புதன், 9 மார்ச், 2016

சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்

வெளியூர்ப் பயணத்தால் போன வாரம் நடந்த உபந்யாஸத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை.

29-02-2016ல் நடந்த  “சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்” 27ஆவது உபந்யாஸம் இங்கு இருக்கிறது.

http://1drv.ms/1LRqWNt

அல்லது

http://www.mediafire.com/download/a9rqazxz0avpsa5/021_SSR_%2811-01-2016%29.mp3

08-03-2016ல் நடந்த 28ஆவது உபந்யாஸம் கேட்டு மகிழ

http://www.mediafire.com/download/7ad4cc29g7kau24/028_SSR_%2808-03-2016%29.mp3

அல்லது

http://1drv.ms/1QDPgS3