செவ்வாய், 24 ஜூன், 2014

Madal tele-upanyasam dated 23-06-2014

 

Ashampoo_Snap_2014.06.23_12h44m46s_001_ 

ஸ்ரீ நாட்டேரி ஸ்வாமி 23-06-2014 அன்று நிகழ்த்திய “சிறிய திருமடல்” டெலி உபந்யாஸத்தினைத் தரவிறக்கிக் கேட்டு மகிழ

http://www.mediafire.com/listen/0eg335k6i00zzr0/005_Madal_(23-06-2014).mp3