புதன், 2 ஏப்ரல், 2008

A Mobile Ring Tone

ஸ்வாமி தேசிகனடியார்களுக்காக ஒரு mobile ring tone பிடித்திருந்தால் உங்கள் மொபைலுக்கு இறக்கிக் கொள்ளவும். அல்லது உங்கள் மொபைலில் GPRS/Wap வசதி இருந்தால் http://audiko.net/55625.mp3 என்ற முகவரியிலிருந்தும் இறக்கிக் கொள்ளலாம்.


by audiko.net — ringtones.