திங்கள், 17 பிப்ரவரி, 2014

சரணாகதி தீபிகை (17-02-2014)

त्राणं भवेति सकृदुक्ति समुद्यतानां
तैस्तैरसह्य वृजिनैरुदरम् भरिस्ते|
सत्यापिता शतमखात्मज शङ्करादौ
नाथ क्षामा न खलु जन्तुषु मद्विवर्जम् ||

 

த்ராணம் பவேதி ஸக்ருதுக்தி ஸமுத்யதாநாம்

தைஸ்தைரஸஹ்ய வ்ருஜிநைருதரம் பரிஸ்தே |

ஸத்யாபிதா ஶதமகாத்மஜ ஶங்கராதௌ

நாத க்ஷமா ந கலு ஜந்துஷு மத்விவர்ஜம்

என்ற ஸ்வாமி தேசிகனது “சரணாகதி தீபிகை” ச்லோகத்தை நாட்டேரி ஸ்ரீ ராஜகோபாலாசாரியார் ஸ்வாமி விவரிப்பதை நகலிறக்கிக் கேட்டு மகிழ

https://www.mediafire.com/?c44ulhq24n98s86