செவ்வாய், 6 ஜனவரி, 2015

Madal tele upanyasam dated 05-01-2014க்ருஷ்ணானுபவம் தொடரும் 33வது மடல் டெலி உபந்யாஸம்.
05-01-2014ல் ஸ்ரீ நாட்டேரி ஸ்வாமி நிகழ்த்தியது.
கேட்டு அனுபவிக்க

http://www.mediafire.com/listen/iv27fgkh33igpni/033_mada_(05-01-2015).mp3