editing
» Color Sample Picker
» Command Prompt starter in any
folder of the System
» Desktop Icons Refreshing
» Desktop Shortcuts Copy to a desirable folder
» Device Manager with Hidden Devices
» Hide / Show Desktop Icons
» Icons Extraction from files
» Images Convertion of known formats
» Internet Searching with Two Engines
simultaneously
» List Alphabetizer Application
» Memory and CPU Info
» Memory Instantly Cleaning
» Non-Responding Applications Killing
» Running Processes Killing
» Safely Removal of USB Drives
» Screenshots of whatever is visible
» System Drives Quick Cleaning
» System instant General Refresh
» System's Clock Hiding
» System's Volume Mute
» Taskbar Hiding
» Transparency Level to the Active window
» Transparency Level to the Taskbar
» URL Shortcuts creation
» User's and Common System Folders browsing
» Windows commonly used and hidden
applications starter
» WinLogoKey shortcuts simulator

... and much more


This 3.8 Mb file Commands in Demand can be downloaded and installed from here.