செவ்வாய், 28 மே, 2013

Saranagati Deepikai Tele-upanyasam (27-05-2013)

Natteri swamy’s Saranagati Deepikai tele-upanyasam on
slokam 16

भक्तिः प्रपत्तिरथवा भगवन् तदुक्तिः

तन्निष्ठ संश्रय इतीव विकल्प्यमानम्।

यं कंचिदेवमुपपादयता त्वयैव

त्रातास्तरन्त्यवसरे भविनो भवाब्धिम्

ப⁴க்தி: ப்ரபத்திரத²வா ப⁴க³வந் தது³க்தி:
தந்நிஷ்ட² ஸம்ஶ்ரய இதீவ விகல்ப்யமாநம்|
யம் கஞ்சிதே³வமுபபாத³யதா த்வயைவ
த்ராதாஸ்தரந்த்யவஸரே ப⁴விநோ ப⁴வாப்³தி⁴ம்

delivered on 27-05-2013 can be downloaded from

http://www.mediafire.com/?1xl4dxf028uvvld

It may be listened to on-line here