Sunday, July 12, 2009

படித்தேன் பகிர்ந்தேன்

எனக்கு வரும் பல மின் அஞ்சல்களில் இன்று என்னைக் கவந்தவைகளுள் ஒன்றிலிருந்து சில பக்கங்கள் இங்கே. மிகச் சிறிய பவர்பாயிண்ட் முழுவதும் படித்து ரசிக்க
http://www.scribd.com/doc/14780181/life-book போய்ப் பார்க்கலாம்.