திங்கள், 20 அக்டோபர், 2014

மடல் டெலி உபந்யாஸங்கள்

சென்ற வாரத்தைப் போலவே இந்த வாரமும் நாட்டேரி ஸ்வாமியின் இரண்டு வார டெலி உபந்யாஸங்கள் இங்கே!  தொடர்ந்து ரசித்துவரும் அன்பர்கள் வழக்கம்போல் அடியேனைப் பொறுத்துக் கொள்ள வேணும்.

13-10-2014 அன்று நடந்த 21வது சிறிய திருமடல் உபந்யாஸம்

http://www.mediafire.com/listen/xcbo4ihn418as52/021_Madal_(13-10-2014).mp3 

20-10-2014 அன்று நடந்த 22வது சிறிய திருமடல் உபந்யாஸம்

http://www.mediafire.com/listen/9878qyqnlyyqsqa/022_Madal_(20-10-2014).mp3