திங்கள், 27 அக்டோபர், 2014

மடல் உபந்யாஸம் (26-10-2014)

26-10-2014 அன்று நாட்டேரி ஸ்வாமி நிகழ்த்திய “மடல்” டெலி உபந்யாஸம் கேட்டு மகிழ (இது ஒரு நரஸிம்மானுபவம்)

http://www.mediafire.com/listen/a13f0cxcpye8m1w/023_Madal_(26-10-2014).mp3