திங்கள், 30 ஜூலை, 2012

Guru Paramparai Vaibhavam (30-7-2012)

Please enjoy Srimad Therazhundur Andavan’s anubhavam of Sri Paduka sahasram in today’s tele upanyasam on Guru paramparai vaibhavam by Natteri swamy.
Here is the MediaFire link
Here is the  podcast