புதன், 3 பிப்ரவரி, 2010

க்ளிக் பண்ணுங்கோ!

இங்கே க்ளிக் பண்ணுங்கோ! அப்புறம் உங்கள் மவுஸை உங்களால் எப்படியெல்லாம் அசைக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் அசைத்துப் பாருங்கோ! குழந்தைகள் யாரும் இருந்தால் பக்கத்தில் உட்கார வைத்து அவர்களோடு நீங்களும் மவுஸ் அசையும்போது என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கோ!