திங்கள், 5 அக்டோபர், 2015

சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம் 12

நாட்டேரி ஸ்வாமியின் "சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்" 12வது டெலி உபந்யாஸம் (05-10-2015) கேட்டு மகிழ

http://www.mediafire.com/listen/xsqnk8h3d8fqxx7/012_SSR_%2805-10-2015%29.mp3

அல்லது

http://1drv.ms/1jJAJs9