புதன், 4 ஏப்ரல், 2012

Guru Paramparai Vaibhavam on 02-4-2012

ஸ்ரீமத் பெரியாண்டவன் வைபவத்தை இன்றைய உபந்யாஸத்தில் ஸ்ரீ நாட்டேரி ஸ்வாமி விவரிப்பதை நகலிறக்கிக் கேட்டு மகிழ

http://www.mediafire.com/?v5g9h1du3uarzbt 

To enjoy the tele upanyasam on line