ஞாயிறு, 28 ஆகஸ்ட், 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரதம் வினா விடை 20

ஶ்ரீ மஹா பாரதம் வினா விடை

ஆரண்ய பர்வம்

வினா 115 முதல் 125 வரை

வினா 115.- இங்கு ஸுகமாய்‌ வஸிக்குங்கால்‌ இவர்களுக்கு என்ன ஆபத்து வந்தது?

விடை... பாண்டவர்கள்‌ ரிஷிகளது காவலில்‌ திரெளபதியை வைத்துவிட்டு வேட்டையாடி பிராம்மணர்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களைத்‌ தினம்‌ கொண்டுவரப்‌ போவது வழக்கம்‌. அப்படிப்‌ போயிருக்கும்‌ ஒரு நாளில்‌ அங்கு பாண்டவர்களது தங்கை துச்சலையின்‌ புருஷனாகிய ஜயத்‌ரதன்‌ என்ற ஸிந்துதேசாதிபதி வர, தனியே யிருக்கும்‌ திரெளபதியைக்‌ கண்டு அவன்‌ மோஹித்தான்‌. தன்னாலியன்ற மட்டும்‌ திரெளபதியைத்‌ தன்பெண்சாதியாகும்படி கேட்டுக்கொண்ட போதிலும்‌, அவள்‌ இசையாதது கண்டு, அவளை ஜயத்ரதன்‌ பலவந்தமாய்‌ தனது இரதத்தில்‌ ஏற்றிவைத்துக்கொண்டு தன்‌ இராஜ்யத்தை நோக்கிச்‌ சென்றான்‌. இவனைத்‌ தடுக்க முடியாமல்‌ தெளம்யர்‌ முதலிய பிராம்மணர்கள்‌ தத்தளித்தார்கள்‌.

வினா 116.- திரெளபதியை யார்‌ எவ்வாறு மீட்டுக்கொண்டு வந்தது? ஜயத்ரதன்‌ கதி என்னமாயிற்று?

விடை... பாண்டவர்கள்‌ வந்ததும்‌ தெளம்யர்‌ முதலியவர்கள்‌ நடந்த ஸங்கதியைச்‌ சொல்ல, அவர்கள்‌ உடனே ஜயத்ரதன்‌ போனவழியை நோக்கிப்போனார்கள்‌. அங்கு ஜயத்ரதன்‌ திளெபதியைக்‌ கொண்டுபோவதைக்‌ கண்டு, அவனைத்தோற்கடிக்க, அவன்‌ ஓடத்தலைப்பட்டான்‌. உடனே அவனைப்‌ பீமன்‌ சென்று பிடித்துவந்து மூர்ச்சை போகும்படி அடித்து, ஐந்து குடுமிவைத்துப்‌ பாண்டவர்களது அடிமை யென்று அவனைச்‌ சொல்லும்படி செய்து, தர்மபுத்திரரது காலில்‌ விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கும்படி செய்தான்‌. தர்மபுத்திரர்‌ சுத்த மனதோடு அவனை உடனே விடுவித்து "இம்மாதிரி காரியம்‌ இனிமேல்‌ செய்யாதே” என்று புத்திமதிகூறி அனுப்பிவிட்டார்‌

வினா 117.- அவமானப்பட்ட ஜயத்ரதன்‌ என்ன செய்தான்‌?

விடை.- விடுபட்டதும்‌ இவன்‌ கங்கோத்தரை சென்று பரமசிவனைக்குறித்துத்‌ தபஸுசெய்தான்‌. அவர்‌ பிரத்யக்ஷமாகி "என்னவரம்‌ வேண்டும்‌" என்று கேட்க, இவன்‌ "எனக்குப்‌ பாண்டவர்களை ஜயிக்கும்‌ சக்தி வேண்டும்‌" என, பரமசிவன்‌ அந்தச்சக்தி ஒருவருக்கும்‌ வராது என்றும்‌, அவர்கள்‌ பரம்பொருளாகி லோகபாலனார்த்தம்‌ அநேக திவ்ய அவதாரங்கள்‌ செய்தருளிய கிருஷ்ணபகவானது அருள்‌ பெற்றவர்கள்‌ என்றும்‌ எடுத்துக்காட்டி, "உனக்கு அவர்களை ஒருநாள்‌ தடுக்கும்‌ சக்தி வரட்டும்‌” என்று அனுக்கிரஹித்துப்‌ போனார்‌. இதைப்‌ பெற்றுக்‌ கொண்டு இக்கொடியவன்‌ தனது இராஜ்யத்தை அடைந்தான்‌.

வினா 118.- திரெளபதிக்கு வந்த ஆபத்தால்‌ துக்கமடைந்திருந்த பாண்டவர்களை யார்‌ எவ்வாறு தேற்றினார்‌.

விடை.- அப்பொழுது தர்மபுத்திரரைப்‌ பார்க்க மார்க்கண்டேயமஹாமுனி வர, அவரிடம்‌ தமக்குவந்த ஆபத்தை எடுத்துரைத்து வெகுவாகத்‌ தர்மபுத்திரர்‌ துக்கித்தார்‌. அவர்‌ இராமர்‌ ஸீதையை இழந்து, பட்டபாடுகள்‌ அடங்கிய இராமாயணக்‌ கதையைச்‌ சுருக்கி சொல்லி, தர்மபுத்திரரது துக்கத்தை மாற்றினார்‌.

வினா 119.- இராமாயண கதையின்‌ சுருக்க மென்ன?

விடை.- ஸூர்யவம்சத்தரசராகிய தசரதர்செய்த புத்திரகாமேஷ்டிமூலமாய்‌ பரம்பொருள்‌ இராம, பரத, லக்ஷ்மண, சத்ருக்கினராய்‌ அவதரித்ததும்‌, இராம லக்ஷ்மணர்கள்‌ விசுவாமித்திரர்‌ பின்சென்று வில்வித்தை கற்று, தாடகை முதலிய இராக்ஷஸ குலத்தவரைக்கொன்றதும்‌, இராமர்‌ சிவதனுஸை ஒடித்து ஸீதையைக்‌ கல்யாணம்‌ செய்து கொண்டதும்‌, பிதிர்வாக்கிய பரிபாலனத்திற்காக அவர்‌ ஆரண்யம்‌ சென்றதும்‌, ஸஹோதர வாஞ்சையோடுவந்த பரதனுக்கு அவர்‌ தமது பாதுகைகளைக்‌ கொடுத்ததும்‌, பின்பு பஞ்சவடியில்‌ இருக்குங்கால்‌ அவர்‌ மாயமாய்‌ வந்த மானைப்பிடிக்கப்‌ போய் ஸீதையை இழந்து பரிதபித்ததும்‌, குற்றுயிராய்‌ இருந்த ஜடாயுவிடமிருந்து அவர்‌ ஸீதைபோன வழியை அறிந்து ஸுக்ரீவனோடு ஸ்நேகம்‌ செய்து வாலியை மறைந்து பாணம்‌ விட்டுக்‌ கொன்றதும்‌, பின்பு ஹனுமார்‌ விஸ்தாரமான ஸமுத்திரத்தைத்‌ தாண்டி ஸீதை இராவணனது அசோகவனத்தில்‌ கஷ்டப்படுவதை அறிந்துவந்து ஸ்ரீராமரிடம்‌ சொன்னதும்‌, வானர ஸேனையோடு இராமர் ஸேதுக்கரை வந்ததும்‌, இராவணன்‌ தம்பியாகிய விபீஷணர்‌ என்கிற பகவத்‌ பக்தர்‌ இராமரைச்‌ சரணமடைந்ததும்‌, நளன்‌ என்ற வானரம்‌ இராமரது ஏற்பாட்டின்பேரில்‌ ஸேதுபந்தம்‌ செய்ய வானரர்கள்‌ இலங்கை சேர்ந்ததும்‌, அங்கதன்‌ இராவணனிடம்‌ தூது சென்றதும்‌, இராவண ஸேனையோடு வானரஸேனைகள்‌ விசித்திரயுத்தம்‌ செய்ததும்‌, லக்ஷ்மணர்‌ இந்திரஜித்தையும்‌, இராமர்‌ இராவணனையும்‌ கொன்ற விசித்திரமும்‌, ஸீதை தனது பரிசுத்த நிலையைப்‌ பலர்‌ அறிய அக்கினிப்‌ பிரவேசம்‌ செய்ததும்‌, யுத்தத்திலிறந்த வானரர்கள்‌ பிழைத்தெழுந்ததும்‌, விபீஷணருக்கு இலங்கையைக்‌ கொடுத்ததும்‌, இராமர்‌ அயோத்திக்குத்‌ திரும்பிவந்து பட்டாபிஷேகம்‌ செய்து கொண்டதுமே இராமாயண கதையின்‌ சுருக்கம்‌. (இக்கதையின்‌ விஸ்தாரத்தை இராமாயண வினா விடையில்‌ காண்க.)

வினா 120.- இந்த இராமாயணத்தைச்‌ சொல்லிய பின்னர்‌ மார்க்கண்டேயர்‌ எந்த விஷயத்தைக்‌ குறித்து என்ன சொன்னார்‌?

விடை... திரெளபதியைப்‌ போன்ற கஷ்டகாலங்களிலும்‌ தப்பிவந்து மேன்மை யடைந்த பதிவிருதைகள்‌ யாரையாவது கேட்டதுண்டா என்று கேட்ட யுதிஷ்டிரருக்கு மார்க்கண்டேயர்‌, ஸாவித்திரி தனது கணவனான ஸத்யவானை யமனிடம்‌ இருந்து மீட்டுவந்து எவ்வாறு மேன்மை யடைந்தாள்‌ என்ற விஷயத்தை விஸ்தாரமாய்ச்‌ சொன்னார்‌.

வினா 121.- இந்த ஸாவித்திரி யார்‌? இவள்‌ கல்யாண விஷயத்தில்‌ என்ன தடை ஏற்பட்டது? அப்பொழுது இவள்‌ என்ன செய்தாள்‌?

விடை... மத்திர ஸேனாதிபதியாகிய அசுவபதி என்பவருக்கு இவள்‌ ஸரஸ்வதியின்‌ அனுக்கிரகத்தால்‌ பிறந்த பெண்‌. இவளுக்குப்‌ பருவம்‌ வந்து தகுந்த நாயகன்‌ அகப்படாததுகண்டு, அவளைச்சில பரிவாரங்களோடு நாயகனைத்‌ தேடிவரும்படி அரசன்‌ அனுப்பினான்‌. இவள்‌ போய்த்‌ திரும்பி வந்ததும்‌, அரசன்‌ ஸபைக்கு நாரதர்‌ வந்து ஸாவித்திரிக்குத்‌ தக்க நாயகன்‌ யார்‌ என்று விசாரித்தார்‌. அப்பொழுது லாவித்திரி, தான்‌ காட்டில்‌ இராஜ்யமுமிழந்து, கண்களுமிழந்து கஷ்டப்படும்‌ துயமத்ஸேனர்‌ என்ற ஒர்‌ அரசனிருக்கிறார்‌ என்றும்‌, அவரது புத்திரராகிய ஸத்யவானே தனக்குத்‌ தகுந்த நாயகன்‌ என்றும்‌ மறுமொழி கூறினாள்‌. நாரதர்‌ "ஸத்யவானுக்குக்‌ காலம்‌ சீக்கிரத்தில்‌ முடியப்போகிறது, ஆகையால்‌ வேறு நாயகனைத்‌ தேடிக்கொள்‌" என்று எவ்வளவோ சொல்லிப்பார்த்தும்‌ ஸாவித்ரி மனம்‌ மாறவில்லை. இதைக்கண்டு நாரதர்‌ ஸாவித்ரியின்‌ மன உறுதியை மெச்சிக்‌ கொண்டு விவாஹத்திற்கு உத்தரவு கொடுத்து மறைந்தார்‌. உடனே கூடிய சீக்கிரத்தில்‌ விவாஹமும்‌ நடந்தேறியது.

வினா 122.- ஸத்யவானுக்கு முடிவுகாலம்‌ எவ்வாறு வந்தது? ஸாவித்ரி இதற்கு என்ன ஏற்பாடுகள்‌ செய்துகொண்டிருந்தாள்‌?

விடை. கல்யாணம்‌ முடிந்ததும்‌ ஸாவித்ரியும்‌ ஸத்யவானும்‌ கொஞ்சகாலம்‌ ஸுகித்து வருகையில்‌ ஸத்யவானது முடிவுநாள்‌ வந்து விட்டது. அதற்கு முன்‌ நான்கு நாள்‌ முதல்கொண்டே, ஸாவித்திரிபட்டினி இருந்து மஹாசுத்தியாய்‌ இருந்தாள்‌. அந்த முடிவு நாள்‌ இரவு தனது விரதத்தை முடிப்பதாக இவள்‌ எல்லாரிடத்தும்‌ சொல்லியிருந்தாள்‌. அன்று மாலை ஸத்யவான்‌ வழக்கம்போலவே கைக்‌ கோடரியை எடுத்துக்கொண்டு ஸமித்து வெட்டக் காட்டிற்குப்‌ புறப்பட்டான்‌. ஸாவித்திரியும்‌ தனது புருஷன்‌ மாமனார்‌ மாமியார்‌ முதலியவர்களிடம்‌ விடை பெற்று, ஸத்யவானோடு அன்று காட்டிற்குப்‌ போனாள்‌. காட்டிற்சென்று வெகுநாழிகை வெலைசெய்த பின்னர்‌ ஸத்யவானுக்கு ஒரு மாதிரியான தலைவலி வர, அவன்‌ வந்து ஸாவித்ரியின்‌ மடியில்‌ தலைவைத்துப்‌ படுத்துக்‌ கொண்டான்‌. கொஞ்ச நாழிகைக்கெல்லாம்‌ ஒரு கறுத்த மேனியையும்‌, சிவந்த கண்ணையும்‌, கையில்‌ பாசக்கயிற்றையும்‌ உடையவனாக ஒரு புருஷன்‌ ஸாவித்ரி கண்ணில்பட, அவள்‌ எழுந்து அவனுக்கு வந்தனம்‌ செய்து நின்றாள்‌. வந்தவன்‌, தான்‌ யமன்‌ என்று சொல்லி ஸத்யவானது உயிரைக்‌ கவர்ந்து கொண்டு ஸாவித்ரிக்குத்‌ தேறுதல்‌ சொல்லித்‌ திரும்பிப்போகச்‌ சொல்லிவிட்டு தான்‌ யமபட்டணம்‌ நோக்கிப்‌ புறப்பட்டான்‌.

வினா 123.- இவ்வாறு தனது கணவனது உயிரைக்‌ கவர்ந்துசென்ற யமன்‌ செல்ல ஸாவித்ரி என்ன செய்தாள்‌? இவள்‌ பிரயத்தனம்‌ எவ்வாறு முடிவு பெற்றது?

விடை.- ஸாவித்திரி யமனை விடாது தொடர்ந்து செல்ல, அவளது பாதிவிருத்தியத்திற்கு மகிழ்ந்து, கணவனது உயிரைத்‌ தவிரவேறு எதையும்‌ கேட்டுக்கொள்ள யமன்‌ அனுமதி கொடுத்தான்‌. உடனே அவள்‌ வரிசையாய்‌ தன்‌ மாமனார்‌ குருட்டுத்தனம்‌ நீங்கி இராஜ்யம்‌ பெறவேண்டும்‌ என்பதுபோன்ற ஸாதாரணமான வரங்களை முதலில்‌ கேட்டாள்‌. யமன்‌ இவைகளைக்‌ கொடுத்த போதிலும்‌, ஸாவித்ரி அவனைப்‌ பின்னும்‌ தொடர்ந்து சென்று தனது பிதாவுக்கு அனேகம்‌ பிள்ளை உண்டாக வேண்டுமென்று கேட்டாள்‌. தனக்குத்‌ தன்‌ கணவன்‌ அருகிலிருக்கிறவரை கஷ்டம்‌ தோன்றாது என்று சொல்லிக்கொண்டே யமனை விடாது பின்‌ தொடர்ந்து, அவனைத்‌ துதித்து, அரிய சாஸ்திர விஷயங்களை எடுத்துச்சொல்லி கடைசியில்‌ தனக்கு அனேகம்‌ பிள்ளைகள்‌ உண்டாக வேண்டுமென்றும்‌ ஸாவித்ரி கேட்க, யமன்‌ தான்‌ கொடுக்கும்‌ வரத்தின்‌ ஸ்வரூபத்தை அறியாது கொடுத்துவிட்டான்‌. பின்பு ஸாவித்ரி ஸத்யவானது உயிரை யாஜித்து, அதை யுக்தி பூர்வகமாய்த் தர்க்கித்து யமனிடம்‌ இருந்து பெற்றுக்‌ கொண்டு ஸத்யவான்‌ தேகம்‌ இருக்கும்‌ இடம்வரவே, அவன்‌ உயிர்த்து எழுந்தான்‌. ஸத்யவானைக்‌ கூட்டிக்கொண்டு வெகு மெதுவாய்‌ ஸாவித்ரி தன்‌ ஆசிரமம்‌ வந்து சேர்ந்தாள்‌.

வினா 124.- ஆசிரமம்‌ வந்ததும்‌ அவள்‌ அங்கு என்ன வினோதத்தைக்‌ கண்டாள்‌? எல்லாரும்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை.- இவள்‌ வந்ததும்‌ மாமனாருக்குக்‌ கண்‌ தெரிவதைக்‌ கண்டாள்‌. அங்குள்ள ரிஷிகள்‌ இந்த விசித்திரங்களுக்கு என்ன காரணம்‌ என்று ஸாவித்ரியைக்‌ கேட்க அவள்‌ நடந்த விஷயங்கள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ சொன்னாள்‌. இந்த ஸ்திரீ தனது நாயகன்‌, மாமனார்‌, தகப்பனார்‌ ஆகிய இவர்களுக்கு ஏக காலத்தில்‌ செய்த உபகாரத்தைக்கண்டு ஸகல ரிஷிகளும்‌ அவளை வியந்து பேசினர்‌.

வினா 125.- இவ்விரு கதையையும்‌ சொல்லி முடித்த பின்பு மார்க்கண்டேயர் எவ்வாறு பாண்டவர்களைத்‌ தேற்றினார்‌?

விடை... இராமருக்கு ஆபத்து வந்து அது எவ்வாறு மங்களமாய்‌ முடிவுபெற்றதோ, அதுபோலப்‌ பாண்டவர்களுக்கு வந்த ஆபத்து அவர்களுக்கு நன்மையாகவே முடியும்‌ என்றும்‌, திரெளபதியைப்‌ போன்ற பதிவிரதா சிரோமணிகளது மேன்மை (ஸீதையின்‌ மேன்மைபோல்‌) எந்நாளும்‌ மாறாதிருக்கும்‌ என்றும்‌, அவர்கள்‌ தமது நாயகன்‌ முதலிய தம்மைச்‌ சேர்ந்தவர்களுக்கு ஸாவித்ரியைப்‌ போல்‌ நன்மை புரிவார்கள்‌ என்றும்‌ சொல்லிப்‌ பாண்டவர்களை மார்க்கண்டேயர்‌ தேற்றினார்‌.

சனி, 27 ஆகஸ்ட், 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரதம் வினா விடை 19

ஶ்ரீ மஹா பாரதம் வினா விடை

முதல் பாகம்

ஆரண்ய பர்வம்

வினா 102 முதல் வினா 114 வரை

வினா 102.- இந்த திவ்ய கதையைச்‌ சொன்னதும்‌ மார்க்கண்டேயர்‌ மற்றெந்த திவ்ய கதையைச்‌ சொன்னார்‌?

விடை... ஸ்கந்தர்‌ எவ்வாறு பரமசிவனிடம்‌ உண்டாகி அக்கினியில்‌ ஸம்பந்தப்பட்டு கங்கையில்‌ முளைத்திருந்த சரவணத்தில்‌ கிருத்திகா நக்ஷத்திரங்களால்‌ வளர்ந்தார்‌ என்றும்‌, அவர்‌ எவ்வாறு தேவஸேனாதிப் பட்டம்‌ பெற்று சூரபத்மா முதலிய அஸுசிரேஷ்டர்களை ஸம்ஹரித்தார்‌ என்றும்‌, பின்பு அவருக்கு எவ்வாறு விவாஹம்‌ நடந்தது என்றும்‌ சொல்லி மார்க்கண்டேயர்‌ கடைசியில்‌ ஸ்கந்த ஸ்தோத்திரத்தைச்‌ சொல்ல, ஸகலரும்‌ எழுந்து அது முடிந்ததும்‌ தமது ஆஸனங்களில்‌ உட்கார்ந்தார்கள்‌.

வினா 103.- இதன்‌ பின்பு என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது? பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எங்கு சென்றார்கள்‌?

விடை... இவ்வாறு புருஷர்கள்‌ எல்லாரும்‌ ஸத்கதா சிரவணம்‌ செய்து வருகையில்‌ மஹாகர்வங்கொண்ட ஸத்தியபாமை திரெளபதியை நோக்கி “அம்மா, நீ எவ்வாறு உனது ஐந்து புருஷர்களையும்‌ திருப்திப்படுத்தி அவர்களை வசப்படுத்தியிருக்கிறாய்‌. என்னால்‌ ஆனமட்டும்‌ கிருஷ்ணனை வசப்படுத்தப்‌ பார்த்தும்‌, என்னால்‌ முடியவில்லை. சில ஸமயங்களில்‌ நான்‌ வசப்படுத்தி விட்டேன்‌ என்று எண்ணிக்‌ கர்வப்‌ பட்டால்‌ அதற்குப்‌ பங்கம்‌ உடனே வந்து விடுகிறதே" என்று கேட்டாள்‌. அதற்கு திரெளபதி பதிவிருதா ஸ்திரீகள்‌ எவ்வாறு வீடு முதலியவைகளை மேல்பார்வை பார்த்துக்கொண்டு, கணவன்‌ யாருக்கிட்ட வேலையையும்‌ தாமே செய்துகொண்டு வந்தால்‌ அவர்களுக்குப்‌ புருஷர்கள்‌ அனுகூலமாய்‌ இருப்பார்கள்‌ என்றும்‌, மருந்து, மாயம்‌, நகை போட்டுக்கொண்டு அழகுகாட்டி மயக்கல்‌, கோபம்‌ முதலிய அமார்க்கங்களால்‌ கணவனை வசப்படுத்த எண்ணுதல்‌ தீராத்‌ துக்கத்திற்கு இடமாகும்‌ என்றும்‌, விஸ்தாரமாக ஸ்திரீ தர்மத்தை ஸத்தியபாமைக்கு எடுத்து வெளியிட்டுத்‌ தனது மனோ தர்மத்தை ஸத்தியபாமா நன்றாய்‌ அறியும்படி திரெளபதி காட்டினாள்‌. இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ காம்யகவனம்‌ விட்டு துவைதவனம்‌ சென்று அங்கு ஒரு ஏரிக்கரையில்‌ வஸிக்கத்‌ தொடங்கினார்கள்‌.

வினா 104.- இவர்கள்‌ இருக்கும்‌ நிலை திருதிராஷ்டிரனுக்கு எவ்வாறு தெரியவந்தது? அவன்‌ என்ன செய்தான்‌?

விடை... பாண்டவர்கள்‌ துவைதவனத்தில்‌ வஸிக்குங்கால்‌ அவர்கள்‌ காற்று, மழை, வெயில்‌ முதலியவைகளில்‌ அடிபட்டு மெலிந்து கஷ்டப்பட்டுக்‌ கொண்டிருந்தார்கள்‌. இதை அங்கு வந்திருந்த சில பிராம்மணர்கள்‌ அறிந்து தாம் போகும்வழியில்‌ திருதிராஷ்டிரராஜனிடம்‌ தெரிவித்தார்கள்‌. அவன்‌ இதைக்கேட்டு ஸபையில் மிகுந்த வருத்தமடைந்து பிரலாபித்தான்‌.

வினா 105.- இதைத்‌ துர்யோதனாதியர்‌ கேட்டதும்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை.- பாண்டவர்களறு நிலையைக்‌ கேள்விப்பட்டதும்‌ துர்யோதனாதியருக்கு மிகுந்த ஸந்தோஷ முண்டாயிற்று. அவர்களது துக்கத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டுமென்ற எண்ணம்‌ அவர்களுக்கு வர, எல்லாரும்‌ அவ்வாறு செய்யத்தக்க உபாயத்தை ஆலோசித்தார்கள்‌. கடைசியில்‌ தாம்‌ எல்லாரும்‌ தமது பெண்‌சாதிகளோடு துவைதவனத்திலிருக்கும்‌ ஏரிக்குப் போய்‌ அங்கு ஜலக்கிரீடை முதலியவைகளைச்‌ செய்து விலையுயர்ந்த ஆடை யாபரணங்களை அணிந்து சுகமாயிருந்தால்‌ அருகிலிருக்கும்‌ பாண்டவர்களுக்குக்‌ கஷ்ட மதிகமாகும்‌ என்றும்‌, அங்கு போவதற்கு அங்கு அப்பொழுது மேய்ந்துகொண்டிருக்கும்‌ தமது பசுக்கூட்டங்‌களை மேல்பார்வையிடப்‌ போகிறோம்‌ என்ற வியாஜத்தை வைத்துக்கொண்டு புறப்‌பட்டால்‌ அரசன்‌ சீக்கிரத்தில்‌ அனுமதிகொடுப்பான்‌ என்றும்‌ தீர்மானித்தார்கள்‌. இதன்படி அரசனிடம்‌ விடைபெற்று யாவரும்‌ துவைத வனம்‌ வந்து ஸுகிக்கத்‌ தொடங்கினார்கள்‌.

வினா 106.- கெட்ட எண்ணத்தோடு வனம்‌ வந்த துர்யோதனாதியருக்கு யாது காரணத்தால்‌ என்ன கேடு விளைந்தது?

விடை... இவர்கள்‌ பசுக்கூட்டங்களை நன்றாய்ப்பார்த்து ஆனந்தித்து விட்டு பாண்டவர்கள்‌ தங்கி இருக்கும்‌ ஏரிக்கரை யண்டை வந்து ஜலக்கிரீடை முதலியவைகள்‌ செய்து காலங் கழித்துப்‌ பாண்டவர்களது துக்கத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டுமென்கிற எண்ணத்துடன்‌ வர, அங்கு இவர்களுக்கு முன்னமேயே குபேர பட்டணத்திலிருந்து சித்திரஸேனன்‌ என்ற ஒரு கந்தர்வராஜன்‌ ஜலக்கிரீடைக்காக வந்திருந்தான்‌. இதனால்‌ கந்தர்வர்களுக்கும்‌ துர்யோதனாதி யருக்கும்‌ யுத்தம்நேரிட, அதில்‌ கந்தர்வர்கள்‌ தூர்யோதனாதியர்களை தோல்வியடையும்படி செய்து அவர்களோடு வந்த பெண்களையும்‌ ஒழுங்கின்றிப்‌ பரபுருஷர்களோடு வரிந்துகட்டி, அவர்கள்‌ எல்லாரையும்‌ சிறைபிடித்துக்கொண்டு போனார்கள்‌.

வினா 107.- இவர்களை யார்‌ இந்நிலையிலிருந்து எவ்வாறு காப்பாற்றியது? பின்பு இவர்கள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை... இவ்வாறு முக்கியமானவர்களைச்‌ சித்திரஸேனன்‌ சிறைப்படுத்திக்‌ கொண்டு போனதும்‌, துர்யோதனாதியரது ஸேவகர்கள்‌ அருகிலிருந்த தர்மபுத்திரரிடம்‌ வந்து முறையிட, அவர்‌ கருணாநிதியாகையால்‌ துர்யோதனாதியரைச்‌ சிறைமீட்டு அழைத்துவரும்படி பீமார்ச்சுனர்களுக்குக்‌ கட்டளையிட்டார்‌. அவர்கள்‌ முதலில்‌ துர்யோதனாதியருக்கு ஸகாயம்‌ செய்ய இசையாதது கண்டு தர்மபுத்திரர்‌ “நம்முள்‌ சண்டைவருமாயின்‌ நாம்‌ ஐந்துபேரும்‌ 100-பேர்களுமாகப்‌ பிரியலாம்‌, வெளியிலிருந்து ஒருவன்‌ நம்மோடு சண்டைக்கு வருவானாயின்‌ நாம்‌ 105-பேர்களாகத்தான்‌ இருக்கவேண்டும்‌” என்று புத்திமதி கூறினார்‌. உடனே பீமார்ஜுனர்கள்‌ சீக்கிரத்தில்‌ சென்று கந்தர்வர்களோடு சண்டையிட்டு துர்யோதனாதியரை விடுவித்து தர்மபுத்திரர்‌ முன்பு கொண்டுவந்து நிறுத்தினார்கள்‌. அவர்கள்‌ வெட்கத்தால்‌ தலை குனிந்தவராய்‌ தர்மபுத்திரரது நயவாக்கியங்களைக்‌ கேட்டுக்‌ கொண்டு மிகுந்த துக்கத்தோடும்‌ அவமானத்தோடும்‌ ஹஸ்தினாபுரியை அடைந்தனர்‌.

வினா 108.- ஹஸ்தினாபுரம்‌ சென்றதும்‌ துர்யோதனன்‌ நிலை என்னமாய்‌ இருந்தது? அதை எவ்வாறு அவனது ஸ்நேகிதர்கள் மாற்றத்‌ தலைப்பட்டார்கள்‌?

விடை... துர்யோதனனுக்கு அடங்காத்‌ துக்கம்வர, அவன்‌ சாப்பிடாது ஆகாரமின்றி இறப்பதாகத்‌ தீர்மானித்து வெகு துக்கத்தோடு ஓர்‌ இடத்தில்‌ உட்கார்ந்தான்‌. உடனே கர்ணன்‌, தான்‌ ஸகல இராஜாக்களையும்‌ ஜயித்து வருவதாகவும்‌, அதன்பின்பு அவனுக்கு இராஜஸூய யாகத்தை நடத்திவைப்பதாகவும்‌ சொல்லி, திக்கு விஜயத்திற்குப்‌ புறப்பட்டு ஸகல இராஜாக்களையும்‌ வென்று, கர்ணன்‌ துர்யோதனனிடம்‌ திரும்பி வந்தான்‌. இந்த வேலைகளாலும்‌ இராஜஸுூய யாகம்‌ செய்யப்‌ போகிறோம்‌ என்ற எண்ணத்தாலும்‌ துர்யோதனன்‌ ஒருவாறு தனது துக்கத்தை மறந்திருந்தான்‌.

வினா 109.- இராஜஸுய யஜ்ஞம்‌ நடந்ததா இல்லையா? வேறு என்ன நடந்தது?

விடை- துர்யோதனன்‌ பிராமணர்களைக்‌ கூப்பிட்டு யோஜிக்குங்‌கால்‌ அவர்கள்‌, தகப்பனாராவது, தமையனாராவது இருக்கிற அரசர்கள்‌ அதைச்‌ செய்யக்கூடாதென்று சொல்லி அதற்கு ஸமானமாகிய வைஷ்ணவ யாகம்‌ ஒன்றைச் செய்யும்படி சொல்ல, இந்த யாகம்‌தான்‌ நடந்தது. இதற்குத்‌ துர்யோதனன்‌ பாண்டவர்களை அழைக்கத்‌ தூதனை அனுப்புவித்திருந்தான்‌. பாண்டவர்கள்‌ தமது பிரதிக்கினையைக்‌ காப்பாற்றுவதற்காக யாகத்திற்கு வரவில்லை. யாகம்‌ நன்றாய்‌ நடந்தது.

வினா 110.- இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எங்கு சென்றார்கள்‌? ஏன்‌?

விடை.- துவைத வனத்திலிருந்து பாண்டவர்கள்‌ காம்யகவனத்திற்குப்‌ போனார்கள்‌. இதற்குக்‌ காரணம்‌ பின்வருமாறு: ஒரு நாள்‌ தர்மபுத்திரர்‌ தூங்கிக்கொண்டிருக்கையில்‌ துவைத வனத்து மான்களில்‌ சில அவரது ஸ்வப்னத்தில்‌ வந்து தமது குடும்பம்‌ குறுகிப்போய்‌ விட்டதென்றும்‌, அதற்காகத்‌ தம்மை வேட்டையாடாது வேறு காட்டிற்குப்‌ பாண்டவர்கள்‌ சென்றால்‌ நலம்‌ என்றும்‌ பிரார்த்தித்தன. தர்மபுத்திரர்‌ எழுந்தவுடன்‌ கூடிய சீக்கிரத்தில்‌ காம்யகவனத்திற்குப்‌ போகப்‌ புறப்பட்டார்‌.

வினா 111- இங்கு யார்‌ பாண்டவர்களைப்‌ பார்க்க வந்து எந்த அரிய விஷயத்தைப்பற்றி எவ்வாறு பேசினார்கள்‌?

விடை.- இராஜ்யமிழந்து 11-வருஷ காலமாய்‌ கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்‌ தர்மபுத்திரரைக்‌ காம்யகவனத்தில்‌ வியாஸர்‌ பார்க்க வந்தார்‌. வந்தவர்‌ தர்மபுத்திரைத்‌ தேற்றுவதற்காகச்‌ சுத்த மனதோடு தானம்‌ செய்தால்‌ சிறந்த பதவி கிடைக்குமென்ற விஷயத்தில்‌, முத்கலரிஷி உஞ்சவிருத்தியி லிருந்தபோதிலும்‌ அதிதிகளை ஒழுங்காய்‌ சுத்த மனதோடு பூஜித்து வந்தார்‌ என்றும்‌, அவரைத்‌ துர்வாஸ மஹரிஷி அநேகம்தரம்‌ திடீரேன்று அதிதியாக வந்து பரிசோதித்து அவரது சாந்த நிலையை வெளிப்படுத்தினார்‌ என்றும்‌, அவரை ஸ்வர்க்கம்‌ அழைத்துப்போவதற்கு வந்த தேவதூதரிடமிருந்து ஸ்வர்க்க ஸுகங்கள்‌, அங்கிருந்து புண்யம்‌ குறைந்த காலத்தில்‌ கீழேவிழுதல்‌, ஆகிய ஸ்வர்க்கத்தின்‌ நிஜஸ்வரூபத்தை, அறிந்து,அவர்‌ அதை வேண்டாது மேலான மோக்ஷமாகிய பரமபதத்தை அடைந்தார்‌ என்றும்‌, கதையை விஸ்தாரமாக எடுத்துரைத்தார்‌. அதன்‌ பின்பு கூடிய சீக்கிரத்தில்‌ இராஜ்யம்‌ வந்து அவர்கள்‌ ஸுகமடைவார்கள்‌ என்று பாண்டவர்களைத்‌ தேற்றிவிட்டு, வியாஸர்‌ தமது இருப்பிடம்‌ சென்றார்‌.

வினா 112.- இதன்‌ பின்பு என்ன காரியமாக யார்‌ பாண்டவர்களைப்‌ பார்க்கவந்தது? ஏன்‌?

விடை.- தூர்வாஸ மஹரிஷி தமது சிஷ்யக்‌ கூட்டங்களோடு, திரெளபதி சாப்பிட்டுவிட்டு அக்ஷயபாத்திரத்தைக்‌ கவிழ்த்த பின்பு, போஜனார்த்தம்‌ பாண்டவர்களிடம்‌ வந்து சேர்ந்தார்‌. இவர்‌ ஒருநாள்‌ துர்யோதனன்‌ விட்டிற்குப்‌ போக, அங்கு துர்யோதனனைப்‌ படுத்தாத பாடெல்லாம்‌ படுத்தினார்‌. துர்யோதனன்‌ பொறுமையோடு அவருக்கு மரியாதை செய்து வர அவர்‌ திருப்தி யடைந்து, துர்யோதனனுக்கு வேண்டிய வரனைக்‌ கொடுப்பதாகச்‌ சொன்னார்‌. துர்யோதனனுக்‌குப்‌ பாண்டவர்களை அழிக்க வேண்டும்‌ என்ற எண்ணமிருந்ததால்‌ முன்‌ காட்டியபடி பாண்டவரிடம்‌ அதிதியாகப்‌ போகவேண்டும்‌ என்று அவன்‌ கேட்டுக்கொள்ள தூர்வாஸ மஹரிஷியும்‌ அவ்வாறே செய்தார்‌.

வினா 113- பாண்டவர்கள்‌ எவ்வாறு அந்த அகாலவேளையில்‌ இவர்களுக்குப்‌ போஜன மிட்டார்கள்‌?

விடை.- ரிஷியையும்‌, சிஷ்யக்‌ கூட்டங்களையும்‌ கண்டதும்‌ தர்மபுத்திரர்‌ அவர்களை அருகிலிருந்த நதியில்‌ நீராடி வரும்படி அனுப்பிவிட்டார்‌. திரெளபதிக்கு இவர்களுக்குச்‌ சோறிடும்‌ வகை தோன்றவில்லை. அப்பொழுது கிருஷ்ணபரமாத்மாவாகிய பரம்பொருளைத்‌ தியானித்தாள்‌. உடனே அவர்‌ வெகு பசியோடு வருவதுபோல்‌ அங்குவந்து, தமக்குப்‌ புஜிக்க அன்னம்‌ வேண்டுமென்று திரெளபதியைக்‌ கேட்டார்‌. சோறுண்டாக்கும்‌ வகையறியாத திரெளபதி மனங்கலங்கித்‌ தான்‌ இருக்கும்‌ கஷ்டஸ்திதியைச்‌ சொல்ல, பகவான்‌ அக்ஷய பாத்திரத்தை உடனே கொண்டு வரச்சொல்லி அதில்‌ ஒரு கீரையும்‌, சோறும்‌ ஒட்டிக் கொண்டிருப்பதைக்‌ கண்டு அவைகளை எடுத்துக்‌ கொஞ்சம்‌ ஜலத்தோடு சேர்த்து 'ஸர்வாந்தர்யாமியாகிய கடவுள்‌ திருப்தியடையட்டும்‌' என்று சொல்லிக் கொண்டு குடித்து விட்டார்‌. உடனே ஆற்றில்‌ நீராடி எழுந்திருக்கும்‌ ரிஷியும்‌, ரிஷி சிஷ்யர்களும்‌, பூர்ண திருப்தியை அடைய, வயிறு நிரம்பி யிருந்ததால்‌ நடந்து கரையேற முடியாது தத்தளித்தனர்‌.

வினா 114.- இந்த ரிஷி முதலியவர்களது கதி என்னமாயிற்று பாண்டவர்கள்‌ பின்பு என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை... இப்படித்‌ திடீரென்று தமது வயிறு நிரம்பி இருப்பதைக்‌ கண்ணுற்ற ரிஷிக்கு 'அநியாயமாய்த்‌ தர்மபுத்திரரைப்‌ போஜனம்‌ சித்தம்‌ செய்யும்படி சொல்லி வந்து விட்டோமே. இவர்‌ நமக்காக எவ்வளவு நஷ்டத்தையடையப்போகிறார்‌ என்று வருத்தமுற்று யோஜனை செய்தார்‌. அதன்‌ பின்பு தர்மபுத்திரர்‌ கிருஷ்ண பக்தர்‌ என்ற ஞாபகம்வர, மிகவும்‌ பயந்து தமது சிஷ்யர்களோடு ஓடிப்போய்விட்டார்‌. ஆகையால்‌ கிருஷ்ண பகவானது வேண்டுகோளின்படி இவர்களை அழைக்க வந்த ஸகாதேவன்‌, இவர்களை எங்குதேடியும்‌ காணாது திரும்பி வந்து தர்மபுத்திரரிடம்‌ ஸங்கதியைச்‌ சொல்லிவிட்டான்‌. பாண்டவர்கள்‌ தூர்வாஸரால்‌ கேடுவருமே என்ற பயம்‌ நீங்கி ஸுகமாய்‌ அங்கு வஸித்திருந்தார்கள்‌.

வியாழன், 18 ஆகஸ்ட், 2022

Sankalpa Suryodhayam Drama.pdf

Sankalpa Suryodhayam Drama.pdf

ஸ்வாமி தேசிகன் அருளிய ஸங்கல்ப சூர்யோதயம் முதலில் பார்த்தபோது -- சம்ஸ்க்ருதம் தெரியாததால் அப்படியே நூலை மூடி வைத்துவிட்டேன். பின்னர் ஶ்ரீரங்கநாத பாதுகாவில் ஒப்பிலியப்பன்கோவில் ஸ்வாமி மிக எளிய தமிழில் தொடராக எழுதியபோது படித்து அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதன்பின் கிடைத்ததும் சேட்லூர் ஶ்ரீ ந்ருஸிம்மாச்சாரியார் அவரது வழக்கத்துக்கு மாறாக கிரந்தம் கலக்காமல் மூல நூலை எளிய தமிழில் மொழிபெயர்த்திருப்பதுமான நூலைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.  இப்போது கையில் கிடைத்திருப்பதோ, அந்த நாளில் இதை நாடகமாக நடிக்கத் தோதான வகையில் சுருக்கி எழுதப்பட்ட 110 பக்கங்கே உள்ள நூல். இதுவும் மதுரை ஶ்ரீ GSR ஸ்வாமி கொடுத்து உதவியிருப்பது. அந்த நாள் வழக்கப்படி நெருக்கமாக பைண்ட் செய்யப்பட்ட புத்தகம். முடிந்த மட்டும் தெளிவாக வருடி சேமித்திருக்கிறேன். சில பக்கங்களில் வரிகளின் கடைசி எழுத்து விடுபட்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் தமிழ் என்பதால் ஊகித்துப் படிக்க முடியும். விரும்புவோர் நகலிறக்க
https://www.mediafire.com/file/6lsyjm9q9tbceuk/Sankalpa_Suryodhayam_Drama.pdf/file

செவ்வாய், 16 ஆகஸ்ட், 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரத வினா விடை 18

ஶ்ரீ மஹாபாரத வினா விடை

முதல் பாகம்

ஆரண்ய காண்டம்

வினா 83 முதல் 101 வரை

 

வினா 83.- அர்ஜுனன்‌ இவ்வாறு வந்து சேர்ந்த பின்பு பாண்டவர்கள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை.- நான்கு வருஷம்‌ அர்ஜுனனோடு பாண்டவர்கள்‌ குபேரனது உத்தியான வனங்களில்‌ கிரீடித்துக்கொண்டு வந்தார்கள்‌. இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ கந்தமாதன பர்வதத்தைவிட்டுக்‌ கீழே இறங்க யத்தனிக்கையில்‌ லோமசர்‌ அவர்களுக்கு வேண்டிய புத்திமதிகளைச்‌ சொல்லிவிட்டு ஸ்வர்க்கத்தை நோக்கிச் சென்றனர்‌. வருகிற வழியில்‌ அனேக இடங்களைத்‌ தரிசித்துக்கொண்டு பாண்டவர்கள்‌ யமுனா நதிக்‌ கரையில்‌ உள்ள ஒரு மலையருகில்‌ வந்து சேர்ந்தார்கள்‌.

வினா 84.- அங்கு என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது? அது எவ்வாறு முடிந்தது?

விடை... அங்கு பீமன்‌ காட்டுவழியாய்‌ விளையாடிக்கொண்டு வெகு உல்லாஸமாய்‌ வருகையில்‌ ஒரு பெரிய மலைப்பாம்பைக்‌ கண்டு அதைப்‌ பிடிக்க அருகே போனான்‌. அப்பொழுது அந்தப்‌ பாம்பிற்கு முன்னமே இருந்த அனுக்கிரஹப்படி, இவன்‌ அதன்‌ சுற்றில்‌ அகப்பட்டு உடனே மூர்ச்சைபோய்‌ தனது பலம்‌ முழுவதையும்‌ இழந்து விட்டான்‌.

வினா 85.- இந்தப்‌ பாம்பு யார்‌? இவர்‌ ஏன்‌ பாம்பானார்‌? யார்‌ இவருக்கு இவ்வாறு அநுக்கிரஹித்தது?

விடை... இந்தப்‌ பாம்புதான்‌ பாண்டவரது மூதாதைகளுள்‌ ஒருவராகிய நகுஷராஜா. இவர்‌ 100-அசுவமேதயாகம்‌ செய்து இந்திரபதவிக்குத்‌ தகுந்தவராக, இவருக்கு இந்திரப்பட்டம்‌ கிடைத்தது. அங்கு சென்றும்‌ இவருக்குக்‌ காமம்‌ தீராதிருந்ததால்‌ உடனே இந்திராணியைப்‌ பெண்டாளவேண்டும்‌ என்ற கெட்ட எண்ணம் வர, வழக்கப்படி ஸப்தரிஷிகள்‌ சிவிகை தூக்க நகுஷன்‌ இந்திராணி வீடு நோக்கிச்‌ சென்றான்‌. போகும்பொழுது அவன்‌ “ஸர்ப்ப ஸர்ப்ப" (வேகமாய்ப்‌ போகட்டும்‌) என்று ஸப்தரிஷிகளை மதியாது அதட்ட, அவர்களுள்‌ அகஸ்தியருக்குக்‌ கோபம்‌ வந்தது. அவர்‌ “நீ மலைப்பாம்பாய்ப்‌ போகக்கடவாய்‌” என்று சபித்தார்‌. அப்பொழுது நகுஷன்‌ அகஸ்தியருக்குத்‌ தயவு வரும்படியாய்‌ நடந்து கொண்டபடியால்‌ அவர்‌ “நீ இந்த மலைப்பாம்புருவில்‌ எதைப்‌ பிடித்த போதிலும்‌ அதற்கு உள்ள பலம்‌ எல்லாம்‌ போய்விடட்டும்‌. கடைசியில்‌ ஒரு மஹானிடமிருந்து ஆத்மஞான விஷயங்களை நீ அறிந்து சாபத்தினின்றும்‌ நீங்குவாய்‌” என்று அனுக்கிரஹித்தார்‌.

வினா 86.- இவ்வாறு பலமிழந்து தத்தளிக்கும்‌ பீமனை யார்‌ எவ்வாறு விடுவித்தது? பாம்பின்‌ கதி என்னவாயிற்று?

விடை.- இவ்வாறு கஷ்டப்படும்‌ பீமனை தர்மபுத்திரர்‌ தாம்‌ தேடிக்‌ கொண்டுவரும்‌ வழியில்‌ கண்டார்‌. உடனே பாம்பை நோக்கிப்‌ பீமனை விட்டுவிடவேண்டும்‌ என்று கேட்க அது ஆத்மஞான விஷயமாய்‌ அனேகம்‌ கேள்விகள்‌ கேட்டது. அப்பொழுது தர்மபுத்திரர்‌ எல்லாவற்றிற்கும்‌ தகுந்த விடைகொடுக்க உடனே பாம்பு பீமனை விட்டுவிட்டு நகுஷரூபந்தரித்து ஸ்வர்க்க லோகம்‌ சென்றது.

வினா 87.- நகுஷனாகிய மலைப்பாம்பு தர்மபுத்திரரைக்‌ கேட்ட முக்கிய கேள்விகளும்‌ அதற்கு அவர்‌ கொடுத்த விடைகளும்‌ என்ன? அதன்‌ பின்பு என்ன நடந்தது?

விடை.- பிராம்மணன்‌ யார்‌? ஸத்யம்‌, தர்மம்‌, தயை, தபஸ்‌ முதலிய நற்குணங்கள்‌ வாய்ந்தவன்‌ சூத்திரனாகிலும்‌, அவனே பிராமணன்‌. நாம்‌ அவசியம்‌ அறிய வேண்டியதென்ன? ஸுகதுக்கரகிதமாய் தம்மை அடைந்தவருக்குத்‌ துக்கநிவர்த்தி செய்யும்‌ தன்மை வாய்ந்த பரம்பொருளே நாம்‌ அவசியம்‌ அறியவேண்டிய வஸ்து. இதன்பின்பு தர்மபுத்திரர்‌ நகுஷனை அநேக கேள்விகள்‌ கேட்டு தனக்கிருந்த ஸந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்துகொண்டார்‌. இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ வனத்தை அடைந்து அங்கு சிலகாலம்‌ வஸித்துக்‌ கடைசியில்‌ காம்யக வனத்தில்‌ பிரவேசித்தார்கள்‌.

வினா 88.- அங்கு யார்‌ பாண்டவர்களைப் பார்க்க வந்தது? அப்பொழுது என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது?

விடை.- கிருஷ்ணபகவான்‌ தமது பட்டஸ்திரீகள்‌, ஸுபத்திரை, அபிமன்யு ஆகிய இவர்களோடு பாண்டவர்களைப்‌ பார்க்க வந்தார்‌. அதன்‌ பின்பு மார்க்கண்டேய மஹாமுனியும்‌ அங்கு தற்செயலாய்‌ வந்து சேர, அவரை அரிய விஷயங்களைப்‌ பற்றிப்‌ பேசும்படியாக யாவரும்‌ வேண்டிக்கொண்டார்கள்‌.

வினா 89.- மார்க்கண்டேயர்‌ முதலில்‌ எவ்வெவ்‌ விஷயங்களைப்பற்றிச்‌ சுருக்கமாய்‌ எடுத்துரைத்தார்‌?

விடை.- ஸுகம்‌ மனிதனது புத்தியை மயக்கி உண்மை அதில்‌ படாதவண்ணம்‌ செய்யும்‌ தன்மை உடையது, துக்கமோ அவ்வாறின்றி மனிதனது அஞ்ஞானம்‌, துரபிமானம்‌ முதலிய கெட்டகுணங்களை வேறோடு அறுத்து மனத்தைச் சுத்தி செய்யும்‌ தன்மையையுடையது. உள்ளத்துறவுடையவர்களுக்கு அஸாத்தியமானது ஒன்றுமில்லை. வைவஸ்வதமனுவின்‌ சரித்திரம்‌, யுகங்களின்‌ ஸ்வபாவங்கள்‌, யுகப்‌ பிரளயம்‌, அதில்‌ தாம்‌ வடபத்திர சாயியான பகவானது வயிற்றில்‌ 14 லோகங்களையும்‌ கண்ட அற்புதக்‌ காட்சி, அப்பொழுது பகவான்‌ தமது ஸ்வரூபத்தை வெளியிட்ட வைபவம்‌, கலியுக தர்மம்‌, அதன்பின்‌ கிருத யுகம்‌ வரும் விதம்‌, இராஜதர்மம்‌ ஆகிய இவ்விஷயங்களைப்பற்றி மார்க்கண்டேய மஹாமுனி விஸ்தாரமாய்த்‌ தர்மபுத்திரருக்கு எடுத்துரைத்தார்‌.

வினா 90.- இதன்‌ பின்பு எந்த அரிய விஷயத்தைப்பற்றி மார்க்கண்டேயர்‌ எவ்வாறு பேசினார்‌?

விடை.- உள்ளபடி தானம்‌ செய்தல்‌ எவ்வாறிருக்க வேண்டும்‌ என்பதை நாரதருக்கும்‌ யயாதியின்‌ பேரர்களாகிய அஷ்டகர்‌ முதலியவருக்கும்‌ நடந்த ஸம்வாதமூலமாய்‌ நன்கு விளக்கினார்‌.

வினா 91.- எந்த ஸந்தர்ப்பத்தில்‌ நாரதருக்கும்‌ யயாதி பேரர்களுக்கும்‌ ஸம்வாதம்‌ ஏற்பட்டது?

விடை.- விசுவாமித்திர வம்சத்தில்‌ பிறந்த யயாதி பேரனாகிய அஷ்டகன்‌ ஒரு அசுவமேதயாகம்‌ செய்தான்‌. அதைப்‌ பார்க்க யயாதியின்‌ மற்றப்பேரப்‌ பிள்ளைகளாகிய பிரதர்த்தனன்‌, வஸுமனஸ்‌, சிபி என்பவர்கள்‌ வந்திருந்தார்கள்‌. யாகத்தின்‌ முடிவில்‌ நால்வரும்‌ ஒரு இரதத்தில்‌ எறிக்கொண்டு போகையில்‌ எதிரே நாரதர்வரக்கண்டு அவரையும்‌ தமது இரதத்தில்‌ ஏற்றிக்‌ கொண்டார்கள்‌. இக்காலத்‌தில்‌ தான்‌ நாரதருக்கும்‌, இவர்களுக்கும்‌ ஸம்வாதம்‌ உண்டாயிற்று.

வினா 92.- "நாங்கள்‌ நால்வரும்‌ புண்ணிய விசேஷத்தால்‌ ஸ்வர்க்க மடையப்‌ போகிறோம்‌. யார்‌ எங்களுள்‌ புண்யம்‌ குறைந்து முதலில்‌ பூமியில்‌ விழப்போகிறார்‌கள்‌?” என்று கேட்ட யயாதி பேரனுக்கு நாரதர்‌ என்ன மறுமொழி சொன்னார்‌? இதனால்‌ நாம்‌ என்ன தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது?

விடை... 'அஷ்டகன்‌ முதலில்‌ விழுவான்‌. ஏனெனில்‌, இவன்‌ ஒரு காலத்தில்‌ என்னை ஊருக்கு வெளியில்‌ இரதத்தில்‌ ஏற்றிக்கொண்டு போகையில்‌ நான்‌ அனேகவர்ண பேதங்களையுடைய பசுக்களைக்‌ கண்டேன்‌. அப்பொழுது இவன், இவைகள்‌ தான்‌ தானங்கொடுத்த பசுக்கள்‌ என்று பெருமை பாராட்டினான்‌. ஆகையால்‌ இவன்‌ முதலில்‌ ஸ்வர்க்கத்திலிருந்து விழுவான்‌ என்றார்‌. இதனால்‌, நாம்‌ தானம்‌ செய்யுங்கால்‌ அதைப்பற்றிக்‌ கர்வமடையாதிருக்கவேண்டும்‌ என்பது விளங்கும்‌.

வினா 93.- மீதி இருக்கும்‌ மூவரில்‌ எவன்‌ முதலில்‌ கீழே விழுவான்‌ என்ற பேரனுக்கு நாரதர்‌ என்ன மறுமொழி சொன்னார்‌? இதனால்‌ நாம்‌ என்ன தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது?

விடை... “பிரதர்த்தனன்‌ முதலில்‌ விழுவான்‌. ஏனெனில்‌ இவன்‌ வீட்டில்‌ நான்‌ சிலநாள்‌ வஸித்துக்கொண்டிருக்கையில்‌ நாங்களிருவரும்‌ ஒருநாள்‌ இரதத்தில்‌ ஏறிக்‌ கொண்டு வெளியே புறப்பட்டோம்‌. போகும்வழியில்‌ ஒரு பிராமணன்‌ வந்து அரசனை ஒரு குதிரை வேண்டும்‌ என்று யாசித்தான்‌. அரசன்‌ அரண்மனைக்குப்‌ போனதும்‌ குதிரையைத்‌ தருவதாகச்‌ சொல்லிப்பார்த்தான்‌. பிராமணன்‌ கேளாது தனக்கு அப்பொழுதே ஒரு குதிரை அவசியம்‌ வேண்டுமேன்று கேட்க, தேரில்‌ கட்டியிருந்த ஒரு குதிரையை அவிழ்த்துக்கொடுத்தான்‌. இதே மாதிரியாக வேறு மூன்று பிராமணர்கள்‌ வர, அவர்களும்‌, பிடிவாதமாய்‌ இருந்தது கண்டு ஒவ்வொருவருக்கும்‌ ஒவ்வொரு குதிரையைக்கொடுத்து விட்டு அவன்‌ தானே இரதத்தை இழுக்கத்‌ தொடங்கினான்‌. இழுக்கும்பொழுது பிராமணர்கள்‌ கேட்கத்தகுந்த வஸ்து இனி என்னிடம்‌ ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி அரசன்‌ அசிரத்தையைக்‌ காட்டினான்‌. இதனால்‌ தான்‌ அவன்‌ இரண்டாவதாகப்‌ பூமியில்‌ விழுவான்‌" என்று நாரதர்‌ சொன்னார்‌. எவ்வளவு சிறந்த தானத்தைச்‌ செய்தபோதிலும்‌ கொஞ்சம்‌ அசிரத்தை இருக்குமாயின்‌ அது கெட்‌டுப்போகும்‌ என்பது இதனால்‌ விளங்கும்‌.

வினா 94.- "மீதி இருக்கும்‌ இருவரில்‌ எவன்‌ முதலில்‌ ஸ்வர்க்கத்திலிருந்து விழுவான்‌" என்று கேட்ட பேரனுக்கு நாரதர்‌ என்ன பதில்‌ சொன்னார்‌? இதனால்‌ நாம்‌ என்ன தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது?

விடை. வஸுமனஸ்‌ கீழே விழுவான்‌. ஏனெனில்‌, இவன்‌ ஒருகாலத்தில்‌ யாகம்‌ செய்து ஒரு அழகிய இரதத்தை வரவழைத்தான்‌; அதை நான்‌ புகழ்ந்து பேசினேன்‌. அப்போழுது இவன்‌, 'இது தங்களுடையதே' என்றான்‌. இவ்வாறு நான்‌ வேறு மூன்று ஸமயங்களில்‌ அந்த இரதத்தைப்‌ புகழ்ந்து பேசியும்‌, அரசன்‌ 'இது தங்களதே' என்று வாய்வார்த்தையாய்ச்‌ சொன்னானே ஒழிய இரதத்தை எனக்குக்‌ கொடுக்கவில்லை. இதனால்‌ தான்‌ இவன்‌ முன்றாவதாக விழுவான்‌' என்று நாரதர்‌ மறுமொழி சொன்னார்‌. இதனால்‌, யாசிப்போர்‌ நோக்கமறிந்து செய்யாத தானம்‌ பிரயோஜனமில்லை என்பது விளங்கும்‌.

வினா 95.- நாரதர்‌, சிபி ஆகிய இருவருள்‌ யார்‌ முதலில்‌ கீழே விழுவார்கள்‌? என்று கேட்க குபேரனுக்கு நாரதர்‌ என்ன மறுமொழி சொன்னார்‌? இதனால்‌ நாம்‌ என்ன தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது?

விடை.- "நான்‌ முதலில்‌ கீழேவிழுவேன்‌, சிபி ஸ்வர்க்கத்தில்‌ நெடுங்காலம்‌ வாழ்வான்‌, ஏனெனில்‌, சிபி விட்டிற்கு ஒரு நாள்‌ ஒரு பிராம்மணன்‌ போஜனம்‌ வேண்டும்‌ என்று வந்தான்‌. சிபி தான்‌ என்ன செய்ய வேண்டும்‌ என்று கேட்டதற்கு, பிராமணன்‌ உன்‌ பிள்ளையைக்கொன்று கறி சமைத்து எனக்குச்‌ சோறிட வேண்டும்‌' என்று கேட்டான்‌. உடனே சிபி அவ்வாறே செய்து ஸாமான்களை எடுத்துக்கொண்டு அதிதியைத்‌ தேடப்புறப்பட்டான்‌. போகும்‌ வழியில்‌ அந்த அதிதி அரண்மனையுட்‌ புகுந்து தனது ஸொத்துக்கள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ கொளுத்தி நாசம்‌ செய்வதாகச்‌ சிபி கேள்விப்பட்டான்‌. இப்படி செய்துகொண்டிருக்கும்‌ பிராமணனிடம்‌ சென்று கோபங்கொள்ளாது சிபி 'சாப்பாடு தயாராய்‌ இருக்கிறது' என்று மஹாவிநயத்துடன்‌ சொல்ல, அவர்‌ நீயே அதைப்‌ புஜி' என, அரசன்‌ மனங்கலங்காது அதைப்‌ புஜிக்கத்‌ தொடங்கினான்‌. உடனே பிராம்மணர்‌ அரசனதுகையைப்‌ பிடித்துக்கொண்டு அவனது பொறுமையைக்‌ கொண்டாடி அவனை வெகு மரியாதைசெய்து மறைந்தார்‌. பிரம்மாவே அரசனது குணத்தைப்‌ பரிசோதிக்க இவ்வுருக்கொண்டு வந்தது. இம்மாதிரிச்‌ சிறந்த தானத்தைச்‌ செய்ததால்‌ சிபி நெடுங்காலம்‌ ஸ்வர்க்கத்தில்‌ வாழ்வான்‌ என்று நாரதர்‌ சொன்னார்‌. இதனால்‌, தானம்‌ செய்யுங்கால்‌ எவ்வளவு கஷ்டம்‌ வந்தபோதிலும்‌ மனங்‌ கலங்காது பொறுமையோடு தைரியமாய்த்‌ தானம்‌ செய்தல்‌ வேண்டும்‌ என்பது விளங்கும்‌.

வினா 96.- இதன்‌ பின்பு என்ன அரிய விஷயத்தைப்பற்றி மார்க்கண்டேயர்‌ என்ன கதை சொன்னார்‌?

விடை...ஒவ்வொருவனும்‌ அவனவனது தர்மத்தை ஒழுங்காய்‌ நடத்தவேண்டியது. ஒருவனது தர்மம்‌ தாழ்ந்ததாய்‌ இருந்ததினால்‌ அவனுக்கு ஒரு தாழ்வுமில்லை. அதை நன்றாய்‌ நடத்தாமல்‌ போனால்‌ தான்‌ அவனுக்குத்‌ தாழ்வு, மேலான தனது தர்மத்தை அரைகுறையாய்ச்‌ செய்பவனைவிடத்‌ தாழ்ந்த தனது தர்மத்தை ஸரியாய்ச்‌ செய்பவன்‌ சிறந்தவன்‌' என்கிற விஷயத்தைப்பற்றி கெளசிக பிரம்மசாரி தர்மவ்யாதனிடம்‌ உபதேசம்‌ பெற்ற கதையைச்‌ சொன்னார்‌.

வினா 97.- கெளசிகப்‌ பிரம்மசாரி யார்‌? இவன்‌ ஸ்வபாவம்‌ என்ன? அது எவ்வாறு வெளிவந்தது?

விடை.- அவன்‌ காட்டில்‌ சென்று ஹடயோகாதிகள்‌ பழகிக்‌ கொண்டு தவம்‌ செய்து வந்த ஒரு பிரம்மசாரி; அவன்‌ மகா கோபமும்‌ கர்வமும்‌ நிறைந்தவன்‌. அவன்‌ ஒருநாள்‌ மரத்தடியில்‌ யோகாப்யாஸம்‌ செய்துகொண்டு இருக்கையில்‌ அவனுக்கு நேரே, மேலே இருந்த கொக்கு ஒன்று அவன்‌ தலையில்‌ எச்சமிட்டது. இதனால்‌ அவனுக்கு அடங்காக்‌ கோபம்‌ உண்டாக அந்தக்‌ கொக்கைக்‌ கண்விழித்து அண்ணாந்து பார்த்தான்‌. உடனே கொக்கு சாம்பலாய்‌ விழுந்தது. இதைக்கண்டதும்‌ கெளசிகப்‌ பிரம்மசாரிக்கு அநியாயமாய்‌ ஒரு உயிர்ப்‌ பிராணியைக்‌ கொன்று விட்டோமே என்ற துக்கம்‌ ஒரு பக்கமும்‌, தனது தபஸ்‌ இவ்வளவாவது பலித்ததே என்ற கர்வமொருபக்கமும்‌ பாதிக்கத்‌ தொடங்கின.

வினா 98.- இந்தக்‌ கர்வம்‌ எவ்வாறு வெளிவந்து எவ்வாறு பங்க மடைந்தது?

விடை.- இப்படிக்‌ கொக்கை எரித்துவிட்டு மத்தியான ஸமயத்தில்‌ அருகிலிருந்த கிராமத்துள்‌ பிக்ஷைக்குச்சென்று ஒரு வீட்டு வாசலில்‌ 'பவதீ பிக்ஷாந்தேகி' தாயே பிக்ஷையை யாசிக்கிறேன்‌) என்று சொல்லிக்கொண்டு நின்றான்‌. அங்கு வெகு நாழிகை கெளசிகன்‌ காத்திருக்க வேண்டி வந்தது. அதன்‌ பின்பு அந்த வீட்டு எஜமானி யம்மாள்‌ இவனுக்குப்‌ பிக்ஷை கொண்டுவந்து போட்டாள்‌. அவளை இவன்‌ வெகு கோபமாய்க்‌ கண்விழித்துப்‌ பார்த்தான்‌. அதற்கு அவள்‌ “என்‌ கணவனே எனக்குச்‌ சிறந்த தெய்வம்‌. அவர்‌ பசியோடிருப்பதைக்‌ கண்டு அவருக்கு வேண்டிய உபசாரங்களைச்‌ செய்துவிட்டுப்‌ பின்பு உமக்குப்‌ பிக்ஷை கொண்டு வந்தேன்‌. பிராமணர்களை நான்‌ அவமதிப்பவள்‌ என்று நீங்கள்‌ எண்ணிவிடக்கூடாது. என்னை மன்னிக்கவேண்டும்‌' என்று நயமாய்ச்சொன்னாள்‌. இப்படிச்‌ சொல்லியும்‌ கோபம்‌ தணியாது கெளசிகன்‌ மறுபடியும்‌ அந்தப்‌ பதிவிருதையை வெருட்டி நோக்கினான்‌. அப்பொழுது அவள்‌ 'நான்‌ கொக்கல்ல ஐயா. என்னை ஏன்‌ இப்படி எரிப்பவர்போல்‌ நோக்குகிறீர்‌. எனக்கு உமது யோகமும்‌ தெரியாது, உமது தபஸும்‌ தெரியாது. நான்‌ ஆராதிக்கும்‌ தெய்வம்‌ எனது கணவனே. இந்த ஆராதனையால்தான்‌ நீர்‌ காட்டில்‌ செய்த காரியம்‌ எனக்குத்‌ தெரியவந்தது. கோபம்‌ சண்டாளம்‌. இவ்வாறு இதை நீர்‌ விட்டுவிடாது வைத்து வளர்ப்பீராகில்‌, உமக்கு கேடுண்டாகிக்‌ கடைசியில்‌ உமது தபஸு யாவும்‌ கெட்டுப்போகும்‌' என்று புத்திமதி கூறினாள்‌.

வினா 99.- இந்தப்‌ புத்திமதியைக்‌ கேட்டதும்‌ கெளசிகன்‌ ஸ்திதி என்னமாயிற்று? பதிவிருதை என்ன சொன்னாள்‌?

விடை.- கெளசிகனுக்குத்‌ தனது அறியாமை விளங்கியதும்‌ வெட்க முண்டாகித்‌ தலைகுனிந்துவிட்டான்‌. கேவலம்‌ இந்தப்‌ பதிவிருதைக்கு உள்ள ஞானதிருஷ்டியும்‌, சாந்தமும்‌, தான்‌ தபஸ்வியாயினும்‌ தனக்குக்‌ கிடைக்கவில்லையே என்ற எண்ணம்‌ அவன்‌ மனதைப்‌ பாதிக்கத்தொடங்கியது. உடனே மஹா விநயத்துடன்‌ 'அம்மணி இன்னும்‌ உனக்கு இந்த விஷயத்தில்‌ தெரிந்தவைகளை நான்‌ கேட்டு நல்லவழிக்கு வரும்படி வெளியிடு என்று கெளசிகன்‌ கேட்டான்‌. பதிவிரதை 'ஐயா எனக்கு இவ்விஷயங்களைப்‌ பற்றி அதிகமாய்த்‌ தெரியாது. உமக்கு மேல்‌ தெரிய வேண்டுமானால்‌ மிதிலா நகரத்தில்‌ தர்மவியாதன்‌ என்ற ஒரு கசாப்புக்‌ காரனிருக்கிறான்‌ ; அவனை அடுத்துக் கேட்டால்‌ அவன்‌ உமக்குத்‌ தகுந்தபடி விடைகொடுப்பான்‌' என்று சொல்லிவிட்டு விட்டுக்குள்‌ சென்றாள்‌.

வினா 100.- இதன்‌ பின்பு கெளசிகன்‌ என்ன செய்தான்‌? அங்கு என்ன விசித்திரத்தைக்‌ கண்டான்‌?

விடை.- பதிவிரதா ஸ்திரீயினது மேன்மையை அறிந்த கெளசிகன்‌ தர்மரகஸியங்‌ களை நன்கு உணர மிதிலா நகரம்‌ தர்ம வியாதனிடம்‌ போவதாக எண்ணித்‌ தனது கர்வம்‌ முதலியவைகளை அடக்கத்‌ தீர்மானித்தான்‌. அப்படியே இவன்‌ மிதிலா நகரம்‌ செல்ல, அங்கு ஒரு கசாப்புக்கடையில்‌ வியாதன்‌ வியாபாரம்‌ செய்து கொண்டிருப்பதை ஜனங்கள்‌ மூலமாய்க்‌ கேட்டறிந்து கெளசிகன்‌ அங்கு போய்‌ ஒதுங்கி ஓரிடத்தில்‌ நின்றான்‌. இதை யறிந்த தர்மவியாதன்‌ தனது இடம்விட்டு எழுந்து பிராம்மணனுக்குத்‌ தகுந்த மரியாதைகள்‌ செய்துவிட்டு “நீர்‌ ஒரு பதிவிரதா ஸ்திரீயிடமிருந்து வருகிறவர்‌. நீர்‌ என்ன எண்ணத்தோடு இங்கு வந்திருக்கிறீர்‌ என்பதும்‌ எனக்குத்‌ தெரியும்‌' என்று சொல்லிவிட்டு, அவரை ஒரு ஆஸனத்தில்‌ உட்காருவித்தான்‌. அதன்‌ பின்பு தர்மவியாதன்‌ தன்‌ வேலையைப்‌ பார்க்கப்‌ புகுந்தான்‌. பிராம்மணன்‌ இந்த பாபத்தொழிலைச்‌ செய்யும்‌ வியாதனுக்கு இந்த ஞான திருஷ்டி எவ்வாறு வந்ததென்று வியந்துகொண்டிருந்தான்‌.

வினா 101.- பின்பு தர்மவியாதன்‌ எவ்வாறு என்ன விஷயங்களைக்‌ கெளசிகனுக்கு உபதேசித்தான்‌?

விடை.- தன்‌ வேலை முடிந்த பின்னர்‌ பிராம்மணரை தன்‌ விட்டிற்கு அழைத்துப்‌ போய்‌ கெளசிகனுக்கு, ஸ்வதர்மா சரண ரகஸியம்‌, தர்மம்‌ ஸ்வரூபம்‌ அதிஸூக்ஷமம்‌, ஆகையால்‌ தர்மா தர்ம விவேகம்‌ வருதல்‌ மிகக்‌ கஷ்டம்‌, மாம்ஸ பக்ஷணத்தின்‌ உண்மையான நிலை, கர்மம்‌, மறுபிறப்பு, தேவாஸுரஸம்பத்‌, மனோ நிரோதம்‌, திரிகுண ஸ்வரூபம்‌ ஆகிய அரிய விஷயங்களை எடுத்துச்‌ சொன்னான்‌. இதன்‌ பின்பு தனது குலதர்மமாகிய கசாப்புத்‌ தொழிலை ஸரியாய்ப்பார்ப்பதும்‌, தனது தாய்‌ தந்தையரைப்‌ பேணலுமே தான்‌ செய்யும்‌ தபஸ்‌. இதனால்‌ தான்‌ பதிவிரதை சொன்னதை அறியும்படியான சக்தி தனக்கு வந்தது என்று வியாதன்‌ சொல்லி தனது கிழவரான தாய்தந்தையரைக்‌ கெளசிகனுக்குக்‌ காட்டினான்‌. இந்த உபதேசத்திற்கே ஆரண்ய பர்வத்தில்‌ வியாதகீதை என்றுபெயர்‌.

ஞாயிறு, 14 ஆகஸ்ட், 2022

ஶ்ரீ மஹாபாரத வினா விடை 17

வினா 70 முதல் 82 வரை

வினா 70.- இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எந்த தீர்த்த விசேஷத்திற்குச்‌ சென்றார்கள்‌?

விடை.- உத்தாலகரிஷி ஆசிரமத்தருகிலிருக்கும்‌ தீர்த்தம்‌ சென்றார்கள்‌. இங்கு, லோமசர்‌ உத்தாலகரது பிள்ளையாகிய சுவேத கேதுவும்‌ அவரது பேரனாகிய அஷ்டாவக்கிரரும்‌ ஜனக ஸபைசென்று அஷ்டாவக்கிரரது தகப்பனாரைத்‌ தர்க்கத்தில்‌ வென்று ஸமுத்திரத்துள்‌ அழுத்தி வைத்திருந்த பந்தி என்ற ஜனகஸபை வித்வானைத்‌ தர்க்கத்தில்‌ அஷ்டாவக்கிரர்‌ வென்று தன்‌ தகப்பனாரை அடைந்த விசேஷக்‌ கதையைச்‌ சொன்னார்‌.

வினா 71- இவ்வாறு தீர்த்தயாத்திரையின்‌ கடைசியில்‌ பாண்டவர்கள்‌ எங்குச்‌ சென்றார்கள்‌?

விடை... வடக்குத்‌ திக்கிலிருக்கும்‌ கந்தமாதன பர்வதத்தை நோக்கிப்‌ பாண்டவர்கள்‌ சென்றார்கள்‌. போகும்‌ வழியில்‌ திரெளபதிக்குக்‌ கஷ்டம்‌ தோன்ற, கடோற்கசனை அவர்கள்‌ வரவழைத்து அவளைத்‌ தூக்கிச்செல்லும்படி ஏவ அவனும்‌ அவ்வாறே செய்தான்‌. மற்றைய பாண்டவர்களைக்‌ கடோற்கசனோடு வந்த இராக்ஷஸர்கள்‌ தூக்கிச் சென்றார்கள்‌. இவர்கள்‌ கந்தமாதன பர்வதம்வந்து சிலநாள்‌ அங்கு வஸித்தார்கள்‌.

வினா 72.- அங்கு என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது? அது எவ்வாறு முடிந்தது?

விடை... அங்கு அர்ஜுனனைக்‌ காணவேண்டும்‌ என்சிற ஆவலோடு பாண்டவர்களும்‌ திரெளபதியும்‌ இருக்கையில்‌ ஒரு இளம்‌ காற்று ஆயிரதளங்கள்‌ அமைந்த ஒரு தாமரைப்‌ புஷ்பத்தைத்‌ திரெளபதிமுன்‌ கொண்டுவந்து போட்டது. அவள்‌ பீமஸேனனிடம்‌ அந்தப்‌ புஷ்பம்‌ வேண்டும்‌ என்கிற தனது இஷ்டத்தைத்‌ தெரிவித்தாள்‌. உடனே பீமன்‌ புஷ்பம்‌ கொண்டு வருவதற்காக அது வந்த திக்கை நோக்கிப்‌ புறப்பட்டான்‌.

வினா 73.- இவ்வாறு பீமன்‌ புஷ்பம்‌ கொண்டுவரப்‌ போனவிடத்தில்‌ என்ன விசேஷம்‌ நடந்தது?

விடை. தனது தம்பி பீமன்‌ வருவதையறிந்த கதலீ வனத்திலிருந்த ஹனுமார்‌ அவனுக்கு நன்மை செய்ய எண்ணி அவன்‌ வரும்வழியை மறித்துக்கொண்டு நின்றார்‌. பீமன்‌ ஹனுமாரிடம்‌ வந்து சிங்கனாதம்‌ செய்ய, அவர்‌ கவனியாதவர்போல்‌ அசிரத்தையாய்க்‌ கண்ணைவிழித்துப்‌ பார்த்து "நீ இதோடு நிற்கவேண்டியது தான்‌. மேலே போக உன்னால்‌ முடியாது. என்னோடு ஸுகமாய்க்‌ கொஞ்ச காலம்‌ இருந்துவிட்டு கீழே திரும்பிப்‌ போ” என்றார்‌. உடனே பீமனுக்கும்‌, ஹனுமாருக்கும்‌ ஒரு தர்க்கம்‌ உண்டாயிற்று.

வினா 74.- இந்தத்‌ தர்க்கம்‌ எப்படி முடிந்தது?

விடை... இதன்‌ முடிவில்‌ ஹனுமார்‌ தனக்கு எழுந்திருக்க முடியவில்லை என்றும்‌, தன்னை வேண்டுமானால்‌ தாண்டிக்‌ கொண்டு போகலாம்‌ என்றும்‌ சொன்னார்‌. பீமன்‌ இதற்கு இசையவில்லை. அதன்பின்பு அவர்‌ தாம்‌ கிழவர்‌ என்றும்‌, தமது வாலைத்தூக்கி வேறோரிடத்தில்‌ வைத்து விட்டுப்‌ போகலாம்‌ என்றும்‌ சொல்ல அவன்‌ தனது இடதுகையால்‌ வாலை அசைத்தான்‌. அது அசையாதது கண்டு தனது முழுப்‌ பலத்தோடு தூக்கிப்பார்த்தான்‌. உடனே தனது ஹீனஸ்திதியை அறிந்து “நீர்‌ யார்‌" என்று மஹா வினயத்தோடும்‌, பக்தியோடும்‌ பீமன்‌ கேட்டான்‌. அதற்கு ஹனுமார்‌ தனது பிறப்பு, தான்‌ இராமருக்காகப்‌ பட்டபாடுகள்‌ முதலியவைகளை ஆதியோடந்தமாகச்‌ சொன்னார்‌. உடனே பீமன்‌ தனது தமயன்‌ காலில்‌ அடியற்ற மரம்போல்‌ விழுந்து மஹாவிநயத்தோடு எழுந்து நின்றான்‌.

வினா 75.- இவ்வாறு நின்ற பீமனுக்கு ஹனுமார்‌ என்ன சொன்னார்‌?

விடை.- பீமனுக்கு ஹனுமார்‌ கிருத யுகத்தில்‌ ஜாதி பேதமே இல்லை என்றும்‌, அவரவர்கள்‌ தமது தர்மத்தைத்‌ தாமே நடத்திவந்தார்கள்‌ என்றும்‌, திரேதா யுகத்தில்‌ தர்மம்‌ கால்வாசி குறைந்தபடியால்‌ யாகாதிக்‌ கிருதுக்கள்‌ ஏற்பட்டன வென்றும்‌, நான்கு வர்ணங்கள்‌ ஏற்பட்டு தர்மங்கள்‌ நன்றாய்‌ நடந்து வந்தன வென்றும்‌, துவாபர யுகத்தில்‌ தர்மம்‌ பாதியாய்‌ விட்டது என்றும்‌, வேதங்கள்‌ நான்காய்ப்‌ பிரிந்தன வென்றும்‌, கர்மாக்கள்‌ அதிகரித்தன என்றும்‌ ஸ்மசான வைராக்யாதி ஆபாஸ வைராக்கியங்களால்‌ ஸன்னியாஸு முண்டாயின என்றும்‌, கலியுகத்தில்‌ தர்மத்தில்‌ கால்பாகந்தான்‌ இருக்கும்‌ என்றும், இதனால்‌ ஜனங்களுக்குப்‌ பலம்குறையும்‌ என்றும்‌, ஸகல வியாதிகளும்‌ அவர்களைப்‌ பீடிக்கும்‌ என்றும்‌, கர்மாக்கள்‌ நஷ்டமாகும்‌ என்றும்‌, எடுத்துரைத்தார்‌. பின்பு பீமனுக்கு ஹனுமார்‌ தமது விசுவரூபத்தைக்‌ காட்டினார்‌. இதன்‌ பின்பு நான்கு வர்ணத்தாரது தர்மங்களையும்‌ விஸ்தாரமாய்‌ எடுத்துச்சொல்லிப்‌ பீமனைக்‌ கட்டிக்கொண்டு அவனது சிரமத்தைத்‌ தீர்த்து வைத்தார்‌. அதன்பின்பு தாம்‌, யுத்த ஸமயங்களில்‌ அர்ஜுனனது கொடியில்‌ வந்திருந்துகொண்டு தமது அட்டஹாஸம்‌ முதலியனகளால்‌ எதிரி ஸேனையைப்‌ பயப்படுத்துவதாக வாக்களித்தார்‌. கடைசியில்‌ ஹனுமாரிடமிருந்து ஸெளகந்திகத்‌ ‌ தாமரை ஓடை இருக்கும்‌ இடத்தைத்‌ தெரிந்துகொண்டு பீமன்‌ குபேரனது இருப்பிடம்‌ வந்து சேர்ந்தான்‌.

வினா 76.- அங்கு வந்து பீமன்‌ என்ன செய்தான்‌? அங்கு என்ன பிரமாதம்‌ விளைந்தது?

விடை.- அங்குள்ள புஷ்பங்களைப்‌ பறிக்க யத்தனிக்கையில்‌ அவ்வோடையைக்‌ காத்துவந்த இராக்ஷஸர்களிடம்‌ தனது காரியத்தைப்‌ பீமன்‌ சொல்லிவிட்டு நிர்பயமாய்‌ தாமரைகளைப்‌ பறிக்கத்‌ தொடங்கினான்‌. அப்பொழுது இராக்ஷஸர்களுக்கும்‌ பீமனுக்கும்‌ பிரமாத யுத்தமுண்டாயிற்று. அதில்‌ குபேரனது ஸேவகர்‌ தோல்வியடைந்து எஜமானனிடம்‌ ஸமாசாரத்தைத்‌ தெரிவிக்க அவர்‌ பீமனுக்குப்‌ புஷ்பம்‌ பறிக்க அனுமதி கொடுத்து விட்டார்‌.

வினா 77.- இங்கு இவ்வாறிருக்க தர்மபுத்திராதிகள்‌ என்ன செய்தார்கள்‌?

விடை.- தர்மபுத்திரர்‌ இருக்குமிடத்தில்‌ அனேக அபசகுனங்கள்‌ உண்டாகத்‌ திரெளபதியினிடமிருந்து பீமன்‌ போன விடத்தை அறிந்துகொண்டு எல்லோரும்‌ கடோற்கசன்‌ முதலிய இராக்ஷஸாது ஸகாயத்தால்‌ ஸெளகந்திகத்‌ தாமரை ஓடைவந்து, பீமன் செய்த கோரயுத்தத்தைக்‌ கண்டு மகிழ்ந்து குபேரனது உத்திரவின்பேரில்‌ அங்கேயே இவர்கள்‌ அர்ஜுனன்‌ வரவை எதிர்பார்த்துக்‌ கொண்டிருந்தனர்‌.

வினா 78.- இங்கிருந்து பாண்டவர்கள்‌ எங்கு சென்றார்கள்‌? அங்கு என்ன விபரீத முண்டாய்‌ என்னமாய்‌ முடிந்தது?

விடை.- பாண்டவர்கள்‌ பதரிகாசிரமம்‌ சென்று வஸிக்குங்கால்‌ ஒருநாள்‌ பீமன்‌ வெளியில்‌ போயிருக்கும்‌ தருணத்தில்‌ தர்மபுத்திரர்‌, நகுலன்‌, ஸகாதேவன்‌, திரெளபதி இவர்களை ஒரு இராக்ஷஸன்‌ தூக்கிக்கொண்டுபோய்‌ விட்டான்‌. இவன்‌ பெயர்‌ ஜடாஸுரன்‌. இவன்‌, வெகுநாளாகப்‌ பிராம்மண உருவத்தோடு பாண்டவர்களது ஆயுதம்‌ முதலியவைகளை ஸமயம்பார்த்துக்‌ கொள்ளை கொள்ள வெண்டும்‌ என்கிற எண்ணத்தோடு, கூடவே வந்து கொண்டிருந்தான்‌. இப்பொழுது ஸமயம்‌ வாய்த்ததும்‌ இவ்வாறு செய்யக்‌ கொஞ்ச நாழிகையில்‌ பீமன்‌ வந்து சேர்ந்தான்‌. தனது ஸஹோதரர்‌ முதலியவர்களைக்‌ காணாது பீமன்‌ அட்டஹாஸம்‌ செய்ய இராக்ஷஸன்‌ பயத்தால்‌ தான்‌ எடுத்துப்‌ பொனவர்களை கீழேவிட்டு விட்டான்‌. உடனே பீமனுக்கும்‌ ஜடாஸுரனுக்கும்‌ பெரிய யுத்தம்‌ உண்டாக கடைசியில்‌ ஜடாஸுரன்‌ பீமனால்‌ ஸம்ஹரிக்கப்‌ பட்டான்‌.

வினா 79.- இதன்‌ பின்பு பாண்டவர்கள்‌ எந்த ஸ்தலங்களுக்குச்‌ சென்றார்கள்‌? பின்பு என்ன நடந்தது?

விடை.- நரநாராயணாள்‌ ஆசிரமத்தைவிட்டு வடக்கேயுள்ள கைலாஸம்‌, மைனாகம்‌ முதலிய மலைகளைப்பார்த்துக்‌ கொண்டு மறுபடியும்‌ கந்தமாதனம்‌ வந்து ‌ ஹரிஷ்டஸேனர்‌ என்ற ரிஷியின்‌ ஆசிரமத்தில்‌ வஸித்தார்கள்‌. அங்கு சில சிறந்த புஷ்பங்கள்‌ வர திரெளபதி பீமனை அவைகளைப்போன்ற புஷ்பங்களைக்‌ கொண்டு வரும்படி ஏவினாள்‌. உடனே பீமன்‌ குபேரனது அரண்மனை அருகில்‌ சென்று தனது சங்கத்தை ஊத அங்குக்‌ காவலாய்‌ இருந்த யக்ஷ ராக்ஷஸ‌ கந்தர்வர்கள்‌ சண்டைக்கு வந்தார்கள்‌. அவர்கள்‌ தோல்வி யடைந்தவுடன்‌ மணிமான்‌ என்ற குபேரனது ஸ்நேகிதனாகிய இராக்ஷஸாதிபதி யுத்தத்திற்குவர, கோரயுத்தம்‌ ஆரம்பித்தது. இதையறிந்த பாண்டவர்கள்‌ ஆயுதபாணிகளாக திரெளபதியை ஹரிஷ்டஸேனரிடம்‌ விட்டுவிட்டு பீமனுக்கு ஸஹாயமாக வந்தார்கள்‌. இதில்‌ மணிமான்‌ இறந்தான்‌. தர்மபுத்திரர்‌ சண்டையை நிறுத்திவிடும்படி சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில்‌ குபேரனுக்கு யுத்தத்தில்‌ அனேகம்‌ பேர்‌ மாண்டு போனது தெரியவர, அதிக கோபத்தோடு தனது இரதத்திலேறிக்கொண்டு வந்தான்‌. பாண்டவர்களைக்‌ கண்டதும்‌ அவனுக்குக்‌ கோபந்தணிய பீமனைப்‌ புகழ்ந்து பேசினான்‌.

வினா 80.- இவ்வளவு கஷ்டம்‌ வந்தும்‌ தன்‌ கோபத்தைப்‌ பாராட்டாது இருந்ததற்குக்‌ குபேரன்‌ என்ன காரணம்‌ சொன்னான்‌? கடைசியில்‌ அவன்‌ என்ன சொன்னான்‌?

விடை... ஒருகாலத்தில்‌ குசாவதியில்‌ ஒரு தேவ ஸபை கூடியது. அதற்கு எனது இராக்ஷஸர்‌ முதலிய பரிவாரங்களோடு நான்‌ போனேன்‌. வழியில்‌ யமுனைக்‌ கரையில்‌ அகஸ்தியர்‌ தபஸு செய்துகொண்டிருந்தார்‌. அப்பொழுது என்னுடன்‌ ஆகாயத்தில்‌ வந்துகொண்டிருந்த இராக்ஷஸாதிபதியாகிய மணிமான்‌ என்ற என்‌ ஸ்நேகிதன்‌ அகஸ்தியர்மேல்‌ உமிழ்ந்தான்‌. உடனே அகஸ்தியர்‌ மிகுந்தகோபத்தோடு மணிமானுக்கு மனிதனால்‌ சாவு வரட்டும்‌ என்றும்‌, இவ்வாறு மணிமானது பரிவாரங்கள்‌ இறப்பதைக் கண்டதும்‌ என்‌ பாபம்‌ நீங்கும்‌ என்றும்‌, மணிமான்‌ முதலிய இராக்ஷஸர்களது ஸந்ததிகளை இச்சாபம்‌ தொடராது என்றும்‌ எடுத்துரைத்தார்‌' என்று குபேரன்‌ சொன்னான்‌. கடைசியில்‌ பீமன்‌ செய்தது மாத்திரம்‌ அநியாயம்‌ என்றும்‌ அதற்காகத்‌ தர்மபுத்திரர்‌ பீமனைக்‌ கண்டிக்கவேண்டும்‌ என்றும்‌ அவன்‌ சொல்லி முடித்தான்‌.

வினா 81.- இவ்வாறு பாண்டவர்கள்‌ ஸுகமாய்‌ கந்தமாதன பர்வதத்தில்‌ வஸித்துக்‌ கொண்டிருக்கையில்‌ யார்‌ வந்து சேர்ந்தார்கள்‌? பின்‌ என்ன நடந்தது?

விடை... மாதலியால்‌ நடத்தப்பட்ட இந்திரனது இரதத்தில்‌ அர்ஜுனன்‌ இந்திரலோகத்திலிருந்து பாண்டவரிடம்‌ வந்து சேர்ந்தான்‌. எல்லாருக்கும்‌ தகுந்தபடி மரியாதைகள்‌ செய்த பின்பு, தான்‌ பரமசிவன்‌ முதலிய தேவர்களிடமிருந்து அஸ்திர விசேஷங்களைப்‌ பெற்றுக்கொண்ட மாதிரியை எடுத்துச்‌ சொன்னான்‌.

வினா 82.- இவ்வாறு அர்ஜுனன்‌ சொல்லி முடித்ததும்‌ பாண்டவர்களிடம்‌ யார்‌ வந்து என்ன சொன்னார்கள்‌? அதன்மேல்‌ என்ன நடந்தது?

விடை... இந்திரன்‌ தனது இரதத்தில்‌ ஏறிக்கொண்டு வந்து தன்லோகத்தில்‌ அர்ஜுனனால்‌ நடத்தப்பட்ட திவ்யகாரியங்களை ஒருவாறு சுருக்கிச்‌ சொல்லி விட்டுத்‌ தனது லோகம்‌ சென்றான்‌. பின்பு தர்மபுத்திரர்‌ அர்ஜுனனிடமிருந்து நிவாதகவச காலகேயாளோடு அவன்‌ செய்த யுத்தத்தை விஸ்தாரமாகத்‌ தெரிந்து கொண்டார்‌. அதன்‌ பின்பு அர்ஜுனன்‌ தான்‌ தேவதைகளிடமிருந்து பெற்ற அஸ்திரங்களை எல்லாருக்கும்‌ காண்பித்து, அவைகளை உபயோகிக்கும்‌ விதம்‌ தேவர்களிடம்‌ இருந்து தான்‌ அறிந்தபடி அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தான்‌.