வெள்ளி, 18 ஏப்ரல், 2014

Saranagati Deepikai tele-upanyasam dated 14-4-14

रक्ष्यस्त्वया तव भरोऽस्म्यहमित्यपूर्वान्
वर्णानिमानह्रुदयानपि वाचयित्वा|
मद्दोष निर्जित गुणो महिषी समक्षं
  मा भूस्तदन्य इव मोघ परिश्रमस्त्वम् ||

ரக்ஷ்யஸ்த்வயா தவ பரோsஸ்ம்யஹமித்யபூர்வாந்
வர்ணாநிமாநஹ்ருதயாநபி வாசயித்வா|
மத்தோஷ நிர்ஜித குணோ மஹிஷீ ஸமக்ஷம்
  மா பூஸ்ததந்ய இவ மோக பரிஶ்ரமஸ்த்வம் ||

என்ற ‘'”சரணாகதி தீபிகை”யின் 54வது ச்லோகம் நாட்டேரி ஸ்வாமியின் இந்த ஜய வருடத் துவக்கத்தில் 14-4-2014 அன்று நடந்த 68வது டெலி உபந்யாஸத்தின் விஷயமாக அமைந்துள்ளது.  வழக்கம்போல் நகலிறக்கிக் கேட்டு மகிழ
http://www.mediafire.com/listen/fn746xcmnvlg7t8/68_Saranagati_Deepikai_(13-04-2014).mp3