வெள்ளி, 25 ஏப்ரல், 2008

திருப்புல்லாணி பெருமாள் திருமஞ்சனம்

திருப்புல்லாணியில் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆச்ரமத்தில் பங்குனி உத்ஸவத்தில் பெருமாள் திருமஞ்சனம் கண்டருளியதின் நிறைவுப் பகுதி இது. இதன் முற்பகுதி ஏற்கனவே இங்கு உள்ளது.


Video: Thiruppullani thirumanjanam Pt2

புதன், 23 ஏப்ரல், 2008

திருப்புல்லாணி பெருமாள் திருமஞ்சனம்

திருப்புல்லாணியில் பங்குனி 4ம்நாள் ஆண்டவன் ஆச்ரமத்தில் பெருமாள் எழுந்தருளி விசேஷ திருமஞ்சனம் கண்டருளினார். அதன் ஒரு பகுதி இங்கு வீடியோவாக