வெள்ளி, 13 ஆகஸ்ட், 2010

திருப்புல்லாணியில் ஆடி வெள்ளியில் தாயார்

எங்கள் தாயார் --- ஆடி வெள்ளியில் நாதனுடன் ஊஞ்சல் கண்டு அடியவர்களைக் குளிரக் கடாக்ஷிக்கும் அழகு இது! (ஒவ்வொரு வெள்ளியிலும் ஊஞ்சல் உண்டு என்பதும் தெரிந்தது தானே)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக