வெள்ளி, 15 நவம்பர், 2013

Saranagati Deepikai Tele-upanyasam 11-11-2013

ஸ்வாமி தேசிகன் அருளிய “சரணாகதி தீபிகை” குறித்து நாட்டேரி ஸ்ரீ ராஜகோபாலாசாரியார் ஸ்வாமி நிகழ்த்தி வரும் டெலி-உபந்யாஸத்தின் 46வது உபந்யாஸம் --- சரணாகதியின் 30வது ச்லோகத்தின் விரிவுரை--- கேட்டு மகிழ

http://www.mediafire.com/?2julq9xjjxb2e2o