திங்கள், 9 டிசம்பர், 2013

Saranagati Deepikai tele upanyasam (08-12-2013)

The tele-upanyasam on Saranagati Deepikai by Natteri Rajagopalacharyar swami on 08-12-2013 can be downloaded from

http://www.mediafire.com/listen/o76qa9qfnxxouhc/50%20Saranagati%20Deepikai%20(08-12-2013).mp3

Saranagati Deepikai upanyasam on 02-12-2013

‘'யதாசக்தி” என்றால் என்ன என்பதை விவரித்து இதற்கு முன் வாரங்களில் உபந்யஸித்த 30, 31, 32 ஆம் ச்லோகங்களின் சாராம்சத்தைச் சொல்லி, சரணாகதி தீபிகையின் 33வது ச்லோகத்தை இந்த வாரம், நாட்டேரி ஸ்வாமி உபந்யஸிப்பதை நகலிறக்கிக் கொள்ள

http://www.mediafire.com/listen/9u7wpa9s361uycu/49%20Saranagati%20deepikai%20(02-12-2013).mp3