வெள்ளி, 7 மார்ச், 2014

Saranagati Deepikai (03-03-2014) tele-upanyasam

ब्रह्माण्ड लक्ष शत कोटि गणाननन्तान्

एक क्षणे विपरिवर्त्य विलज्जमानाम्|

मत्पाप राशि मथने मधु दर्प हन्त्रीं

शक्तिं नियुङ्क्ष्व शरणागतवत्सल त्वम्||

ப்³ரஹ்மாண்ட³ லக்ஷ ஶத கோடி க³ணாநநந்தாந்

ஏக க்ஷணே விபரிவர்த்ய விலஜ்ஜமாநாம்|

மத்பாப ராஶி மத²நே மது⁴ த³ர்ப்ப ஹந்த்ரீம்

ஶக்திம் நியுங்க்ஷ்வ ஶரணாக³தவத்ஸல த்வம்||

என்ற 48வது “சரணாகதி தீபிகை” ச்லோகம் 03-03-2014 அன்று ஸ்ரீ நாட்டேரி ஸ்வாமியின் “சரணாகதி தீபிகை” டெலி உபந்யாஸத்தின் விஷயம்.

வழக்கமாக உபந்யாஸம் ஆரம்பிக்கும் முன்னர் ஏதாவது ச்லோகங்கள் ஒலித்துக்கொண்டிருக்கும். அவ்வகையில் இந்த வாரம் உபந்யாஸம் ஆரம்பிக்கும் முன்னர் ஒலித்த ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் திருவாக்கில் ஒலித்த அபீதிஸ்தவம் ச்லோகத்தை இந்த வார உபந்யாஸத்தோடு இணைத்து அநுபவிப்பதை ரசிக்கலாம்.

ஸ்ரீமத் திருக்குடந்தை ஆண்டவன் இந்த ச்லோகத்தை அடிக்கடி உதாஹரித்தாகுமாம்.

 

வழக்கம்போல மீடியாபையர் லிங்க்கிலிருந்து டவுன்லோட் செய்து கொள்ள

http://www.mediafire.com/listen/wyblrbrss775b7l/62_Saranagati_Deepikai_(03-03-2014).mp3