ஞாயிறு, 24 ஆகஸ்ட், 2008

அருளப்பாடு

தென்பிறை ஆண்டவன் திருநக்ஷத்திரத்தன்று சாற்றுமுறையில் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஸ்ரீரங்கராமாநுஜ மஹா தேசிகன் அருளப்பாடு வீடியோ க்ளிப்.