புதன், 26 நவம்பர், 2008

Sri Padhuka Sahasram in Tamil

ஆத்தூர் வீரவல்லி சந்தானம் ஸ்வாமி தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ள ஸ்ரீபாதுகாசஹஸ்ரத்திலிருந்து முதல் மூன்று பத்ததிகள் இந்த லிங்கில் உள்ளன. Download செய்துகொள்ள சிலர் விரும்புவதால் கேசவ அய்யங்காரது திருப்பாதுகமாலையைத் தனியாகவும் சந்தானம் ஸ்வாமியின் மொழிபெயர்ப்பைத் தனியாகவும் pdf fileஆக அனுப்புகிறேன்.

2 கருத்துகள்: