செவ்வாய், 23 ஏப்ரல், 2013

Saranagati deepikai tele-upanyasam dated 22-4-2013

कर्मस्वनादि विषमेषु समो दयालुः

स्वेनैव कॢप्त मपदेश मवेक्षमाणः।

स्वप्राप्तये तनुभृतां त्वरसे मुकुन्द

स्वाभाविकं तव सुहृत्त्वमिदं गृणन्ति॥

கர்மஸ்வநாதி³ விஷமேஷு ஸமோ த³யாலு:

ஸ்வேநைவ க்லுப்த மபதே³ஶ மவேக்ஷமாண:|

ஸ்வப்ராப்தயே தநுப⁴்ருதாம் த்வரஸே முகுந்த³

ஸ்வாபா⁴விகம் தவ ஸுஹ்ருத்த்வமித³ம் க்³ருணந்தி||

Please enjoy Natteri swamy’s upanyasam on this slokam of “Saranagati Deepikai”

Download link for Media fire:

http://www.mediafire.com/?l8x9xqvz4j4q00i

For online listening