புதன், 20 ஜனவரி, 2016

சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்

18-01-2016 அன்று நடந்த நாட்டேரி ஸ்வாமியின் 

"சொல்லாமல் சொன்ன இராமாயணம்" 

டெலி உபந்யாஸம்

http://1drv.ms/1JhwFLy

or
from here
http://www.mediafire.com/listen/7fq6947hlq362qu/022_SSR_%2818-01-2016%29.mp3