திங்கள், 11 மார்ச், 2013

Saranagati Deepikai tele upanyasam dated 11-03-2013

दीपावभास दयया विधिपूर्वमेतत्

विश्वं विधाय निगमानपि दत्तवन्तम्।

शिष्यायिताः शरणयन्ति मुमुक्षवस्त्वाम्

आद्यं गुरुं गुरुपरंपरयाऽधिगम्यम् ॥९॥

தீபாவபாஸ தயயா விதிபூர்வமேதத்

விஶ்வம் விதாய நிகமாநபி தத்தவந்தம்.

ஶிஷ்யாயிதா: ஶரணயந்தி முமுக்ஷவஸ்த்வாம்

ஆத்யம் குரும் குருபரம்பரயாsதிகம்யம் ..  .9.

என்ற சரணாகதி தீபிகையின்  ஒன்பதாவது ச்லோகத்தை நாட்டேரி ஸ்வாமி இந்த வாரம் விவரிக்கிறார். நகலிறக்க

http://www.mediafire.com/?fms2erdr07m7a7a

நேரடியாகக் கேட்டு மகிழ

 

sri Vishnu pathadhi kesantha sthothram part 5

The next part of “Sri Vishnu pathadhi kesantha sthothram” commentary by Sri Anbil Gopalacharyar swamy (covering upto sloka 21) is now available at
http://www.mediafire.com/view/?s33q1mqn032x35u
 

Those who need the previous portion may download it from

http://www.mediafire.com/view/?e6wvhruh059b36k

 Today’s upload may also be read here itself

05 Vishnu Pathadhi by api_11797_rajamragu